Red Dagger 3
Skapad av
Toktotte
Startar 2015-09-30 20:00

Orientering
Ryssland har påbörjat invasionen av Svartryssland. De har under natten rört sig över gränsen. Fronten har för tillfället stannat upp och de väntar på att tillföra drivmedel till sina stridsvagnar.


Uppgift
GK skall förbereda och genomföra ett eldöverfall mot en framryckande TOLO-konvoj.

Genomförande
GK ska inledningsvis framrycka dolt till en lämplig plats att genomföra eldöverfallet. Därefter med kraft genomföra eldöverfallet för att därefter urnästa.

Insatsregler
Fri eldgivning mot fientliga kombattanter.

Uthållighet
Material för tre dagars patrullering med tung strid finns i patrullbasen Möjlighet att återgå till dit för ammunitionspåfyllnad finns. Tyngre vapensystem finns i form av RB57, GRG, TKSP samt GRSP. Dessa tilldelas och används enligt gruppchefens order.

Vid skadefall så skall kamrathjälp genomföras för att stoppa blödningar, därefter ska gruppsjukvårdaren ta över för att få soldaten stridsduglig.

Ledning
Ledning sker genom IGR på kanal 1.

-------------------------------------------------------------------

Roller:

Gruppchef - Leder gruppen, beväpnad med AK5 med granattillsats.
Signalist - Bär en stor och tung radio för att samverka med andra grupper.
KSP58-skytt - Bär en KSP58 och står för gruppens huvudsakliga eldkraft.
AG90-skytt - Bär en AG90 för att slå mot lätt beväpnade fordon.
Sjukvårdare - Bär på en större mängd sjukvårdsmateriel och tar hand om eventuella skadefall.
Stf. Gruppchef - Leder gruppens andra omgång, stödjer gruppchefen med dess uppgifter.
GRG-skytt - Bär ett granatgevär, för att bekämpa bepansrade fordon
GRG-laddare- Bär på extra granater till GRG:t. Leder in GRG-elden.

Samtliga bär på ammunition till det egna vapensystemet.
Samtliga har sjukvårdsutbildning och kan nyttja all sjukvårdsmatriel.
Eventuella mineringar bärs med enligt gruppchefs order.
-------------------------------------------------------------------

Gå till diskussion
Arma3Sync
@ace3 @allinarmaterrainpack @cba_a3 @mrt_accfncs @rhs_afrf3 @rhs_usf3 @sfp @task_force_radio @tf47_launchers

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Gustav Kalle - Jägargrupp (8 / 10)
Gruppchef
Toktotte
KSP-skytt
skuMs
AG90-skytt
LoneWalker
Sjukvårdare
Casper_83
Fältarbetare
Operationen har redan varit
Stf. Gruppchef
Soodis
GRG-skytt
Runnan
GRG-skytt
ZluskeN
GRG-laddare
Stefan
KSP-skytt
Operationen har redan varit
Deltog inte (1 / 1)
KSP-skytt
joarst
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers