Visa ämne
Anrop » ArmA 3 » Uppdrag
 Skriv ut ämne
Hearts and Minds
De svenska styrkorna i Camp Mjölner skall ut och patrullera närområdet samt de närliggande byarna. Byarna har fått ökat besök utav talibanerna i området. vilket har resulterat i ökat samtycke med just talibanerna,

ROE: (Rules of engagement)

Endast beväpnad personal skall bekämpas. observera att det kan finnas "civila" med sprängväst. Så ifall någon känner sig hotad utav invånarna är det först "HALT FN styrka!" sen "HALT jag skjuter skarpt!" och ifall de fortfarande rör sig mot soldaten får soldaten i fråga bekämpa hotet. MEN observera att ifall en vanlig civil bekämpas kan det resultera i att talibanerna får mer stöd.

Order:
De svenska styrkorna skall ut på fotpatrull och visa att de finns och att de bryr sig om invånarna i byarna. Samt ifall stridskontakt uppstår skall de nedkämpa hotet och ta mark. Sen invänta order från plutonchef. Ifall fienden är övermäktig skall de svenska styrkorna dra sig tillbaka och omgruppera för eventuellt tagande utav mark.


Detta kommer vara ett seriöst OP med en del vandring i formation. Syftet med detta OP är att se ifall Anrop klarar av ett seriöst uppdrag som detta
illunctus stamus, illunctus declinemus!
"United we stand, United we fall"
För allas information: enligt rapporter som kommit in under dagen har talibanerna mer och mer lagt ut IED:er i och runt om byar för att försvåra våra patruller. I samband med dessa IED:er är ett bakhåll sannolikt.

Order: vid bemött IED skall personalen ta upp skyddsställningar för att kunna bemöta ett eventuellt bakhåll.

Slut tillägg.
illunctus stamus, illunctus declinemus!
"United we stand, United we fall"
För allas information:

Enligt rapporter skall en svensk pluton ha blivit beskjutna under en patrull i närområdet.

Detta tyder på att Talibanerna blir mer och mer aggressiva. Åtgärder för detta diskuteras. Adam Qvintus skall genomföra den tänkta fotpatrullen utan större svårigheter.

Slut tillägg


illunctus stamus, illunctus declinemus!
"United we stand, United we fall"
kort fråga, varför ej på söndag?
Jobbar söndagar granis, därför så får det bli på lördag Smile
illunctus stamus, illunctus declinemus!
"United we stand, United we fall"
Orientering
Talibanerna i har ökat sin närvaro i vårt område, vilket har resulterat i ökat stöd för deras verksamhet bland civilbefolkningen. För att motverka detta ska även vi öka vår närvaro i området för att förhindra att fi än en gång får ett fotfäste i området. Svensk trupp har blivit beskjutna under patrull vilket tyder på en ökat aggressivitet från fi. Fi har även ökat sitt nyttjande av IED:er i området.

Uppgift
Adam Qvintus kommer att genomföra en patrull i närområdet för att inhämta underätttelser, visa närvaro och samverka med den lokala befolkningen. VI ska visa att vi finns här för att hjälpa civilbefolkningen. Vi ska vinna civilbefolkningens hearts and minds. Vi skall även oskadliggöra eventuella IED:er.

Genomförande
AQ, kommer att genomföra en fotpatrull från Camp Mjölner till de närliggande byarna. Väl där så ska vi först säkra området kring byarna, för att därefter röra oss in och samverka med lokalbefolkningen. Vid varje mål delas grupperna in i en observerande, en kringgående och en samverkande grupp.

Order
EA,
Inledningsvis, framryck som tätgrupp till det första målområdet.
Därefter, upprätta observation och rapportera in eventuella rörelser.
Beredd, understödja GA vid samverkan i byn.

FA,
Inledningsvis, framryck efter EA till målområdet.
Därefter, kringå målområdet och säkra området bortom.
Beredd, understödja GA vid samverkan i byn och därefter ta täten mot nästa mål.

GA
Inledningsvis, framryck till målområdet som kögrupp.
Därefter, invänta order om att gå in i byn.
Beredd att gå in i byn och samverka med befolkningen.

Insatsregler
Bekämpa endast beväpnad personal.
Nödvärnsrätten gäller gentemot civila. Åtgärder då civila uppträder hotfullt är att ropa “Halt, FN-styrka”, därefter “Halt, eller jag skjuter skarpt”, därefter avges om möjligt ett varningsskott, och hotet fortfarande kvarstår får verkanseld avges.

Uthållighet
Sjukvårdsplats upprättas vid den observerande gruppens position. Vid skadefall så skall kamrathjälp genomföras och därefter skall den skadade föras till sjukvårdsplatsen.

Ledning
Adam Qvintus - Plutonchef
Adam Qvintus Tvåa - Stf Plutonchef
Adam Qvintus Röd - Sjukvårdare

AQ LR:70
SR: 80
EA SR: 81
FA SR: 82
GA SR: 83
Tycker det är tråkigt hur lite deltagare det är på OP:en...
illunctus stamus, illunctus declinemus!
"United we stand, United we fall"
verkar vara dåligt deltagande nu under sommaren, sen så tror jag att alla inte är frestade av samma op som innan
matheez is never late nor is he early he arrives precisely when he means to
Det kommer inte bli direkt samma, Kommer bli EN DEL annorlunda sen det förra, Men principen är densamma. Går och titta till byar osv.
illunctus stamus, illunctus declinemus!
"United we stand, United we fall"

Vackert ZiP! Grin
illunctus stamus, illunctus declinemus!
"United we stand, United we fall"
*Blir sprängd av en IED tunna. Andas lungt ut och äter mer chips*
Haha, bästa summeringen av mitt deltagande igår!
min summering är att gruppen arbetade fint och sambandet tyckte jag gick bra, tempot var lagom högt osv.. men enda jag kommer minnas är hur fruktansvärt dum i huvudet man känner sig när man inser att man blivit en ofrivillig självmordsbombare och hör "allahu akbar!" från sin egna spelare Pfft
heh GranQ, shit happens Smile
illunctus stamus, illunctus declinemus!
"United we stand, United we fall"