Visa ämne
 Skriv ut ämne
Grupper till SFP
För hitta sfp klassnamnen, gå in i din @sfp så ligger faktiskt en pdf med alla klassnamn.

Byt sen ut classnamen i den här så får ni en massa grupper till SFP i nästa patch.

Detta är bra, för nu kan folk hjälpa till och krävs inga förkunskaper :)
Kod Källa  

class CfgGroups
{
   class West
   {
      name = "$STR_A3_CfgGroups_West0";
      side = 1;
      class BLU_F
      {
         name = "$STR_A3_CfgGroups_West_BLU_F0";
         class Infantry
         {
            name = "$STR_A3_CfgGroups_West_BLU_F_Infantry0";
            class BUS_InfSquad
            {
               name = "$STR_A3_CfgGroups_West_BLU_F_Infantry_BUS_InfSquad0";
               side = 1;
               faction = "BLU_F";
               class Unit0
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_SL_F";
                  rank = "SERGEANT";
                  position[] = {0,0,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_TL_F";
                  rank = "SERGEANT";
                  position[] = {5,-5,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_AR_F";
                  rank = "CORPORAL";
                  position[] = {-5,-5,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_AR_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {10,-10,0};
               };
               class Unit4
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_AAR_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {-10,-10,0};
               };
               class Unit5
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_LAT_F";
                  rank = "CORPORAL";
                  position[] = {15,-15,0};
               };
               class Unit6
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_medic_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {-15,-15,0};
               };
               class Unit7
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_A_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {20,-20,0};
               };
            };
            class BUS_InfSquad_Weapons
            {
               name = "$STR_A3_CfgGroups_West_BLU_F_Infantry_BUS_InfSquad_Weapons0";
               side = 1;
               faction = "BLU_F";
               class Unit0
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_SL_F";
                  rank = "SERGEANT";
                  position[] = {0,0,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_AR_F";
                  rank = "SERGEANT";
                  position[] = {5,-5,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_AAR_F";
                  rank = "CORPORAL";
                  position[] = {-5,-5,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_AT_F";
                  rank = "SERGEANT";
                  position[] = {10,-10,0};
               };
               class Unit4
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_AAT_F";
                  rank = "CORPORAL";
                  position[] = {-10,-10,0};
               };
               class Unit6
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_A_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {15,-15,0};
               };
               class Unit5
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {-15,-15,0};
               };
               class Unit7
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_medic_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {20,-20,0};
               };
            };
            class BUS_InfTeam
            {
               name = "$STR_A3_CfgGroups_West_BLU_F_Infantry_BUS_InfTeam0";
               side = 1;
               faction = "BLU_F";
               class Unit0
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_Soldier_TL_F";
                  rank = "SERGEANT";
                  position[] = {0,0,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_Soldier_AR_F";
                  rank = "CORPORAL";
                  position[] = {5,-5,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_GL_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {-5,-5,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_LAT_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {10,-10,0};
               };
            };
            class BUS_InfTeam_AT
            {
               name = "$STR_A3_CfgGroups_West_BLU_F_Infantry_BUS_InfTeam_AT0";
               side = 1;
               faction = "BLU_F";
               class Unit0
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_Soldier_TL_F";
                  rank = "SERGEANT";
                  position[] = {0,0,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_AT_F";
                  rank = "CORPORAL";
                  position[] = {5,-5,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_AT_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {-5,-5,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_AAT_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {10,-10,0};
               };
            };
            class BUS_InfTeam_AA
            {
               name = "$STR_A3_CfgGroups_West_BLU_F_Infantry_BUS_InfTeam_AA0";
               side = 1;
               faction = "BLU_F";
               class Unit0
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_Soldier_TL_F";
                  rank = "SERGEANT";
                  position[] = {0,0,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_AA_F";
                  rank = "CORPORAL";
                  position[] = {5,-5,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_AA_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {-5,-5,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_AAA_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {10,-10,0};
               };
            };
            class BUS_InfSentry
            {
               name = "$STR_A3_CfgGroups_West_BLU_F_Infantry_BUS_InfSentry0";
               side = 1;
               faction = "BLU_F";
               class Unit0
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_GL_F";
                  rank = "CORPORAL";
                  position[] = {0,0,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_soldier_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {5,-5,0};
               };
            };
            class BUS_ReconTeam
            {
               name = "$STR_A3_CfgGroups_West_BLU_F_Infantry_BUS_ReconTeam0";
               side = 1;
               faction = "BLU_F";
               class Unit0
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_recon_TL_F";
                  rank = "SERGEANT";
                  position[] = {0,0,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_recon_M_F";
                  rank = "CORPORAL";
                  position[] = {5,-2,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_recon_medic_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {-5,-2,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_recon_F";
                  rank = "CORPORAL";
                  position[] = {10,-5,0};
               };
               class Unit4
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_recon_LAT_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {-10,-5,0};
               };
               class Unit5
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_recon_JTAC_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {15,-9,0};
               };
               class Unit6
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_recon_exp_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {-15,-9,0};
               };
            };
            class BUS_ReconPatrol
            {
               name = "$STR_A3_CfgGroups_West_BLU_F_Infantry_BUS_ReconPatrol0";
               side = 1;
               faction = "BLU_F";
               class Unit0
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_recon_TL_F";
                  rank = "SERGEANT";
                  position[] = {0,0,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_recon_M_F";
                  rank = "CORPORAL";
                  position[] = {5,-5,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_recon_medic_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {-5,-5,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_recon_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {10,-10,0};
               };
            };
            class BUS_ReconSentry
            {
               name = "$STR_A3_CfgGroups_West_BLU_F_Infantry_BUS_ReconSentry0";
               side = 1;
               faction = "BLU_F";
               class Unit0
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_recon_M_F";
                  rank = "CORPORAL";
                  position[] = {0,0,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_recon_F";
                  rank = "PRIVATE";
                  position[] = {5,-5,0};
               };
            };
            class BUS_SniperTeam
            {
               name = "$STR_A3_CfgGroups_West_BLU_F_Infantry_BUS_SniperTeam0";
               side = 1;
               faction = "BLU_F";
               class Unit1
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_sniper_F";
                  rank = "SERGEANT";
                  position[] = {0,0,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side = 1;
                  vehicle = "B_spotter_F";
                  rank = "CORPORAL";
                  position[] = {5,-5,0};
               };
            };
         };
Har tittat lite på detta nu.

Har hittat lite saker som bör fixas.

1990 Team Leader
sfp_1990_m90w_teamleader
Har AK5C GRT. Bör vara AK5 Adam med eller utan grt.

1990 AT Specialist
sfp_1990_m90w_at_specialist_pskott86
Är beväpnad med NLAW istället för Pskott. Bör också heta AT Specialist (Pskott 86) i stil med de andra årtalen.

1990 Marksman
sfp_1990_m90w_sniper
Har Rangefinder, känns lite malplacerat 1990.

2015 Men SF (Desert) SOG Sniper och Spotter
sfp_m90d_sog_sniper
sfp_m90d_sog_spotter
Har woodland ghillie suit

Vore trevligt med Tgb 16 i Urban och Desert för att få motoriserade infanterigrupper till dessa faktioner. Galten bär förövrigt på MX-bössor fortfarande.

Bifogar det jag har gjort än så länge.
Det är infanterigrupper för:
1990 m90w
2015 m90w
2015 m90d
2035 m90u

Ser nu ut så här i Zeus:
i.imgur.com/2fVNeoG.jpg

Återstår att fixa motoriserade och mekaniserade grupper för dessa och att fixa ryssar och wamokaner.

https://www.dropbox.com/s/7luvzktw739...config.cpp
Redigerat av Toktotte den 2014-04-15 23:06
Lagt in alla issues på vår bug tracker, grym feedback!

Låtar granQ ta hand om grupperna Smile
Gött, fixar buggarna ikväll. Galten med Urban går fort. Få göra försök med öken också.
Har tittat vidare på detta idag.

Hittat följande:

SFP - UN AT Loader (GRG)
sfp_m90w_un_at_loader_grg86
Har AK5C och saknar ryggsäck med GRG-granater.


Nu fixat grupper för Wamako Army, Wamako Militia och Russia. Återstår att fixa FN och WNP.

https://www.dropbox.com/s/7luvzktw739...config.cpp
Fixat alla rapporterade buggar samt gjorde en uppdaterad textur för snipers, både woodland och öken.
Satt o lekte lite med alivemod och SFP. Tänkte det kunde vara skoj med Det gick väl sådär.
Tydligen är alivemod lite kinkiga på hur grupper osv döps i config-filen.
http://alivemod.c...ardisation

Är det ett bekymmer att köra på detta viset alt. ha det dubbelt? Tänkte att det vore lite kul med ett alivemodmission med SFP-gubbar.

Eller gör jag kanske bara fel?
Tänkte bara säga att vi testade ett OP mee alive. Blev massiva fps drops :/ men jag gör gärna ett försök till!
" Train as you fight "
Lika bra att släng över mitt inlägg som jag började med under uppdrag hit Smile

Förslag till lineup.
West >> SFP_B >> Infantry >> [här delas de upp i Woodland-90, Woodland -15, Desert 15, Urban-35 och alla olika konstellationer som behövs,
West >> SFP _B>> Armored >> [här delas de upp i Wood, desert, urbanoch alla olika konstellationer som behövs]
West >> SFP_B >> Mechanized >> [här delas de upp i Wood, desert, urban och alla olika konstellationer som behövs]
West >> SFP_B >> Motorized >> [här delas de upp i Wood, desert, urban och alla olika konstellationer som behövs]
West >> SFP_B >> SpecOps >> [här delas de upp i Wood, desert, urban och alla olika konstellationer som behövs]
West >> SFP_B >>Support >> [här delas de upp i Wood, desert, urban och alla olika konstellationer som behövs]
West >> SFP_B >> Air >> Airborn Task Force i de camo varianter som går.

Nu fanns det ju en början en bit upp i denna tråd.
för de indep trupper som finns i modden SFP_I, för de röda, SFP_O

Det viktiga är att alla hamna i samma Fraction dvs. West >> SFP_B, sen att följa det gängse standard som finns för spelet är en god ide, sen hur grupperna i de olika typerna ska se ut är bättre om någon mer insatt ger sig på, Men att helt följa det som vi har i försvaret är inte helt nödvändigt tycker jag, men en utgångspunkt. Sen är det ändå den som gör uppdraget som bestämmer, men en bra kombination av grupper som ligger i par med doktrinerna vore bra.
Om vi får in alla enheter under samma Faction är mycket vunnet när det gäller automatisk sökning i script mm. cfgGroups>>SFP_B>>...
För @Alive gäller det att stänga den typ av camo som inte ska användas men alla klassnamn finns ju i pdf filen eller..., copy paste in i blacklist Smile tillsammans med javelinarna Smile och dess ammo bärare.

Så om någon kan definiera hur grupperna ska se ut kan jag hjälpa dig knacka koden Zip Smile

Sen när man har dragit ner brallorna kanske man ska använda sig av den nya ordningen med B_, I_, O_ i början av alla klassnamn på soldaterna sen H_ för hats, V_ för vests eller... vet att det skulle bli kaos mot alla gjorda uppdrag men det skulle bli ordning... jo det är ok att skjuta mig nu Pfft

Mads
slöben och lite kod knackare Cool
Forskat lite mer, behöver ju inte döpa om klasserna, bara för grupperna och separera de olika typerna av kamoflage i olika fraktions namn

Knepade ihop en liten start för de äldre enheterna.


Kod Källa  


/*
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send
a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.
*/

class CfgPatches {
   class sfp_mod_alive {
      units[]={};
      weapons[]={};
      requiredVersion=1.00;
      requiredAddons[] = {
         "sfp_soldiers"
      };
   };
};

class CfgFactionClasses
{
   class SFP_USSR
   {
      displayName="USSR 80s";
      priority=1;
      side=0;
      icon="link to a icon.paa"; // här kanske det finns någon lämplig bild i addonet redan
   };
   class SFP_SWE80
   {
      displayName="SWEDEN 80s";
      priority=1;
      side=1;
      icon="link to sfp icon.paa"; //använd SFP loggan
   };
};

class CfgGroups
{
   class EAST
   {
      class SFP_USSR
      {
         name="USSR 80s";
         class Infantry
         {
            name="Infantry";
            class SFP_USSR_InfSquad
            {
               name="Rifle Squad";
               side=0;
               class Unit0
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_tl";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={0,5,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={3,0,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_machinegunner";
                  rank="CORPORAL";
                  position[]={6,0,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman_gl";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={9,0,0};
               };
               class Unit4
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_at";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={12,0,0};
               };
               class Unit5
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={15,0,0};
               };
               class Unit6
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={18,0,0};
               };
               class Unit7
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_medic";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={21,0,0};
               };
               class Unit8
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman_gl";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={24,0,0};
               };
               class Unit9
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_machinegunner";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={27,0,0};
               };
            };
            
            class SFP_USSR_InfTeam
            {
               name="Fire team";
               side=0;
               class Unit0
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_tl";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={0,5,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={3,0,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_machinegunner";
                  rank="CORPORAL";
                  position[]={6,0,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman_gl";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={9,0,0};
               };
            };
            
            class SFP_USSR_ATTeam
            {
               name="AT team";
               side=0;
               class Unit0
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_tl";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={0,5,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_at";
                  rank="CORPORAL";
                  position[]={5,0,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_at";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={10,0,0};
               };
            };
         };
         
         class Motorized_MTP {
            name="Motorized Infantry";
            class SFP_USSR_MotInf
            {
               name="Motorized Infantry";
               side=0;
               class Unit0
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_tl";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={0,5,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={3,0,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_machinegunner";
                  rank="CORPORAL";
                  position[]={6,0,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman_gl";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={9,0,0};
               };
               class Unit4
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_at";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={12,0,0};
               };
               class Unit5
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={15,0,0};
               };
               class Unit6
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={18,0,0};
               };
               class Unit7
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_medic";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={21,0,0};
               };
               class Unit8
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman_gl";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={24,0,0};
               };
               class Unit9
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_machinegunner";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={27,0,0};
               };
               class Unit10
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_ural";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={-5,-10,0};
               };
            };
         };
         
         class Mechanized
         {
            name="Mechanized Infantry";
            class SFP_USSR_MechInfBTR60
            {
               name="BTR60 - Mechanized Infantry";
               side=0;
               class Unit0
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_btr60";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={-5,10,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_tl";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={0,5,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman";
                  rank="CORPORAL";
                  position[]={3,0,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_machinegunner";
                  rank="CORPORAL";
                  position[]={6,0,0};
               };
               class Unit4
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman_gl";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={9,0,0};
               };
            };
            
            class SFP_USSR_MechInfBMP1P
            {
               name="BMP1P - Mechanized Infantry";
               side=0;
               class Unit0
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_bmp1p";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={-5,10,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_tl";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={0,5,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman";
                  rank="CORPORAL";
                  position[]={3,0,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_machinegunner";
                  rank="CORPORAL";
                  position[]={6,0,0};
               };
               class Unit4
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman_gl";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={9,0,0};
               };
               class Unit5
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={15,0,0};
               };
               class Unit6
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={18,0,0};
               };
               class Unit7
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_medic";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={21,0,0};
               };
               class Unit8
               {
                  side=0;
                  vehicle="sfp_rus_rifleman_gl";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={24,0,0};
               };
            };
         };
      };
   };
   class West
   {
      class SFP_M59W
      {
         name="SWEDEN 80s W";
         class Infantry
         {
            name="Infantry";
            class SFP_M59W_InfSquad
            {
               name="Rifle squad";
               side=1;
               class Unit0
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59s_squadleader";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={0,5,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_teamleader";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={3,0,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_machinegunner_ksp58";
                  rank="CORPORAL";
                  position[]={6,0,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_rifleman_ak4";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={9,0,0};
               };
               class Unit4
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_at_specialist_pskott68";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={12,0,0};
               };
               class Unit5
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_rifleman_kpist45";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={15,0,0};
               };
               class Unit6
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_at_specialist_pskott68";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={18,0,0};
               };
               class Unit7
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_rifleman_kpist45";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={21,0,0};
               };
               class Unit8
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_medic";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={24,0,0};
               };
               class Unit9
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_rifleman_ak4";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={27,0,0};
               };
            };
            
            class SFP_M59W_InfTeam
            {
               name="Fire team";
               side=1;
               class Unit0
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_teamleader";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={0,5,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_rifleman_ak4";
                  rank="CORPORAL";
                  position[]={3,0,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_machinegunner_ksp58";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={6,0,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_rifleman_kpist45";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={9,0,0};
               };
            };
            
            class SFP_M59W_ATTeam
            {
               name="AT team";
               side=1;
               class Unit0
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_teamleader";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={0,5,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_at_specialist_pskott68";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={3,0,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_at_specialist_pskott68";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={6,0,0};
               };
            };
         };
         
         class Motorized_MTP {
            name="Motorized Infantry";
            class SFP_M59W_MotInfSquad
            {
               name="Motorized Infantry Squad";
               side=1;
               class Unit0
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59s_squadleader";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={0,5,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_teamleader";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={3,0,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_machinegunner_ksp58";
                  rank="CORPORAL";
                  position[]={6,0,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_rifleman_ak4";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={9,0,0};
               };
               class Unit4
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_at_specialist_pskott68";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={12,0,0};
               };
               class Unit5
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_rifleman_kpist45";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={15,0,0};
               };
               class Unit6
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_at_specialist_pskott68";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={18,0,0};
               };
               class Unit7
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_rifleman_kpist45";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={21,0,0};
               };
               class Unit8
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_medic";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={24,0,0};
               };
               class Unit9
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_rifleman_ak4";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={27,0,0};
               };
               class Unit10
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_tgb20_ksp58";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={-5,-10,0};
               };
            };
         };
         
         class Mechanized {
            name="Mechanized infantry";
            class SFP_M59W_MechInfSquad_patgb203 {
               name="Patgb 203 - Mechanized Squad";
               side=1;
               class Unit0
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_patgb203";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={-5,10,0};
               };
               class Unit1
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_teamleader";
                  rank="SERGEANT";
                  position[]={3,0,0};
               };
               class Unit2
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_machinegunner_ksp58";
                  rank="CORPORAL";
                  position[]={6,0,0};
               };
               class Unit3
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_rifleman_ak4";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={9,0,0};
               };
               class Unit4
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_at_specialist_pskott68";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={12,0,0};
               };
               class Unit5
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_rifleman_kpist45";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={15,0,0};
               };
               class Unit6
               {
                  side=1;
                  vehicle="sfp_m59w_at_specialist_pskott68";
                  rank="PRIVATE";
                  position[]={18,0,0};
               };
            };
         };

      };
   };
};


Sen fylla på med class SFP_M59(Arctic), SFP_M90W, SFP_M90D, SFP_M90U sedan beroende på vilka fordon som är gångbara en grupp för Pansar, Luftburen insats trupp, båtburen trupp (osäker om ALive tar det), SpecOps (Jägarna), Support...

är detta något vi kan (vill) göra så SFP kan fungera med ALIVE?

/M
slöben och lite kod knackare Cool
Liten update, min huvudburk dog för nåt år sen och Laptoppen pallade inte riktigt Arma så det mesta hamnade på hyllan... nu ny burk Smile och om ingen gjort klart detta (kunde inte hitta nåt när jag sökte) så kommer jag ägna en hell massa tid till att fixa detta, har redan nu 2015 grupper klara men Alive har utvecklats en del och alla fordon och soldater behöver flyttas tillbaka till default för vehicleClass. Detta för att logistiken för AI commandern och spelarna ska funka.
Arbetsnamn, fraction BLU_F_SE, sfp_alive_nuvarande_klassnamn

Återkommer med mer när det börjar ta form.
M
slöben och lite kod knackare Cool
ALiVE bör vara fixat sen några versioner tillbaka. Desert fick ny faction name och finns ett gäng nya grupper.
suttit och testat med alive, för full funktionalitet verkar det som vehicleClass måste fixas oxå, har en 2015 WL strax klar för test.
slöben och lite kod knackare Cool
men finns mer arbete att göra så klart Smile
edit dubbelpost
slöben och lite kod knackare Cool
ALIVE version för SFP Woodland. https://www.dropbox.com/s/qeilpdmw7hl...tl.7z?dl=0
Exempel mission för editorn.https://www.dropbox.com/s/4sw4jk60h9y...is.7z?dl=0
Missionet som PBO, Multiplayer endast, Admin har en Gamemaster kontroll https://www.dropbox.com/s/8bc1bv6ujby...bo.7z?dl=0

Akrivera addonet MTL efter SFP.

Feedback tack Smile

Ny version på modden, lagt till fler fordon, uppdaterat tillhörighet på vehicleClass eg: men, menRecon. menSupport etc då det används för tilldelning av enheter i Alive.

M
Redigerat av metal den 2015-11-12 00:05
slöben och lite kod knackare Cool
updaterat mod filen.
slöben och lite kod knackare Cool
Nästa version av SFP kommer ha fungerande ALIVE stöd Smile
Gott.
Flyttat 65 mil sen senast.. hänt lite drama i livet, skaffade apex nyligen och kommer testa lite med senaste sfp.
slöben och lite kod knackare Cool
Senate SFP är från augusti men bästa release är runt hörnet och då blir det fler grupper i flera faktioner Smile

Välkommen hem till anrop igen Wink