Muzhchiny Svaroga - Samspel med ARMA Sweden
Skapad av
Aaaaslund
Startar 2021-09-20 19:00

Muzhchiny Svaroga

i.imgur.com/A0BObAf.jpg

"Männen av Svarog" / "Svarogs Manskap"

Chernoryska republiken, Södra Zagoria-regionen, 8:e Oktober 2015.

Bakgrund

År 2015 genomgår den Chernoryska republiken en rad reformer inför nyvalet den 13:e September. Den sittande Republikskanslern, Ivan Dobrović, har försökt närma sig NATO-allierade Georgien, och därmed ett medlemskap i Transkaukasiska Handelsunionen. De reformer som har genomförts har bland annat inneburit ett aktivt avståndstagande från ryskt inflytande, och nationen befann sig vid ett vägskäl efter resultatet av 2014 års val av sittande regering. Dobrovićs parti, CRFP (Chernoryska Frihetspartiet), gick till vinst på en knapp majoritet, 51% av rösterna gick till partiet medan det forna AFB (Arbetareförbundet) tillsammans med pro-Ryska CFR (Chernoryska Federationsrepresentanterna) erhöll 49%.

Valresultatet splittrade den Chernoryska inrikespolitiken. Medan majoriteten av befolkningen tycks vara för de nya reformerna som har förbättrat vissa avseenden av arbetsmarknadspolitik, infrastruktur och inhemsk produktion, har en vokal och minst sagt vulgär opposition rest sig. CFR splittrades efter valet 2014, och i dess ställe har en mer radikal pro-Rysk valrörelse gjort sig känd under namnet "Nya Chernarus (NC)". Dobrović, som förstod att ett nyval kunde innebära förlust för sitt eget parti, införde nya "spelregler" för den politiska sfären, som till sist innebar att NC uteslöts från valdeltagandet i nyvalet 2015. Veckan innan nyvalet orkestrerade medlemmar och supportrar av NC stora demonstrationer i Syd-Zagorien, Chernarus östra spets där uppemot 30% av befolkningen är etniskt ryska, och kravallpolis samt militär tillkallades efter att demonstrationerna blev våldsamma. 14 personer miste livet, och dussintals blev skadade.

Till följd av den sittande regeringens hårdhänthet mot demonstrationerna har medlemmar av NC tagit till vapen och anfallit militära installationer i Chernarus, och övertagit flertalet baser där militärens avsaknad av beredskap och stridsmoral led till att NC, likt ett landskred, tog över stora delar av norra Syd-Zagorien. I ett desperat sista försök att stoppa NCs frammarsch genom landet, och för att "säkra frontlinjen", har säkerhetsminister Andriy Krivoshapka kallat på pro-Chernoryska ultra-nationalister, som även dem till följd av NCs agerande har tagit till vapen, att "försvara nationens intressen."

Ni är "Svarogs Manskap", en ultra-nationalistisk grupp som tidigare har förespråkat en decentralisering av statsapparaten och deporteringen av etniska ryssar från landet, och har tagit till vapen i nationens intresse.

En kall morgon i oktober
Ni befinner er i utkanten av samhället Vybor, där ni har samlats för att förbereda er inför det som komma skall. Den militära flygbasen norr om Vybor föll den 3:e Oktober till NCs milistrupper. De har tagit beslag på de militära medel som finns i basen, och rapporter om att rebellstyrkorna ska ha kommit över ett lager av BMP-2Shockr har tidigare uppdagats då dessa har uppträtt i Gorka till öst. Ni är beväpnade med de vapen ni haft i era gömmor, Kalashnikovs, handgranater, och något udda raketgevär från diverse smugglingsoperationer och två BMP-2Shockr, skänkta till er av Chernoryska armén. Det ni må sakna i utrustning kompenserar ni för med en stark stridsvilja och duglighet;
Fäderneslandet skall återtas, och fienden skall fördrivas!

Orientering

Klockan är 07:15, 8:e Oktober, 2015. Vi befinner oss utanför Vybor, Syd-Zagorien.
Det regnar, och regnet kommer troligen öka på under morgonen. Molntäcket är uppemot 80%. Terrängen är relativt plan, med stora ängar som genomskärs av skog.
Det är en vacker dag.

Fienden:
Den förkastliga fienden är "Nya Chernarus" milistrupper. De använder rysk materiell i form av AK-47, RPG, med mera. Fienden har tillgång till 4st stridsfordon, markerade med röda flaggor. Minst två fordon är BMP-2Shockr, andra två BTR eller MT-LB. Vi vet inte var fordonen är, eller vart de uppträder. Fienden uppträder i blandade kamouflagesystem, kännetecknas av målade vapen, maskerade ansikten - de fega svinen vågar inte synas! Vi uppskattar att uppemot 2 plutoner är utspridda omkring flygbasen i mindre grupper.
Fienden har tidigare förstärkt sina stridsställningar inom och runt flygbasen, flygrakan har förvandlats till ett slagfält.

Var säkra på era mål - skjut inte er broder. Var säker på att ni vet vem det är ni ser!

i.imgur.com/ePRIQSi.jpg

Uniformsavvikelser kan förekomma - tänk "Mask på, skjut. Mask av, hjälp."

Egna förband:

Vi kommer få understöd av 1st infanteripluton från Chernoryska Armén inom 1 timme. De anländer från sydväst. Det är viktigt att vi etablerar ett brohuvud så snabbt som möjligt, och kan hjälpa leda in egna trupper.

Civila:
De "civila" bär vapen, och röstar på Moskva.

Beslut

Vi ska ta flygfältet. För heder, ära, och Svarog!

Order

Vi ska inta, säkra och rensa flygfältet i syfte att återge flygbasens kontroll till Chernoryska staten, med vilka medel som än krävs. Flygbasen är viktig i striden mot "Nya Chernarus" och Moskvas tyranni. Till vårt förfogande har vi 2 BMP-2Shockr. Utöver BMP-2Shockrna har vi 6st lastbilar. Det finns 4 platser som är kritiska att vi säkrar - Två logementområden, en radarstation, och en stor servicehangar. En femte punkt, fordonsdepån, finns på kullen till nordväst om flygbasen. Fienden kan uppträda därifrån.

Målbild:
Vi befinner oss på flygrakan i ett hav av döda Ryssesympatisörer, och är redo att försvara vår tagna position åt norr och öst. Vi är åtminstone 65% stridsdugliga vid detta tillfälle.

Riktlinjer:
Fienden har ett försvarsläge - vi måste slå dem där det gör som ondast, och neka dem chansen att slå tillbaka! Deras svagaste länk är det södra barrackområdet. Fienden är som starkast på den norra sidan av flygrakan.
Om vi strider tappert och nyttjar terrängen och skydd kommer Perun att le mot oss.

Genomförande:
Order grupp 1-2: Med nyttjande av BMP-2 stridsfordon, enligt plutonchefs order.
Order grupp 3-4: Enligt plutonchefs order.

Logistik och samband:
Viss ammunition finns att tillgå i fordonen, eller på startpunkten. Resterande ammunition och materiell behöver ni plocka på er från de fallna förrädarna, eller landsmännen.

Radiofrekvenser:
Endast plutonchef, gruppchef, samt BMP-personal har tillgång till kortvågsradio.
Plutonnät: 50
Plutonsledning: 100
Grupp 1: 110
Grupp 2: 120
Grupp 3: 130
Grupp 4: 140

Speltekniskt
PAK kan sättas i fält av plutonssjukvårdare. Skador behöver ej sys.
Ingen spawnar med PV-förmåga - det finns att plocka ur fordon, eller på ammunitionsupplaget vid startpunkt. Använd dessa medel väl, även mot infanteri eller byggnader.

För Svarog, för Chernarus, för frihet! Framåt!

Arma3Sync
@ace3 @acex_a3 @anizay @arma_sweden_extras @blastcore_edited @cba_a3 @cfp @cup_terrains_core @cup_terrains_maps @cup_units @cup_vehicles @cup_vehicles_ace_compat @cup_weapons @cup_weapons_ace_compat @enhanced_movement @fallujah @gos_al_rayak @itc_land_systems @jbad @jsrs-soundmod @jsrs-soundmod-cup-vehicles @jsrs-soundmod-cup-weapons @lythium @napf_island_a3 @rhs_pkl @rosche @sfp @sfp-jsrs-sounds @task_force_radio_dev @tembelan_island @tier1_artillery_mod @vt7 @zen

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Grupp 3 (3 / 8)
Squad Leader
IISwede
Autorifleman (RPK)
Bestefar
Rifleman
rund
Combat Life Saver
Operationen har redan varit
Team Leader
Operationen har redan varit
Rifleman (GP-25)
Operationen har redan varit
Rifleman
Operationen har redan varit
Rifleman
Operationen har redan varit
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers