Visa ämne
Anrop » ArmA 3 » Uppdrag
 Skriv ut ämne
Vinternatt - order
Plutonchefens inledande ordergivning:

1. ORIENTERING

Vår pluton (KS) har innästlat bakom fiendens linjer. Vi skall störa fiendens verksamhet i området, främst genom eldöverfall och sabotage.


2. EGEN UPPGIFT

Plutonen har tre huvudsakliga uppgifter:
* Nedkämpa fientlig underhållstransport mellan BRUCHENWALD och PROBIEN.
* Förstöra fientligt bränsleförråd samt fordonsupplag i byn PROBIEN.
* Lokalisera samt bekämpa fientligt artilleriförband sydost om PROBIEN.


3. GENOMFÖRANDE

Inledningsvis kommer plutonen att genomföra följande uppgifter:
* Förbered eldöverfall mot underhållstransport.
* Spana mot byarna PROBIEN samt SCHWEMLITZ.

Uppgifterna utförs samtidigt.

Samtliga grupper avdelar stf gruppchef samt fältarbetare för uppgiften att förbereda eldöverfall. Plutonchefen leder förberedelserna.

Återstoden av grupperna utför följande uppgifter:

Erik Kalle bedriver spaning mot bränsleförrådet i nordvästra PROBIEN. Samlar information om fiendens styrka, sammansättning och position. Utvärderar möjliga framryckningsvägar, eldställningar och farliga områden. Syftet är att öka möjligheten för ett framgångsrikt utförande av uppgiften förstöra bränsleförråd.

Filip Kalle bedriver spaning mot fordonsupplaget i skogen öster om PROBIEN. Samlar information om fiendens styrka, sammansättning och position. Utvärderar möjliga framryckningsvägar, eldställningar och farliga områden. Syftet är att öka möjligheten för ett framgångsrikt utförande av uppgiften förstöra fordonsupplag.

Gustav Kalle bedriver spaning mot SCHWEMLITZ samt väg 191 österut. Lokaliserar eventuella fientliga förband i byn samt övervakar trafik längs väg 191. Syftet är att bedöma vilka förstärkningar som fienden kan tillföra samt troliga framryckningsvägar för dessa.

Grupperna löser i detta skede sina uppgifter autonomt. Radiotystnad skall iakttas för att undvika pejling. Radiotystnaden får endast brytas vid stridskontakt.

Samtliga grupper skall undvika kontakt med fienden. Vid stridskontakt genomförs urdragning så snart som möjligt. Gruppcheferna bestämmer egen ÅSA för sina grupper, men urdragning skall ej ske i riktning mot platsen för eldöverfallet, för att undvika att förföljande fiender varseblir vår verksamhet.

Tilldelad tid för spaningsuppgiften är 30 minuter. Efter denna tid skall hela plutonen befinna sig vid UFA.


Plutonchef kommer att ge detaljerade order inför eldöverfallet efter återsamlingen. Övergripande riktlinjer för eldöverfallet är i nuläget, att plutonchefen i första hand avser nedkämpa målet med hjälp av minering samt direkt eld. Om eskortstyrkan bedöms för stark, blir ambitionsnivån att bekämpa och störa. Urdragning efter eldöverfall kommer att ske norrut. ÅSA är plutonens ursprungliga samlingsplats.

Ordergivning för uppgiften förstöra bränsleförråd och fordonsupplag sker efter eldöverfallet.


4. UTHÅLLIGHET

Inget understöd finns tillgängligt i detta skede. Ammunition och sjukvårdsmateriel finns vid plutonens samlingsplats.


5. LEDNING

Plutonsnät - frekvens 50
Kalle Sigurd - frekvens 55
Erik Kalle - frekvens 60
Filip Kalle - frekvens 65
Gustav Kalle - frekvens 70

Om varken plutonchef eller stf plutonchef kan fortsätta föra befäl, tar chefen Erik Kalle befälet över plutonen, därefter chefen Filip Kalle, därefter chefen Gustav Kalle.
Fråga: Då Gustav saknar fältarbetare, ska vi då i inledningsskedet endast lämna ställföreträdande eller ska jag avdela ytterligare en soldat för den uppgiften?

Citera

Toktotte skrev:

Fråga: Då Gustav saknar fältarbetare, ska vi då i inledningsskedet endast lämna ställföreträdande eller ska jag avdela ytterligare en soldat för den uppgiften?

Lämna bara ställföreträdaren, det räcker ändå.