Visa ämne
Anrop » ArmA 3 » Uppdrag
 Skriv ut ämne
Nyhets utdrag inför "OP Höjd Beredskap"
Ur Expressen två dagar innan OPet utspelar sig.

Terrorangrepp i Lettland

Tidigare idag detonerade en bomb utanför ett ålderdomshem i Rēzekne i östra Lettland. Förutom större materiella skador dödades också tre av de boende och en anställd på boendet avled senare på sjukhus av sina skador. Polisen har i nuläget inga misstänkta men dådet är en av flera under de gångna veckorna som riktar sig mot Lettlands ryska minoritet och eftersom att många av de boende på det angripna boendet är etniska ryssar så riktar nu Rysslands utrikesminister nu hård kritik mot Lettlands polismyndigheter.

I ett uttalande i Moskva idag sade utrikesministern att "Om inte ryska minoriteter kan skyddas effektivt av lettiska myndigheter, så kanske det är dags för andra att ta över". Utrikesministern erbjöd också i samma uttalande "Hjälp till våra lettiska vänner för att hitta och dra de skyldiga inför rättvisa".

Uttalandet har fördömts från både lettiskt håll, såväl som från EU och NATO som kallar uttalandet för "En farlig upptrappning i ett redan spänt läge"

Medan ordväxlingen fortsätter mellan NATO och Ryssland så fortsätter Ryssland sin storövning i Östersjön och Kaliningrad. Under Övningen så vidtar Försvarsmakten här hemma i Sverige beredskapsåtgärder med motiveringen "Det spända läget i vårat närområde kräver en högre beredskap från vår sida" säger Sandra Vogel på försvarsmaktens presstjänst. Även NATO har höjt sin beredskap under den ryska övningen.
The objekt of war is not to die for your country, but making the other bastard die for his.
Gen. George .S Patton
Ur Expressen dagen före OP Höjd Beredskap.

Spänningen stiger i Östersjön. Anonymt befäl "Finns en verklig risk för krig"

Den stora ryska övningen i Östersjön skulle ha avslutats i går men trots detta så behåller ryska fartyg sina positioner i Östersjön. Därtill kan tilläggas att de markförband som ingick i övningen också behåller sina positioner istället för att återgå till förläggningar.

Experter som Expressen talat med finner detta mycket ovanligt och spekulerar i att ryssarna gör detta för att sätta press på Lettland att släppa in ryska utredare efter dådet mot äldreboendet under gårdagen.

Från NATO håll så fördömer man Rysslands agerande och varnar för det möjliga konsekvenserna om missförstånd skulle uppstå.

Från svenskt håll vidhåller Överbefälhavaren och regeringen att Sveriges beredskap är god men att ytligare beredskapshöjande åtgärder kommer att vidtas.
Inom försvaret vittnar dock källor som Expressen talat med om att det finns en verklig rädsla för att konflikten kan eskalera. Ett befäl som pratar under anonymitet säger att "Vi kallar in mer och mer hemvärns förband och de reguljära förbanden kallar in personal. Det verkar som att det finns en verklig risk för krig"
The objekt of war is not to die for your country, but making the other bastard die for his.
Gen. George .S Patton
Ur Aftonbladet dagen före OP Höjd Beredskap

Omfattande störningar i TV, telefoni och internet försörjningen. Åke 71 "Vem ska ta ansvar för detta."

Omfattande störningar i TV, telefoni och internet försörjningen drabbar för tillfället stora delar av Sverige. Enligt bolagen som är ansvariga för försörjningen är förvirringen stor hur så många störningar kan inträffa samtidigt. Från officiellt håll manar man drabbade att kontakta era lokala kommunal myndigheter för instruktioner och annan info. MSB hänvisar också till broschyren "Om Kriget eller krisen kommer" för mer info.

Aftonbladet har också pratat med mjölkbonden Åke 71, som har följande att säga. "Min komjölkningsutrustning fungerar inte utan elen. Vem ska ansvar för detta"
The objekt of war is not to die for your country, but making the other bastard die for his.
Gen. George .S Patton
Artikel hos SVT.se samma dag som OP Höjd Beredskap

Strider mellan NATO trupp och ryska trupper i Baltikum, Svenska plan beskjutna över Östersjön.

Kl 03:30 inatt gick ryska trupper över gränsen till Estland, Lettland och Litauen, detta kommer knappt två dagar efter det senaste bombdådet mot regionens rysktalande minoritet. De framryckande ryska förbanden har mött intensivt motstånd från de NATO trupper som legat i hög beredskap under den nu avslutade ryska storövningen.

Från Moskva säger den ryska statsledningen att operationerna i Baltikum är ett svar på terrorangreppen mot etniska ryssar och ämnar till att skydda dessa från ökade förföljelser. Man manar NATO att dra sig tillbaka och inte trappa upp striderna.

Från NATO:s högkvarter har de Baltiska länderna redan åberopat artikel fem i NATO stadgarna och begär omedelbar hjälp utöver de NATO förband som redan finns på plats i stridsområdet.

Från Svenskt håll fördömer man vad man kallar för "Rysslands oprovocerade och folkrättsvidriga invasion av de baltiska staterna" och kommer ta upp frågan i FN: säkerhetsråd. Man fördömer också den ryska beskjutningen av två svenska Gripenplan över Östersjön under natten och varnar att Sverige kommer värna sin territoriella integritet vid vidare fientliga handlingar. Vid frågan om Sverige kommer assistera NATO och Baltikum mot Ryssarna, hänvisar man till en presskonferens som är planerad till kl 09:00
The objekt of war is not to die for your country, but making the other bastard die for his.
Gen. George .S Patton