Red Dagger 2
Skapad av
Toktotte
Startar 2015-08-27 20:00

Orientering
Ryssland har börjat förflytta reguljära manöverförband till den Ryska-Svartryska-gränsen. Vår bedömning är att de förbereder en invasion. Vi vet att de redan har specialförband som verkar i Svartryssland.

Jägargruppen Erik Kalle bedrivit störande verksamhet bakom de ryska linjerna och har genom att slå ut en raketartillerigruppering. Detta har lett till att fi har blivit tvungen att lägga större vikt på närskydd till de bakre förbanden. Erik Kalles verksamhet bedöms ha fördröjt invasionen med minst tre dagar.

Filip Kalle har under natten tagit sig över gränsen och inväntar nu order.

Uppgift
FK uppgift är fördröja invasionen ytterligare. Spaning har visat ett flertal möjliga mål att slå mot.
*En stridsvagnspluton som genomför TOLO
*Två luftvärnsgrupperingar
*Två checkpoints


Genomförande
Enligt gruppchefs order.

Insatsregler
Bekämpa samtliga i området, vår närvaro får ej ges tillkänna.

Uthållighet
Material för tre dagars patrullering med tung strid har transporterats över gränsen. Möjlighet att återgå till grupperingsplatsen för ammunitionspåfyllnad finns. Tyngre vapensystem finns i form av RB57, GRG, TKSP samt GRSP. Dessa tilldelas och används enligt gruppchefens order.

Vid skadefall så skall kamrathjälp genomföras för att stoppa blödningar, därefter ska gruppsjukvårdaren ta över för att få soldaten stridsduglig.

Ledning
Ledning sker genom IGR på kanal 1.
För samband över långdistansradio gäller passningsalternativ 3, dvs passning de första 5 minuterna var 30:e minut.

-------------------------------------------------------------------

Roller:

Gruppchef - Leder gruppen, beväpnad med AK5 med granattillsats.
Signalist - Bär en stor och tung radio för att samverka med andra grupper.
KSP-skytt - Bär en KSP90 och står för gruppens huvudsakliga eldkraft.
Sjukvårdare - Bär på en större mängd sjukvårdsmateriel och tar hand om eventuella skadefall.
Stf. Gruppchef - Leder gruppens andra omgång, stödjer gruppchefen med dess uppgifter.
Skarpskytt - Bär en PSG90, skall vara beredd att bekämpa fi på avstånd.
Fältarbetare - Bär på en större mängd sprängämnen och mineringar. Är den som kan desarmera minor och laddningar. Bär även en värmekamera.

Samtliga bär på ammunition till det egna vapensystemet.
Samtliga har sjukvårdsutbildning och kan nyttja all sjukvårdsmatriel.

-------------------------------------------------------------------

Gå till diskussion
Arma3Sync
@ace3 @allinarmaterrainpack @cba_a3 @rhs_afrf3 @rhs_usf3 @sfp @task_force_radio @tf47_launchers

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Filip Kalle (7 / 8)
Gruppchef
Hagelbocken
Signalist
Toktotte
KSP-skytt
Soodis
Sjukvårdare
matheez
Stf. Gruppchef
Operationen har redan varit
Skarpskytt
Dahlgren
KSP-skytt
Vort
Fältarbetare
Nikke
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers