Visa ämne
Anrop » ArmA 3 » Uppdrag
 Skriv ut ämne
Ordergivning
Eftersom det har varit en del knorrande på sistone om långa ordergivningar som får repeteras flera gånger och dessutom ändå verkar resultera i oinformerade soldater tänkte jag förklara lite kort om hur försvarsmakten hanterar ordergivningar, i förhoppning om att vi kan eftersträva detta i fortsättningen.

5-Punkts order:

5-Punktsordern är avsedd för längre ordergivningar från plutonchefer och uppåt. Jag bedömer den som lämplig att använda i början på ett OP när alla sitter i kartan:

1.ORIENTERING

Här förklaras situationen. Vem är fienden? Vad har de gjort? Vad har våra beslutsfattare tänkt göra åt det, och vad innebär det för oss?

2.UPPGIFT

Här passar plutonchefen på att förklara vad han har fått för order från sin chef, och vad våran roll blir inom eventuell större enhet.
Eventuella understöds- och sidoförband kan också nämnas här.

3.GENOMFÖRANDE

Här redogör plutonschefen för sin vision och ger tydliga order till Alla enheter i plutonen en och en,
ex: ORDER: EA: Inledningsvis: Framryck som första fordon i kolonn till FAP. Därefter: Ta och genomsök kompundet. Beredd: Upprätta försvar i nordlig riktning.
FA: Inledningsvis -> därefter -> beredd, och så vidare. Försäkra er om att enhetschefen lyssnar, och ställ gärna kontrollfrågor.

4.UTHÅLLIGHET

Här förklaras vart underhållet finns, am-tillförsel, ev. bränsle, reservdelar, samlingsplats för skadade, vem som ansvarar för sjuktransport, och så vidare.

5.LEDNING

Slutligen förklaras hur sambandet är organiserat, vart chefen finns och hur han nås, vilka kanaler/frekvenser som ska användas, vem som har vilka anropssignaler, hur man kallar på indirekt eld och liknande.


Avsluta med att fråga den egna ledningsgruppen om dom har något att tillägga som man har missat, därefter fråga om enhetscheferna har några frågor
(det kommer de att ha)

En 5-Punktsorder kan ta ett tag att knåpa ihop och gå igenom, men det borde inte ta längre än den tid som ändå går åt för att samordna allt på plats som följd av en slarvig ordergivning. FM använder den här för att det är den effektivaste metoden, och jag tror att detsamma kan gälla för oss. Plutonchefen kan med fördel sitta och filura på den här i förväg, kanske till och med samverka med OP-skaparen för bästa effekt.

OBO:

Gruppcheferna kan använda sig av den lite smidigare OBO, förslagsvis som första åtgärd vid uppdrags start:

1.ORIENTERING

Här berättas om läget, vad som har hänt sen sist, eventuell viktig information som gruppen/enskilda soldater kan ha missat

2.BESLUT

Här informeras gruppen om vad plutonen ska göra härnäst, och vad gruppens roll blir i plutonens genomförande

3.ORDER

Här ges tydliga order om vad som ska hända och vem som ska göra vad exakt just nu, vid behov ges extra order till eventuell avdelad styrka.

Avsluta med att kontrollera om någon har tillägg eller frågor följt av verkställandekommando, ex: Framåt!, Eldställningar!, Följ mig!
Nya OBO ges löpande genom hela uppdraget, en gruppchef kan lätt komma upp i ett 20-tal innan ett uppdrag är avslutat.

Skippa inte frågestunden! Det kan hända att du varit otydlig eller missat något viktigt.
Ansvar ligger också på underställda chefer att försäkra sig om att de har förstått rätt. Se till att de ges den möjligheten.
Bra strukt! Imponerad
Kort och enkelt, gillar't Smile
Jag tycker absolut vi bör köra med detta. Iaf på större OP som genomförs i flera steg.
Jag skulle även föreslå att man använder sweet markers som är ett mer avancerat sätt att rita på kartan. Där kan man i förväg rita och spara för att sedan snabbt plocka fram och visa andra färdiga markeringar.
Känns som den här tråden bör nämnas igen nu när tusenårsbriefing varit på tapeten igen.
Lite grejer jag tror är bra att tänka på, baserat dels på misstag jag själv gjort, dels saker jag sett andra göra:

* Kör briefing för chefer 15-20 minuter innan operationen drar igång (frivillig närvaro under tystnad för övriga). För vanliga grunts är ordergivning till 90% överflödig info och väntan. För dem räcker det med kortare allmän info om scenariot, husregler osv. Är man intresserad så närvarar man ändå.

* Undvik ordergivning in game om det är möjligt. Ibland måste man förstås eftersom scenariot kan vara utformat så att man inte vet vad som händer, men om uppgiften är känd från början, ta det då inte in game efter spawn utan innan. Detta bör både op-skapare och chefer tänka på.

* Försök ta ordergivning samtidigt som man gör något annat, typ förflyttar sig. Gruppchefer har nästan alltid radio och då går det skitbra att köra ordergivning när man åker bil eller för den delen springer nånstans.

* För alla chefer men särskilt gruppchefer är det viktigt att förmedla vidare information nedåt så att alla känner att de har koll på läget. Måste man vänta nånstans är det iaf bättre om man vet varför man väntar.


Sen mer allmänt om chefande under op:

* Till plutonchefer: ge stor frihet till gruppchefer och lägg av med second guessing om de råkar göra annorlunda än du hade tänkt dig. Det är inte de som är korkade, det var du som var otydlig. Gilla läget, anpassa. Spelglädjen är viktigare än att just din anfallsplan blir utförd prickfritt. Undantaget är förstås om någon medvetet håller på och leker Rambo, ignorerar order eller sabbar spelet på annat sätt. Frihet under ansvar gäller.

* Till gruppchefer: förmedla vidare så mycket info du kan till din grupp; dötid är mindre trist om man vet varför man väntar. Var inte rädd för att ta egna initiativ, men generellt är det obra att förflytta sig från den punkt där plutonchefen tror att ni är, utan att meddela detta uppåt. Förvirring = mer väntan.

* Till vanliga soldater: lämna inte gruppen och förflytta dig helst inte från din position utan att säga till. Ge förslag till gruppchefen om det behövs men ge fan i backseat driving. Låt gruppchefen få vara chef, även om du inte håller med. Undantaget är förstås om gruppchefen beter sig direkt spelsaboterande, då är det bara att kliva in och avsätta vederbörande.
Redigerat av Alekanderu den 2016-09-19 23:35
@alekanderu jävligt bra och tydlig genomgång! något alla bör ta lärdom av även inför andra OP!
matheez is never late nor is he early he arrives precisely when he means to
> Frihet under ansvar gäller.

Självklart är det så. Men MEDDELA alltid uppåt när initiativen avsticker från ursprunglig plan. Det kan vara så att Du som gruppchef inte har fått all information ännu och då är det dumt att hitta på egna lösningar
Jag tänkte fylla på med lite mer ingående info för OP-skapare som vill få till realistiska 5-punktsorder i brief:

man kan tänka att en fempunktsorder är nästan alltid baserad på en annan fempunktsorder som kommer från högre upp i näringskedjan

Orientering:

Orienteringen är saxad mer eller mindre direkt från den högre ordern, denna kan se nästan likadan ut hela vägen upp till politisk nivå
generellt sågar man bara bort lite info i varje led för att den ska kunna fastna i lägre chefers närminne/anteckningsblock
kan delas in i egen och fientlig verksamhet. terrängen, vädret och andra förutsättningar passar också in här.

Beslut:

Under punkten beslut kan man med fördel helt enkelt klistra in sina egna order från högre chefs fempunktsorder.
Exempel: plutonen får en fempunktsorder från kompaniet. på punkt tre i denna står order till samtliga plutoner.
plutonchefen tar ordern för sin pluton och använder i punkten två för sin egen fempunktsorder till sin pluton.
gruppchefer kan göra detsamma i sin inledande OBO

Order:

Jag kallade initialt den här punkten för genomförande, men av pedagogiska skäl kan man utan problem se denna punkt som
detsamma som punkten order i OBO-ramsan så blir det lite lättare att se hur de "rimmar". Denna punkt kan delas upp i underkategorier:

- genomförandeidé
Hur det allmänna skedet kommer att gå till för plutonen (kompaniet) som helhet, alla steg och ordningen för dem.
Det är ingen idé att ge specifika order långt fram i tiden, mycket kan hända som ändrar förfarandet under operationens gång,
men det kan vara najs att upplysa underställde chefer om hur man har tänkt. Kan delas upp i underkategorier:
- inledningsvis
startsträcka, från vänteläge till aktivering. exempelvis fordonsmarsch
- därefter
själva verksamheten, exempelvis mineldöverfall eller tagande av terrängavsnitt
- slutligen
chefens målbild, hur kommer det se ut när röken har lagt sig

- order enhet ett
här talar man direkt med chefen första grupp (pluton), ser till att han lyssnar och förstår
- order enhet två
här talar man direkt med chefen andra grupp (pluton), ser till att han lyssnar och förstår
- order enhet tre
här talar man direkt med chefen tredje grupp (pluton), ser till att han lyssnar och förstår

under orderpunkten får man tillåta sig att säga (eller skriva) samma sak flera gånger iom att plutonen (kompaniet)
sannolikt kommer att göra saker tillsammans. räkna med att duc kanske inte lyssnar på varandras order men definitivt lyssnar på sin egen

- samordning
eventuella extra betänkligheter som angår alla direkt underställda chafer (duc)

Uthållighet:

Som punkten säger handlar det här om förbandets uthållighet, saker som kan ta slut/gå sönder och hur vi löser sådana problem.
I arma-termer talar vi främst om am och sjukvård, men allt som hanteras av trossen passar in. (krigsfångar någon?)

Ledning:

Frekvenser, anropssignaler, chefens plats, befälsordning klargörs om den skulle vara luddig
Anledningen till att de två sista punkterna inte finns med i grupchefernas OBO är för att de lever i nuet.
Uthållighet och ledning är uteslutande problem för plutonchefer och uppåt

Som OP-Skapare kan man med fördel ta på sig kompanichefshatten och skriva fempunktsordern som om den var det som plutonchefen kommer få i handen.
Som exempel kan ni se hur jag gjorde inför polar glory två (som tyvärr aldrig blev av) https://www.anrop...php?id=755
Amerikanska SMEAC är snarlik och här finns ett bra exempel http://www.usnavy...utline.pdf Notera särskilt minnesramsorna SALUTE, HAS och 5W