First Encounter / COOP
Skapad av
Struwe
Startar 2020-06-28 19:00

1.Orientering
1.1. Motståndaren
Motståndaren består till huvuddelen av ett förstärkt halv mekaniserat luftburet skyttekompani med minst en tung stridsvagnspluton ur 76. luftburna divisionen. Divisionen misstänks vara den första enheten som gick in i Ukraina alltså bör vi förvänta oss att dessa är vältränade och disciplinerade. Motståndaren kommer att lösa uppgift med hög grad av motivation samt modern materiel. Spaningsunderlag från tidigare dagar visar att divisionsartilleriet till del har blivit luftlandsatta nordväst om oss och beräknas vara eldberedda när första kompaniet landat.

1.2. Civila och andra parter
Området har evakuerats i förebyggande syfte och endast stridande enheter finns kvar i närområdet. Ingen civil myndighet verkar i området.

1.3. Terrängen
Terrängen vi ska verka i är relativt öppen med långa skjutavstånd för både oss och motståndaren. Vissa inslag av mindre bostadshus och byar gör det möjligt för oss att verka dolt. Det finns även en stor del småbruten terräng samt kullar som kan nyttjas för eldställning av våra vagnar. I norr till sydlig riktning går det 3 mindre vägar som kan tänkas nyttjas av motståndaren för att bibehålla en hög hastighet i anfallet samt kringgå våra positioner. Vädret kommer vara klart och vindstilla.

1.4. Stridsindelning
341. Hemvärnskompaniet har avdelat två av sina granatkastarplutoner för att understödja lösande av vår uppgift. Dessa är grupperade nordöst om stridstrossen. Sedan 3 timmar tillbaka är båda batterierna eldberedda och bataljonschefen har lämnat över eldtillståndet till QL. Batterierna kan understödja med 100 spränggranater samt 40 rökgranater.

2.Uppgift
Vårt kompani skall fördröja motståndarens framryckning i minst 60 minuter längs med hela kompaniets gräns i syfte att skapa tid för 41. Mekbat att kunna slå motståndaren i dens flank. Beredda att kunna slå motståndaren i nordlig riktning.

3.Genomförande
3.1.Beslut i stort
Inledningsvis ska vi gräva ner oss, förbereda eldplaner samt fylla upp ammunition samt bränsle. Därefter ska vi i minst 60 minuter fördröja motståndaren medelst eldöverfall och eldöverlägsenhet för att slutligen dra oss ur och återsamlas vid kompaniets återsamlingsplats. I ett senare skede kommer kompaniet att återhämta samt reparera fordon och materiel.

3.2. Riktlinjer
i.imgur.com/gk1htfM.jpg På kartan som ni fått ut finns det tre linjer, dessa används för att orientera kompaniet om hur lång motståndaren har kommit i deras anfall. Minst linje 3 (L3) måste hållas djup intill Rudolf - Ludvig anländer, ungefär 60 minuter efter att vi upptäckt motståndaren. Om linje 3 faller måste vi kraftsamla för att återta den terrängen.

3.3. Indelning, gruppering samt uppgifter
Indirekta elden leds från plutonens tilldelade eldledare via QL som vidare signalerar till 341. GRK-plut. Eldplan skall in till QL innan plutonerna börja lösa uppgift. Nya eldplaner kan skickas in till QL under uppgiftens lösande, även koordinat eld kan avges vid tillstånd från QL.

AQ: Order. Reka plutonens försvarsställningar djup intill TNR:281200. TNR:281915 gruppera egen pluton i rekade försvarsställningar. Beredd slå motståndare i nordlig riktning. Beredd leda indirekt eld från 341. GRK-pluton. Beredd omgruppera till Ludvig 3. Beredd avdela pansarförstörningspatruller inom eget område.

4.Uthållighet
4.1. Logistik
Stridstrossen är grupperade sydost om AQ förläggningsplats. Där finns möjlighet till ersättning av fordon, personal, bränsle samt ammunition. Viss möjlighet till enklare fältreperationer kan genomföras där.

Ersättning STRF9040 = 2 ST
Ersättning BMP-2 ATGM = 2 ST
Ersättning hjulfordon = 9 ST

4.2. Sjukvård
Vi kör med tweakade ACE Medical, ingen reopening wounds, viss advanced bandages. Stridssjukvårdaren kan åtgärda samtliga skador. Vid stridstrossens gruppering kommer man kunna respawna när man dör.

5.Ledning
QL01 leder från stridstrossen grupperingsplats. Där finns även kompaniets artilleriofficer som samordnar eldtillstånden mellan plutonerna.

Sambandstablå
IGR (PRC-343)
1 = AQ
2 = EA
3 = FA
4 = GA
5 = HA
6 = Reserv

PLT (PRC-152)
1= PLT
2= EA
3= FA
4= Eldledning
5= Reserv

KOMP (PRC-117F)
Enligt PLT

Arma3Sync
@ace3 @ace3_particles @acex_a3 @acre2 @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_terrains_maps @cup_units @cup_vehicles @cup_vehicles_ace_compat @cup_weapons @cup_weapons_ace_compat @ffp-jsrs-sounds @grad_trenches @jsrs-soundmod @jsrs-soundmod-cup-vehicles @jsrs-soundmod-cup-weapons @sfp @sfp-jsrs-sounds @sfp_finnish_forces_pack @vt7

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Adam - Qvintus | Plutonsledning | RG32 (1 / 4)
Plutonchef
Operationen har redan varit
Stf Plutonchef
Operationen har redan varit
Eldledare
Operationen har redan varit
Eldledare
Ekstranden
Erik - Adam | Mekaniserad skyttegrupp | CV9040C (5 / 9)
Gruppchef
Operationen har redan varit
Stf Gruppchef
Operationen har redan varit
Skarpskytt
R8TeD
Stridssjukvårdare
CptHellholm
Kulspruteskytt
Andreas
Robotskytt
Operationen har redan varit
Vagnchef (CV9040C)
Alekanderu
Skytt (CV9040C)
Operationen har redan varit
Förare (CV9040C)
Skalman
Filip - Adam | Mekaniserad skyttegrupp | BMP (5 / 9)
Gruppchef
Operationen har redan varit
Vice Gruppchef
Operationen har redan varit
Stödskytt
Trubb
Stridsräddare
Dahlgren
Maskingevärsman
loffa
Robotskytt
rund
Vagnchef (BMP)
Operationen har redan varit
Förare (BMP)
Operationen har redan varit
Qvintus - Ludvig | Kompaniledning (1 / 1)
Artilleriofficer
Struwe
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers