Visa ämne
Anrop » ArmA 3 » Uppdrag
 Skriv ut ämne
Ur elden i askan
2016-05-22 20:00

***KORT VERSION***

* Året är 1987. Tre veckor efter kärnvapenkriget. Ni är en överlevande amerikansk pluton, utan högre ledning, utan kontakt med omvärlden och utan mat.

* Ni skall inta en herrgård, besegra banditgänget som befäst den och rekvirera deras mat och bränsle.

* Återför maten och bränslet till basen, tanka era stridsfordon.

* Anfall därefter en FOB, besegra den sovjetiska mekplutonen som håller den, samt frita en fånge.

* Återför fången till basen, följ sedan vidare instruktioner för hur ni skall ta er till en säkrare tillflyktsort.

* Reducerad mekaniserad pluton. Fordon: 1 M1 Abrams, 2 M113, 1 Humvee med TOW.

* Fordonen börjar utan bränsle och besättningarna kommer därför inledningsvis att slåss som infanteri.

* Endast pluton- och gruppchefer har radio.


***LÄNGRE VERSION***

INLEDNING

Den 11:e november 1987 utbryter det tredje världskriget.

www.apparentlyapparel.com/uploads/5/3/5/6/5356442/352616131.jpg

Nästan tre veckor senare är stora delar av Europa en glödande öken av radioaktiv aska. Inget fredsfördrag har slutits, kanske för att ingen statsledning finns kvar, men kriget har ändå ebbat ut på egen hand. För de få överlevarna gäller bara just överlevnad. Situationen är bortom desperat, många är strålskadade, andra galna av umbäranden och chock. Flyktingar, plundrare och desertörer sluter sig samman i rena rövarband som mördar och plundrar andra överlevande för att själva få mat för dagen.

www.wired.com/images_blogs/underwire/2009/11/road_cannibals_1200.jpg

Ni är den kvarvarande spillran av en utplånad amerikansk mekaniserad bataljon, och ni har lyckats hålla er undan det värsta radioaktiva nedfallet genom att gömma er i ett övergivet hotell.


ORIENTERING

I förrgår bedömde ni att strålningen hade avtagit så mycket att ni kunde genomföra längre utfärder i terrängen. Ni har rekat närområdet för att bilda er en uppfattning om situationen.

i.imgur.com/GV75kzm.jpg
I norr ligger staden GRAMMENDORF. Den har undgått total förintelse, men hårda strider verkar ha ägt rum söder om staden och den södra stadsdelen ligger i ruiner. Resterna av ett sovjetiskt pansarregemente håller staden. De befinner sig i en liknande situation som ni, men de är betydligt fler och starkare.

i.imgur.com/T2UzT64.jpg
Ryssarna är medvetna om er närvaro men är inte intresserade av att störa er så länge inte ni stör dem. De kommer dock troligen att öppna eld mot er om ni kommer för nära.

i.imgur.com/Bw3Rlv7.jpg
I öster ca 2 km genom skogen från er position ligger floden Udenhain. Ni känner inte till läget på andra sidan. Broarna över floden verkar helt blockerade och går inte att använda. De finns hursomhelst i Grammendorf, och dit kan ni inte bege er.


i.imgur.com/2UfLbFe.jpg
I söder och väster breder skogarna ut sig över den lätt kuperade terrängen. En dryg kilometer väster om er, strax bakom ett bergskrön, ligger FOB SCHWEFEL, en före detta NATO-befästning som nu hålls av en sovjetisk styrka av plutons storlek. Den blockerar vägen västerut och ni känner därför inte till mer om läget åt det hållet.

***

Underhållssituationen är kritisk. Ni har fortfarande ammunition, och ni har kunnat plundra ett närliggande sjukhus på sjukvårdsmateriel, men ni har inget bränsle till era fordon och - vad värre är - er mat har tagit slut. Ni kommer att svälta ihjäl om ni inte vidtar åtgärder.

Därtill är ert läge högst otryggt. Ryssarna i norr verkar visserligen vilja lämna er ifred för tillfället, men ni vet inte hur länge det kommer vara, och om de väl beslutar sig för att slå ut er kommer ni inte kunna stå emot dem. Därför är det angeläget att ni förflyttar er inom en snar framtid.

Som tur är kom en av era spaningspatruller i kontakt med en liten grupp överlevande civila. Deras ledare erbjöd sig att visa er till en säkrare tillflyktsort på andra sidan floden.
i.imgur.com/VPRXxpj.jpg
Det finns bara en hake: han kräver att ni som kompensation befriar hans bror, som hålls fången av det ryska förbandet i FOB Schwefel. När ni har gjort detta kommer han att ta er över floden.

För att visa sin goda vilja har han avslöjat ett sätt för er att få tag på den mat ni behöver, samt därtill bränsle till fordonen.

i.imgur.com/uVCkz84.jpg
Sydost om er position ligger en gammal herrgård. Den ockuperas nu av ett banditgäng, som uppenbart har tillgång till ett ansenligt matförråd. De har också minst en tankbil, som ni kan använda för att fylla på bränsle i era egna fordon.


UPPGIFT

Ni skall:

1. Säkra herrgården i sydost. Nedkämpa eller driv på flykt banditerna samt rekvirera tillräcklig mängd proviant och bränsle.

2. Återgå till bas, genomför TOLO av era fordon.

3. Säkra FOB Schwefel. Befria tillfångatagen civil samt återför denne till basen.

4. Invänta vidare instruktioner från er civile kontakt. Beredda genomföra fot- eller fordonsmarsch.


FIENDEN

Banditgänget vid herrgården består av ett okänt antal, bedömt minst 20, beväpnade män. De är en blandning av civila plundrare och desertörer från både WP och NATO. Samtliga banditer skall bekämpas skoningslöst, även om de bär amerikansk uniform.

FOB Schwefel hålls av en sovjetisk mekaniserad pluton inklusive minst en stridsvagn typ T-72. Nedkämpa samtliga WP-trupper som gör motstånd. Kapitulerande fiender skall behandlas enligt plutonchefs bedömning. Ni har dock inte resurser för att ta någon i fångenskap.


GENOMFÖRANDE

Allmänt

Enligt plutonchefs bedömning, inom följande ramar:

* Tillräcklig mängd proviant är minst 200 portioner mat samt 200 flaskor vatten. Minst denna mängd måste finnas hos plutonen vid uppdragets slutförande. I speltermer betyder det att minst 200 av respektive item-typ måste finnas i inventory eller cargo hos plutonen. Notera att en lastbil (motsv) är fullt tillräckligt för att transportera denna mängd.

* Den fångne civilisten måste föras tillbaka till hotellet.

* Förflyttningen till den nya tillflyktsorten kan genomföras först efter att bägge två ovanstående mål är uppnådda.

* Inledningsvis är fordonen obrukbara pga bränslebrist och besättningarna agerar som infanteri tills fordonen kan användas.

* Det är högst rekommenderat att FOB Schwefel inte anfalls utan understöd från stridsfordon.


Herrgården

i.imgur.com/sj2r7JT.jpg
i.imgur.com/mRAPVov.jpg
Banditerna har genomfört vissa improviserade fältarbeten för att befästa herrgården. Det finns också vaktposter i alla väderstreck samt enstaka patruller i det absoluta närområdet. Enligt er civila uppgiftslämnare har de åtminstone två bestyckade pickuper, men okänt om alla fordon är kördugliga.

i.imgur.com/RkpBxDq.jpg
i.imgur.com/SsMP9O6.jpg
Gården består av ett antal byggnader. Vissa av dem tycks användas som boningshus, andra för okänt syfte, möjligen förråd. Byggnaden längst i sydöst verkar utgöra någon form av fordonsgarage.


FOB Schwefel

Den fångne civilisten förvaras enligt uppgift i någon slags förstärkt byggnad eller befästning i mitten av FOB:en. Iaktta försiktighet vid rensning av bunkrar o dyl som inte är belägna vid utkanterna.


EGNA RESURSER

En stridsgrupp bestående av:
* Mekaniserad skyttepluton, reducerad
* 2 PBV typ M113 (stillastående pga bränslebrist)
* 1 stridsvagn typ M1 Abrams (stillastående pga bränslebrist)
* 1 pvrbgrupp typ TOW, fordonsburen på terrängbil (stillastående pga bränslebrist)

Noll bränsle till fordon.
Begränsad ammunition till stridsfordonen.
Medelgod tillgång till ammunition för handeldvapen samt personburna understödsvapen, men begränsade möjligheter till påfyllning.
God tillgång till sjukvårdsmateriel.
Begränsad tillgång till sambandsmateriel.


LEDNING

Ingen kontakt finns med högre ledning, om någon sådan fortfarande existerar.

Plutonchef samt gruppchefer har tillgång till radio. Radio finns även i fordonen.
Ser ju ut som ett alldeles strålande uppdrag! Kommer bli kul att se hur många som kan hushålla med ammunition!
Det är lugnt @Tomten använder mina sista skott på dig och tar din ammunition.
Försökte hushålla med ammunitionen på senaste operationen, kunde inte se något mål att skjuta på i konvojen och fick en finfin förolämpning av sjukvårdarn. Grin

Haha, det här blir ju nåt slags pre-sequel till Disabled Archer. Kan ju inte bli annat än ascoolt Grin

Citera

Trubb skrev:

Haha, det här blir ju nåt slags pre-sequel till Disabled Archer. Kan ju inte bli annat än ascoolt Grin
'

Det var lite tanken Wink Därav ingame datum osv.
Redigerat av Alekanderu den 2016-05-07 19:26
Felix, när alla skjuter ska du också skjuta, men det kloka är att inte skjuta mer än man behöver. Wink
Yeah, målet var helt klart att skjuta, men min vänstra hjärnhalva fick det bästa av mig. ^^

Citera

felixn skrev:

Försökte hushålla med ammunitionen på senaste operationen, kunde inte se något mål att skjuta på i konvojen och fick en finfin förolämpning av sjukvårdarn. GrinAvslutade min meningen där tidigare än jag tänkte då du rörde dig ur mitt sikte, vad jag tänkte säga vara att :
@felixn kom ihåg att jag har en bössa ovanför ditt huve så res dig inte rakt upp utan att säga till först eller rulla åt höger först innan du reser dig
Hahaha!

Men jag håller med, det där var verkligen ett typexempel på vad man INTE ska göra. Grin

The will to pang was too great!
Redigerat av felixn den 2016-05-08 13:59
För att återgå till topic:

Kommer stf gruppchefer ha radio i detta op?
Troligen inte. Får plocka från död gruppchef helt enkelt.

Funderade först på att skippa radio helt, fast jag tror det blir lite för jobbigt, även om det vore kul på ett sätt.
Alright!
snabb fråga kommer moddens läggas till snart på repositores under event eller ska man plugga ut dom själv?
Kommer se till att de finns på repon i god tid, åtminstone innan helgen. De flesta finns där redan men några stycken är lite mer speciella. Ingen av dem är dock några stora moddar så det går fort att ladda ner dem.

Lite osäker på om vi ska köra med nya RHS eller ej.
Ser att det finns en plutonchef nu också, mycket bra. Som det bör ha framgått så är utförandet av uppdragen upp till plutonchefen. Även hur ni gör med grupperna, tänker då framför allt på fordonsbesättningen i den första delen av uppdraget iom att fordonen som sagt saknar bränsle i början.

När/om ni väl får tag på bränsle så är det väl bäst att låta de som signat sig som besättning ha förtur till fordonen och sen fylla upp restrerande förare/skytt-platser som ni finner lämpligt.

Ni kan förstås också lämna ett eller flera (eller alla) fordon, men ett tips är att ni kommer få det svårt om ni inte tar med stridsvagn under andra delen av uppdraget. Kan också vara bra att ha pvrb-bilen som backup. Därmed inte sagt att ni är helt körda om stridsfordonen blir utslagna. Men ni kommer garanterat att möta pansar, och ni har inte jättemycket buren pv.
OBS att eftersom nya RHS har en M72 LAW enligt patch notes så byter jag ut AT4orna mot dessa. AT4 introducerades iofs faktiskt 1987 vad jag kan se men LAW känns lite mer kalla kriget helt enkelt.

OBS också att jag passade på att ta bort grg-skytten i grupp 2 och gjorde om den till att också ha Dragon.
Ska försöka få upp saknade moddar på repositoriet imorgon, tills dess så har jag länkar till alla moddar som inte redan ligger på repon:

EDIT: Ta från repon istället
Redigerat av Alekanderu den 2016-05-21 20:27
@SovietAfghanWar och @US Military Mod finns bägge på syncen, på servern heter SAW "Sorviet.."
Både CUP och RHS?