Första linjen, del 1
Skapad av
Grip
Startar 2019-11-03 19:00

Kvällens första uppdrag!
Speltid = ca 60min
Ingame tid = 08:30
Väder = Molnigt

1.ORIENTERING
Efter att de Sovjetiska anfallet har skurit av norra Finland från KEMI till ULEÅBORG har huvudstyrkan nu vänt norrut och anfaller efter E8/E4 in i Sverige. Tättstyrkan korsade riksgränsen vid Haparanda efter att vägbron där säkrats av luftburna trupper. Lokalförsvar trupperna har endast delvis hunnit mobilisera och har inte kunnat fördröja fiendens framryckning märkbart. Norrbottensbrigaden har hejdat fiendens framryckning vid SANGIS & BJÖRKFORS. Fienden bedöms nu försöka kringgå norr om försvarslinjen och vår egen brigad fältjägarbrigaden har grupperat från LAPPTRÄSK norrut till Övertorneå. Tills dess att Lapplandsbrigaden har hunnit fram från sitt mobiliserings område innebär detta att vår brigad är utspridd över ett stort område. Fienden bedöms skicka lättare spaningsförband framför sina mekaniserade förband förvänta er därför att först komma i kontakt med hjulgående snabba fordon dessa får inte släppas förbi våra ställningar utan måste nedkämpas vid eller framför dessa, ca 5-15min efter dessa förväntas huvudstyrkan framrycka utrustade med pansarskyttefordon och stridsvagnar.

2.UPPGIFT
Bataljonen Viktor Ludvig ansvarar för att fördröja fienden i den södra sektorn från LAPPTRÄSK till EKFORS. Vårt kompani Qvintus Ludwig ansvarar för bataljonens högra flank norr om LAPPTRÄSK. Kompaniets uppgift är att slå eller fördröja fiendens framryckning i minst en timme vid vår nuvarande grupperingsplats.

3.GENOMFÖRANDE
Kompaniet ska fördröja fienden söder om den linje av stridsvagnshinder från andra världskriget som korsar kompaniets område i öst-västlig riktning.
Adam Qvintus ansvarar för vägen öster om KUOPPAJARVI myren. Bertil Qvintus för söderby korsning och har där möjlighet att båda hindra fienden från att fram tränga norrut samt att omgruppera mellan dom två större vägarna i området. Cesar Qvintus gruperas vid MESIA gård och bedriver spaning i terrängen väster om Bertil Qvintus i syfte att hindra kringgång. Adam Qvintus och Bertil Qvintus tillförts nio stycken stridsvagnsmina fem per pluton de står plutonchefen fritt att använda dessa efter egen bedömning. Ett prickskytte par Kalle Ludvig befinner sig framför våra linjer vid stormyren och bedriver spaning mot myren och den väg som går mellan den västra och östra huvudvägen.

4.UTHÅLLIGHET
Xerxes Ludvig befinner sig norr om SUMMA men har begränsad möjlighet att tillföra ammunition till plutonerna pga risken för flyganfall. Plutonerna får själv föra sina skadade till kompaniets samlingsplats för vidare vård.

5.LEDNING
Kompani ledningen Qvintus Ludvig har grupperats i norra änden av SUMMA och nås på frekvens 80 på radio 180.

Karta
https://imgur.com...

Arma3Sync
@ace3 @ace3_particles @acex_a3 @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_units @cup_vehicles @cup_weapons @sfp @sfp-swedish-markers @sfp_objects @summa @task_force_radio_dev @trubb_utilities

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Bertil Qvintus (3 / 3)
Plutonchef
Dokuro
Stf.Plutonchef
JoelBitar
Sjukvårdare
Dox
Erik Bertil (6 / 6)
Gruppchef
BanAzze
Stf.Gruppchef(Pskott86)
Armalog
Ksp-skytt(Ksp90)
MalmG
Ksp-laddare
Filsnisk
Skyttesoldat(Pskott86)
Emperor Archaeon
Sjukvårdsman
Apimon
Filip Bertil (3 / 6)
Gruppchef
Alekanderu
Stf.Gruppchef(Pskott86)
Skalman
Ksp-skytt(Ksp90)
Operationen har redan varit
Ksp-laddare
Operationen har redan varit
Skyttesoldat(Pskott86)
Granquist
Sjukvårdsman
Operationen har redan varit
Gustav Bertil (5 / 5)
Gruppchef
Trubb
Ksp-skytt(Ksp58)
Metro
Ksp-laddare
Stefan
Grg-skytt
Struwe
Grg-laddare
Ekstranden
GM (1 / 1)
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers