Visa ämne
Anrop » ArmA 3 » Editing
 Skriv ut ämne
Glassbilsljud
En snabb och förhoppningsvis enkel fråga. Vad är cfg_namnet på biltutan i SFP:s glassbil? Jag försöker få en AI att använda signalen enligt modellen
unit forceWeaponFire [muzzle, firemode], vilket brukar fungera. Men det kräver förstås att man vet namnet på muzzle och vilka firemodes den försetts med.
Vapnet heter sfp_icecream_horn

Bör vara någon av följande två

Kod Källa  

forceWeaponFire ["CarHorn","CarHorn"];

Kod Källa  

forceWeaponFire ["sfp_icecream_horn","sfp_icecream_horn"];

Tack. Det var den andra varianten.