Operation Tre i ett [APEX]
Skapad av
Alekanderu
Startar 2016-07-10 20:00

***OBS! APEX_SNEAK_PREVIEW GÄLLER!***
Har ni inte redan köpt Apex så är det dags att ni gör det! Pfft

Praktisk info

Detta op kommer som namnet kanske antyder att vara tre mindre scenarier, men med samma slots för alla tre scenarierna.
Total tidsåtgång bör vara samma som ett vanligt op.

Inga moddar utom ACE 3 och TFAR. Vi kör ACE medical basic, revive med 5 minuters bleedout timer, ingen respawn.

Börjar med 13 slots, fler slots tillkommer vid behov.

Jag vill gärna att folk som inte brukar spela chef, tar tillfället i akt och provar på det under detta op. Se det som ett utmärkt tillfälle att öva.

Vi kommer att köra som en reguljär skyttegrupp/pluton, beroende på antal deltagare. Inga sälar eller spetsnäsor. Ingen specialutrustning. Obeväpnade eller lätt beväpnade transportfordon. Bara vanliga hederliga skyttesluskar.

Jag vill gärna att det blir så många grupper som möjligt.
Därför blir minimumstorleken för en skyttegrupp 4 man tills vi kommer upp i 3 st grupper. Först därefter fyller vi ut grupperna med fler platser.

Jag vill också i möjligaste mån att plutonchef, om en sådan finns, är dedikerad chef för styrkan och inte även agerar gruppchef. Blir det bara en skyttegrupp så leder förstås gruppchefen alltihop.

Det innebär:

* 8 pers eller färre = 1 st skyttegrupp; gruppchefen leder hela operationen.
* 9-12 pers = två skyttegrupper + 1 plutonchef
* 13+ pers = tre skyttegrupper + 1 plutonchef
* Finns det möjlighet bör 1-2 man avdelas till skydd för plutonchef, men alltid minst 4 man i varje skyttegrupp.

* * * * * *

Scenarier

* * * * * *

1. Gryningspatrull - fotpatrull längs skogsstigar/småvägar. CSAT (ni) vs NATO (fi).

www.a-1-6.org/1-6th%20site/1st%20bn%206th%20inf%20web%20site%20off%20line/Daylightpatrolrt50.JPG


Uppgift
Fientliga patruller har siktats i trakten. Er uppgift är att avpatrullera en sträcka till fots. Stridskontakt är väntad. Vid stridskontakt skall fienden bekämpas eller drivas på flykt. Fortsätt därefter patrullen.

Genomförande
Patrullsträckan är bestämd och skall följas. I övrigt avgör chefen förfarandet.

Tips: Vid stridskontakt, anpassa efter situationen. Tänk i förväg ut agerandet vid sammanstöt (ni och fienden ser varandra samtidigt), om ni är på förhand (ni ser fienden först), eller om ni är i efterhand (fienden ser er först). Se till att alla vet vad de ska göra vid stridskontakt.

Fienden
Skyttetrupp, inga fordon.

Egna resurser
Inga särskilda.

* * * * * *

2. Rök bakåt - fördröj fiendens framryckning, håll sedan stridsställning. NATO (ni) vs INDEP (fi).

media.defense.gov/2015/Jun/19/2001066803/640/360/0/150605-M-SD875-010.JPG


Uppgift
Fienden är i färd med att genomföra ett överraskande anfall. Ert förband är det enda tillgängliga just nu. Ni måste möta fiendens anfallsvåg tidigt och bedriva fördröjande strid, samtidigt som ni förflyttar er bakåt för att inte bli övermannade. Dock får ni inte dra er tillbaka längre än FOB Shit Creek. Denna FOB utgör en ställning som måste hållas till sista man. Ni kommer att ha viss tid på er för rek av området (ca 10 min) innan fienden anfaller.

Stridsområdet är ca 2,5 x 1 km stort. Det domineras av en serie avlånga höjder och dalgångar som löper tvärs över fiendens anfallsriktning, och avgränsas i syd/ost av kusten, i norr/väst av jungelbeklädd bergsterräng. Längs kusten finns en större väg samt flera byar. I dalgångarna finns också viss bebyggelse. Höjderna är benämnda, från söder till norr: Sean, George, Roger, Timothy samt Pierce. Fienden står strax söder om höjd Sean. FOB Shit Creek ligger norr om höjd Pierce.

Genomförande
Enligt chefens bedömning, givet förutsättningarna ovan. OBS dock att fördröjande strid ska genomföras. Det innebär att ni måste inleda försvaret söder om höjd George; ni får inte sätta er i FOB Shit Creek från början. Undantag är ev. granatkastare, som får grupperas längre bak.

Tips: Tänk i förväg ut fram/tillbakaryckningsvägar, samt lämpliga punkter/linjer där ni kan ta ny stridsställning. Välj ställningar som ger förutsättningar att dra er ur snabbt. Tänk också på att fienden har överlägsen eldkraft. Fokusera på ett kraftfullt eldöppnande följt av snabb förflyttning till ny ställning, försök inte vinna eldstriden. Sitter ni still för länge kommer fienden leda in grk-eld.

Fienden
Motoriserad skyttebataljon, eventuellt förstärkt med enstaka lättare pansarfordon.

Fiendens mål är att framrycka längs kustvägen mot den stora hamnen i norr. För att kunna lyckas med detta måste han också säkra höjderna, för att hindra oss från att därifrån kunna verka mot förband på vägen, samt inta FOB Shit Creek, som annars blockerar vägen norrut. Han kommer troligen att anfalla på stor bredd, dels längs kustvägen, dels över höjderna. Räkna med minst två skyttekompanier i första anfallsvågen. Fienden har också troligen understöd från granatkastare, men med relativt primitiv eldledning.
Fiendens taktik kommer sannolikt gå ut på att kraftsamla sina fordon till kustvägen för att försöka tränga fram där, samtidigt som avsuttet infanteri anfaller över höjderna. Från vägen kan han sedan skicka förband upp i dalgångarna för att flankera eller innesluta er.

Egna resurser
Transportfordon, obeväpnade. Burna understödsvapen i form av tung ksp, pvrb samt granatkastare. Minor och försvarsladdningar.

FOB Shit Creeks ordinarie besättning (ca 10 man) kommer försvara FOBen men inte röra sig utanför den.

* * * * * *

3. Bajonett på - anfall och ta en fientlig ställning. INDEP (ni) vs CSAT (fi).

i222.photobucket.com/albums/dd106/TheAutark/Veshin_Bayonet_charge_big-1.jpg


Uppgift
Fienden håller en befäst ställning, som ni skall inta. Nedkämpa samtliga fiender i ställningen och upprätta sedan försvar av tagen terräng. Detta skall vara genomfört inom 45 minuter.

Genomförande
Enligt chefens bedömning, inom tidsramen given ovan.

Tips: tänk ut framryckningsvägar, eventuella stopplinjer osv i förväg. Som anfallare har ni initiativet och väljer när och var ni anfaller. Ta er tid att reka terrängen, men inte för lång tid så att ni inte hinner genomföra anfallet - det tar alltid längre tid än man tror. Understödsvapnen (grk, ksp) är kraftfulla verktyg, men har begränsat med ammunition, så använd dem med eftertanke. Fordonen är även de användbara som understöd, men sårbara för fiendens motverkan, så använd dem försiktigt.

Fienden
Skyttetrupp, enstaka understödsvapen (tksp, eventuellt lätt pv)

Egna resurser
Lätta fordon (ksp). Burna understödsvapen i form av tung ksp samt granatkastare, dock med begränsad ammunition. Lätt UAV för spaning.

Arma3Sync
@ace3 @cba_a3 @task_force_radio

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Báifān / Alpha / Alfa (3 / 7)
Plutonchef ELLER gruppchef (grt)
Nikke
Gruppchef ELLER Stf gruppchef (grt)
Sjoquist
Stf gruppchef ELLER 2:e stf gruppchef (ambärare)
Operationen har redan varit
Ksp-skytt (lätt ksp)
Adams
Sjukvårdare
Operationen har redan varit
Skarpskytt
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (AT)
Operationen har redan varit
Kāoyá / Bravo / Beta (3 / 6)
Gruppchef (grt)
KnugOlsson
Stf gruppchef (ambärare)
IISwede
Ksp-skytt (lätt ksp)
KaptenKilt
Sjukvårdare
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (AT)
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (grt)
Operationen har redan varit
Yanwō / Charlie / Gamma (4 / 6)
Gruppchef (grt)
Nickyinsanity
Stf gruppchef (ambärare)
Operationen har redan varit
Ksp-skytt (lätt ksp)
Mpenga
Sjukvårdare
Toktotte
Skyttesoldat (grt)
Alekanderu
Skyttesoldat (AT)
Operationen har redan varit
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers