Visa ämne
Anrop » ArmA 3 » Editing
 Skriv ut ämne
ZluskeN's Wave Respawn
Ny uppdatering:

Nu finns stöd för att spawna den nya vågen med egendefinierad gare.
Den tredje variabeln är nu till för att ställa in denna funktion,

Om den sätts till false kommer spelarna spawna med samma utrustning som de startade missionet med.

Om true respawnar hela gruppen med utrustningar definierade i description.ext

Jag klistrar inte in koden här, det blir för plottrigt, Uppdateringen finns på github
- Lade till en sjätte parameter för att definiera vilken sida den nya vågen ska tillhöra. Den behöver bara fyllas i om man vill att den nya vågen ska tillhöra en annan sida än sin ursprungliga.

- Scriptet borde nu dessutom vara hundra procent JIP- och AI-kompatibelt, så AI behöver inte längre stängas av.

- Spelarna i den nya vågen delas automatiskt upp i två omgångar med olika färger.
Grymt! Då kan vi få lite B-styrka när folk börjar ramla av pinn Smile
Dagens tappade haka, nu jävlar kan det bli kalasknasiga uppdrag där man får förstärkningar om man dödar fienden Shock
Nu uppdatering:

- Spelarna i den nya vågen kommer nu tilldelas korrekta grader
- Alla variabler är förkortade, tydligen kan det snabba upp scriptet markant
- Exempel-scenariot är flyttat till en annan del av stratis och är förhoppningsvis lite roligare att spela nu.
- Om det är flera players i väntläge än satt wavesize kommer överskottet nu att bli kvar och vänta till nästa våg
- Exemplet för resistance-respawn använder nu loadouts från config i stället för description.ext, för att ge tydligare exempel på hur man kan göra med custom-loadouts

Lite FYI:
respawnButton = 0;
Behöver bara sättas i uppdrag där flera sidor använder wave respawn samtidigt.
Om bara en sida använder wave respawn behöver man inte disabla respawn-knappen.
NU börjar vi närma oss ett releasevärdigt script:

- Om vågen initieras innan wave size är uppnått sparas "överskottet" i en variabel och när antalet vågor når noll läggs det till som en sista våg
- PvP-parametern är borttagen, scriptet detekterar själv om wave respawn anropas för flera sidor som är fientliga till varandra
- Respawn-markers behöver inte längre placeras ut, scriptet placerar ut dem automagiskt om de inte redan finns (på 0,0,0)
- Funktionerna är separerade till egna filer och inlagda i funktionsbiblioteket via description.ext
- Lagt till ett debug-kommando i fall det skulle strula (call zsn_fnc_respawndebug)
- initserver.sqf används nu huvudsakligen för inställningar, såsom

Citera

- Vilka loadouts nya vågor ska spawna med
- Custom spawn-trigger-villkor
- reflexväst-scriptet

- "Add arsenal"-scriptet är också inlagt som en bonus, det kan användas för att skapa en arsenal med gare från en specifik faction
- [objektsomskahaarsenal, "minfaction", ["Klassnamn1","Klassnamn2"]] call zsn_fnc_addarsenal;

Citera

- den första parametern är den enda som är obligatorisk
- om minfaction lämnas tom väljs faktionen som spelaren hör till
- om man bara vill lägga till arsenal utifrån vissa klasser kan man byta ut minfaction mot ""
- klassnamnen läggs antingen till eller dras bort från factionen, beroende på om de redan finns där eller ej

Eftersom det är så stora ändringar har jag lagt över det på en ny branch som jag kommer använda framöver; "Release Candidate"
https://github.com/ZluskeN/ZSN_wavere...-Candidate

Modulen är fortfarande en bit bort