Fredags-Liberation på Ruha
Skapad av
Trubb
Startar 2018-08-03 18:00

Den här broschyren skickas till alla hushåll i Sverige på uppdrag av regeringen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) ansvarar för innehållet. Broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter.

Många människor kan känna oro inför en osäker omvärld. Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred, frihet och demokrati är värden som vi måste skydda och stärka varje dag.

Myndigheter, landsting och regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Men ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla som bor här. En av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra.

Om du är förberedd bidrar du till att hela landet bättre kommer klara en svår påfrestning.

Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska.

Vi fortsätter från senaste omgången, områdena närmast flygfältet samt den närmsta byn är nu säkrade

Arma3Sync
@cba_a3 @cup_terrains_core @rhs_afrf3 @ruha @sfp @sfp-jsrs-sounds @task_force_radio_dev

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Deltagare (5 / 20)
Soldat
Trubb
Soldat
Operationen har redan varit
Soldat
Operationen har redan varit
Soldat
Operationen har redan varit
Soldat
Operationen har redan varit
Soldat
Operationen har redan varit
Soldat
Operationen har redan varit
Soldat
Operationen har redan varit
Soldat
Operationen har redan varit
Soldat
Operationen har redan varit
Soldat
Operationen har redan varit
Soldat
Operationen har redan varit
Soldat
Metro
Soldat
Operationen har redan varit
Soldat
Operationen har redan varit
Soldat
Operationen har redan varit
Överste
Operationen har redan varit
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers