Disabled Archer
Skapad av
Trubb
Startar 2016-05-29 20:00

Situation
NATO:s årliga övningar REFORGER och Able Archer har i flera år vuxit markant, och hotar den internationella säkerheten i europa. I år lades Zapad-övningarna till datum som sammanföll med Able Archer 87 då underrättelser tillhandahållna av agenter från projekt RYaN pekar på att NATO använder årets övningar för att dölja förberedelser för en invasion.

11 November 1987 07:00.
Den förestående förebyggande invasionen triggades fyra timmar tidigt av en klåfingrig VDV-överste som för tidigt skickade en helikopterburen pluton att inta flygfältet i Fassberg.
Dessa nedkämpades snabbt av NATO-trupper som grupperats på och kring flygfältet. Ett fåtal fickor med överlevande ryska soldater återstår, och dessa behöver understöd lika mycket och omgående som vi behöver flygfältet som brohuvud.
En mekaniserad pluton vars mål är att undsätta VDV-trupperna och besätta flygfältet har fått i uppgift att utgå snarast från flygfältet söder om staden Celle.

Vi spelar som en mekaniserad pluton utrustade med pansarskyttefordon av typ BMP-2D.
Plutonen har förstärkts med två pansartanksvagnar av typ T-72.

AO
Celle är beläget i östra Niedersachsen och mestadels täckt av tät skog. I väst finns övningsområdet Bergen-Hohne, som används flitigt av NATOs pansarförband.

Fiendesituation
NATO-styrkorna har i flera veckor genomfört de årliga REFORGER och Able Archer-övningarna. Detta innebär att det finns ett stort antal förband i området. De flesta är dock inte stridsklara då de för närvarande deltar i de avslutande faserna av Able Archer 87.
Med anledning av den ännu obekräftade incidenten vid Fassberg patrulleras vägarna i området av pansarfordon, och längre söderut patrulleras de av skyttegrupper i lastbilar och lätta terrängbilar.

Vänliga styrkor
De trupper som fortfarande är vid liv i området kring Fassberg har order om att gömma sig och invänta undsättning.
När de mekaniserade styrkorna nått flygfältet kommer ett luftburet anfall sättas in mot området norr och väst om Fassberg.
Ett flertal taktiska ballistiska kärnvapenmissiler av typen OTR-21 Tochka finns att tillgå och kan komma att sättas in mot NATO-förbandens anmarschvägar.

Vårt uppdrag
Vår mekaniserade pluton ska slå oss över floden Aller vid Helhentor och därefter röra oss norrut mot skogsområdet norr om Helhentor.
Där ska vi slå ut två mobila radaranläggningar för att möjliggöra artilleri- och flygstöd. Därefter ska vi skyndsamt röra oss norrut mot flygfältet vid Fassberg för att besätta det och undsätta de trupper som överlevt det misslyckade anfallet.

Vid behov kan plutonen fylla på ammunition vid en ammunitionsgömma i skogen sydväst om Eversen.

Anropsignaler
Meteor - Plutonchef
Cosmos - Första grupp
Dawn - Andra grupp
Radius - Tredje grupp
Krypton 1 - T-72
Krypton 2 - T-72

Frekvenser
Plutonsnät - 70
Cosmos - 75
Dawn - 80
Radius - 85

Spaningsbilder från flyg och satellit:
Gränsövergång Helhentor
Gränsövergång Helhentor öst
Gränsövergång Helhentor öst
Mobil artilleriradar
Mobil flygspaningsradar
Befästa ställningar i Beckendorf
Fassbergs flygfält

Arma3Sync
@ace3 @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_terrains_maps @cup_weapons @hlcmods_ak @hlcmods_core @mbg_buildings3 @mbg_celle2 @rhs_afrf3 @rhs_usf3 @sorviet_troops_afghanistan @task_force_radio @tf47_launchers @tf47_launchers_rhs @us_military_mod_a3

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Cosmos (9 / 9)
Plutonschef (Vagnchef)
ZluskeN
Vagnsskytt
Megadeth
Vagnsförare
Sjoquist
Gruppchef
fniffs
Ksp-skytt
Nielsen
Ksp-Ass
Knopen
Gruppsjukvårdare
CptHellholm
Skarpskytt
felixn
Fältarbetare
JoelBitar
Dawn (5 / 8)
Vagnsskytt/chef
Alekanderu
Vagnsförare
Mpenga
Gruppchef
Operationen har redan varit
Ksp-skytt
Operationen har redan varit
Ksp-Ass
SgtApple
Gruppsjukvårdare
Jarnan
RPG-skytt
Granquist
RPG-ass
Operationen har redan varit
Radius (2 / 8)
Vagnsskytt/chef
Operationen har redan varit
Vagnsförare
Operationen har redan varit
Gruppchef
Operationen har redan varit
Ksp-skytt
Barren
Ksp-Ass
Operationen har redan varit
Gruppsjukvårdare
Operationen har redan varit
RPG-skytt
Powder
RPG-ass
Operationen har redan varit
Krypton 1 (3 / 3)
Vagnschef
Trubb
Vagnsskytt
Dahlgren
Vagnsförare
Nickyinsanity
Krypton 2 (3 / 3)
Vagnschef
Toktotte
Vagnsskytt
Stefan
Vagnsförare
Nikke
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers