Visa ämne
Anrop » ArmA 3 » Editing
 Skriv ut ämne
vad gör jag för fel?
jag försöker packa min karta med pboproject men det går inte. rapify x64UnicodeVersion 1.76, Dll 6.44 "config.cpp"
In File myfirstmap\config.cpp: Line 103 Rap: duplicated token or class

vad gör jag för fel?


Min config.cpp
#define _ARMA_

//Class config.bin{
class CfgPatches
{
class myfirstmap_
{
units[] = {"myfirstmap"};
weapons[] = {};
requiredVersion = 1.0;
requiredaddons[]={"A3_Map_Stratis"};
version = "25/01/2015";
fileName = "myfirstmap.pbo";
author = "";
};
};
class CfgWorlds
{
class CAWorld;
class Stratis: CAWorld
{
class Grid;
class DefaultClutter;
};
class myfirstmap_: Stratis
{
cutscenes[] = {};
author = "myfirstmap_";
description = "myfirstmap";
pictureMap = "myfirstmap\data\yourtag_yourproject_pictureMap.paa";
worldName = "myfirstmap\myfirstmap.wrp";
startTime = "11:00";
startDate = "05/03/2001";
startWeather = 0.2;
startFog = 0.0;
forecastWeather = 0.6;
forecastFog = 0.0;
centerPosition[] = {1024,1024,500};
seagullPos[] = {1024,1024,500};
longitude = 65;
latitude = -34;
elevationOffset = 5;
envTexture = "A3\Data_f\env_land_ca.tga";
minTreesInForestSquare = 2;
minRocksInRockSquare = 2;
newRoadsShape = "";
ilsPosition[] = {1024,1024};
ilsDirection[] = {0.5075,0.08,-0.8616};
ilsTaxiIn[] = {};
ilsTaxiOff[] = {};
drawTaxiway = 0;
class SecondaryAirports {};
class Sea
{
seaTexture = "a3\data_f\seatexture_co.paa";
seaMaterial = "#water";
shoreMaterial = "#shore";
shoreFoamMaterial = "#shorefoam";
shoreWetMaterial = "#shorewet";
WaterMapScale = 20;
WaterGrid = 50;
MaxTide = 0;
MaxWave = 0;
SeaWaveXScale = "2.0/50";
SeaWaveZScale = "1.0/50";
SeaWaveHScale = 2.0;
SeaWaveXDuration = 5000;
SeaWaveZDuration = 10000;
};
class Grid: Grid
{
offsetX = 0;
offsetY = 5120;
class Zoom1
{
zoomMax = 0.15;
format = "XY";
formatX = "000";
formatY = "000";
stepX = 100;
stepY = -100;
};
class Zoom2
{
zoomMax = 0.85;
format = "XY";
formatX = "00";
formatY = "00";
stepX = 1000;
stepY = -1000;
};
class Zoom3
{
zoomMax = 1e+030.0;
format = "XY";
formatX = "0";
formatY = "0";
stepX = 10000;
stepY = -10000;
};
};
#include "cfgClutter.hpp"
class Clutter
{
class c_grassBunch: DefaultClutter
{
files = "ca\plants2\Clutter\c_grassBunch.p3d*";
rough = 0.09;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.5;
soundEnviron = "dirt";
character = "Empty";
soundHit = "soft_ground";
lucidity = 1;
grassCover = 0.03;
};
};
{
#include "myfirstmap.hpp"
};
};
};
class CfgWorldList
{
class myfirstmap{};
};
class CfgMissions
{
class Cutscenes
{

};
};


//SURFACES
#include "cfgSurfaces.hpp"
class CfgSurfaces
{
class Default {};
class myfirstmap_beach_co_Surface:Default
{
files = "myfirstmap_beach_co*";
rough = 0.09;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.5;
soundEnviron = "dirt";
character = "Empty";
soundHit = "soft_ground";
lucidity = 1;
grassCover = 0.03;
};
class myfirstmap_grass_green_co2_dry_grass_Surface:Default
{
files = "myfirstmap_grass_green_co2_dry_grass*";
rough = 0.08;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.75;
soundEnviron = "drygrass";
character = "Empty";
soundHit = "soft_ground";
lucidity = 2;
grassCover = 0.1;
};
class myfirstmap_gravel_co_Surface:Default
{
files = "myfirstmap_gravel_co*";
rough = 0.12;
maxSpeedCoef = 0.8;
dust = 0.4;
soundEnviron = "drygrass";
character = "Empty";
soundHit = "soft_ground";
lucidity = 3.5;
grassCover = 0.04;
};
class myfirstmap_marsh_co_Surface:Default
{
files = "myfirstmap_marsh_co*";
rough = 0.08;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.15;
soundEnviron = "grass";
character = "Empty";
soundHit = "soft_ground";
lucidity = 4;
grassCover = 0.05;
};
class myfirstmap_mud_co_Surface:Default
{
files = "myfirstmap_mud_co*";
rough = 0.09;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.5;
soundEnviron = "dirt";
character = "Empty";
soundHit = "hard_ground";
lucidity = 1;
grassCover = 0.0;
};
class myfirstmap_rock_co_Surface:Default
{
files = "myfirstmap_rock_co*";
rough = 0.09;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.5;
soundEnviron = "dirt";
character = "Empty";
soundHit = "hard_ground";
lucidity = 1;
grassCover = 0.0;
};
class myfirstmap_seabed_co_Surface : Default
{
files = "myfirstmap_seabed_co*";
rough = 0.09;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.5;
soundEnviron = "dirt";
character = "Empty";
soundHit = "hard_ground";
lucidity = 1;
grassCover = 0.0;
};
class myfirstmap_strconcrete_co_Surface : Default
{
files = "myfirstmap_strconcrete_co*";
rough = 0.09;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.5;
soundEnviron = "dirt";
character = "Empty";
soundHit = "hard_ground";
lucidity = 1;
grassCover = 0.0;
};
class myfirstmap_strforest_pine_co_Surface : Default
{
files = "myfirstmap_strforest_pine_co*";
rough = 0.09;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.5;
soundEnviron = "dirt";
character = "Empty";
soundHit = "hard_ground";
lucidity = 1;
grassCover = 0.0;
};
};

class CfgSurfaceCharacters
{
class c_GrassTall
{
probability[] = {0.05,0.012,0.01,0.1,0.05};
names[] = {"c_GrassTall"};
};
};
Min cfgClutter.hpp
class Clutter
{
class c_grassBunch: DefaultClutter
{
files = "ca\plants2\Clutter\c_grassBunch.p3d*";
rough = 0.09;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.5;
soundEnviron = "dirt";
character = "Empty";
soundHit = "soft_ground";
lucidity = 1;
grassCover = 0.03;
};
};
Min cfgSurfaces.hpp
class CfgSurfaces
{
class Default {};
class myfirstmap_beach_co_Surface:Default
{
files = "myfirstmap_beach_co*";
rough = 0.09;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.5;
soundEnviron = "dirt";
character = "Empty";
soundHit = "soft_ground";
lucidity = 1;
grassCover = 0.03;
};
class myfirstmap_grass_green_co2_dry_grass_Surface:Default
{
files = "myfirstmap_grass_green_co2_dry_grass*";
rough = 0.08;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.75;
soundEnviron = "drygrass";
character = "Empty";
soundHit = "soft_ground";
lucidity = 2;
grassCover = 0.1;
};
class myfirstmap_gravel_co_Surface:Default
{
files = "myfirstmap_gravel_co*";
rough = 0.12;
maxSpeedCoef = 0.8;
dust = 0.4;
soundEnviron = "drygrass";
character = "Empty";
soundHit = "soft_ground";
lucidity = 3.5;
grassCover = 0.04;
};
class myfirstmap_marsh_co_Surface:Default
{
files = "myfirstmap_marsh_co*";
rough = 0.08;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.15;
soundEnviron = "grass";
character = "Empty";
soundHit = "soft_ground";
lucidity = 4;
grassCover = 0.05;
};
class myfirstmap_mud_co_Surface:Default
{
files = "myfirstmap_mud_co*";
rough = 0.09;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.5;
soundEnviron = "dirt";
character = "Empty";
soundHit = "hard_ground";
lucidity = 1;
grassCover = 0.0;
};
class myfirstmap_rock_co_Surface:Default
{
files = "myfirstmap_rock_co*";
rough = 0.09;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.5;
soundEnviron = "dirt";
character = "Empty";
soundHit = "hard_ground";
lucidity = 1;
grassCover = 0.0;
};
class myfirstmap_seabed_co_Surface : Default
{
files = "myfirstmap_seabed_co*";
rough = 0.09;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.5;
soundEnviron = "dirt";
character = "Empty";
soundHit = "hard_ground";
lucidity = 1;
grassCover = 0.0;
};
class myfirstmap_strconcrete_co_Surface : Default
{
files = "myfirstmap_strconcrete_co*";
rough = 0.09;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.5;
soundEnviron = "dirt";
character = "Empty";
soundHit = "hard_ground";
lucidity = 1;
grassCover = 0.0;
};
class myfirstmap_strforest_pine_co_Surface : Default
{
files = "myfirstmap_strforest_pine_co*";
rough = 0.09;
maxSpeedCoef = 0.9;
dust = 0.5;
soundEnviron = "dirt";
character = "Empty";
soundHit = "hard_ground";
lucidity = 1;
grassCover = 0.0;
};
};

class CfgSurfaceCharacters
{
class c_grassBunch_Character
{
probability[] = {0.05,0.012,0.01,0.1,0.05};
names[] = {"c_grassBunch"};
};
};Min layers.cfg
class layers
{
class myfirstmap_rock_co
{
texture = #(rgb,1,1,1)color(0.5,0.5,0.5,1,cdt);
material = "myfirstmap\data\myfirstmap_rock.rvmat";
};
class myfirstmap_beach_co
{
texture = #(rgb,1,1,1)color(0.5,0.5,0.5,1,cdt);
material = "myfirstmap\data\myfirstmap_beach.rvmat";
};
class myfirstmap_strconcrete_co
{
texture = #(rgb,1,1,1)color(0.5,0.5,0.5,1,cdt);
material = "myfirstmap\data\myfirstmap_strconcrete.rvmat";
};
class myfirstmap_grass_green_co2
{
texture = #(rgb,1,1,1)color(0.5,0.5,0.5,1,cdt);
material = "myfirstmap\data\myfirstmap_grass_green_co2.rvmat";
};
class myfirstmap_marsh_co
{
texture = #(rgb,1,1,1)color(0.5,0.5,0.5,1,cdt);
material = "myfirstmap\data\myfirstmap_marsh.rvmat";
};
class myfirstmap_seabed_co
{
texture = #(rgb,1,1,1)color(0.5,0.5,0.5,1,cdt);
material = "myfirstmap\data\myfirstmap_seabed.rvmat";
};
class myfirstmap_gravel_co
{
texture = #(rgb,1,1,1)color(0.5,0.5,0.5,1,cdt);
material = "myfirstmap\data\myfirstmap_gravel.rvmat";
};
class myfirstmap_strforest_pine_co
{
texture = #(rgb,1,1,1)color(0.5,0.5,0.5,1,cdt);
material = "myfirstmap\data\myfirstmap_strforest_pine.rvmat";
};
class myfirstmap_mud_co
{
texture = #(rgb,1,1,1)color(0.5,0.5,0.5,1,cdt);
material = "myfirstmap\data\myfirstmap_mud.rvmat";
};
};

class legend
{
picture="myfirstmap\source\maplegend.png";
class colors
{
myfirstmap_rock_co[]={{0,0,255}};
myfirstmap_gravel_co[]={{0,110,0}};
myfirstmap_beach_co[]={{255,255,0}};
myfirstmap_strconcrete_co[]={{0,255,255}};
myfirstmap_grass_green_co2[]={{0,255,0}};
myfirstmap_marsh_co[]={{127,0,0}};
myfirstmap_seabed_co[]={{0,0,150}};
myfirstmap_strforest_pine_co[]={{0,100,0}};
myfirstmap_mud_co[]={{110,0,0}};
};
};
Utan indentering är det där enormt svårläst, spontant rekommenderar jag:

1. pastebin.com för att din post ska vara läsbar, då slipper du dumpa hela din config.cpp i tråden utan kan länka till en korrekt formaterad version.

2. att du beger dig till #terrain_makers på Arma3-discorden och ställer din fråga där, de är bättre rustade att hjälpa dig och du kan få svar i realtid.
Discorden hittar du här: [#[email protected]]
Du har skrivit class Clutter mer än en gång, det är vad felet du anger säger och det stämmer
Lion, kul att du hittat hit och att vi är flera Kom gärna in i Anrop/SFP's discord eller skriv här på forumet om du vill ha hjälp på svenska.

Dahlgren har redan hjälpt dig med koden ser jag så det behövs inte.

Ser fram emot se vilket område du gett dig på att göra Smile