Ur elden i askan
Skapad av
Alekanderu
Startar 2016-05-22 20:00

***KORT VERSION***

* Året är 1987. Tre veckor efter kärnvapenkriget. Ni är en överlevande amerikansk pluton, utan högre ledning, utan kontakt med omvärlden och utan mat.

* Ni skall inta en herrgård, besegra banditgänget som befäst den och rekvirera deras mat och bränsle.

* Återför maten och bränslet till basen, tanka era stridsfordon.

* Anfall därefter en FOB, besegra den sovjetiska mekplutonen som håller den, samt frita en fånge.

* Återför fången till basen, följ sedan vidare instruktioner för hur ni skall ta er till en säkrare tillflyktsort.

* Reducerad mekaniserad pluton. Fordon: 1 M1 Abrams, 2 M113, 1 Humvee med TOW.

* Fordonen börjar utan bränsle och besättningarna kommer därför inledningsvis att slåss som infanteri.

* Endast pluton- och gruppchefer har radio.


***LÄNGRE VERSION***

INLEDNING

Den 11:e november 1987 utbryter det tredje världskriget.

www.apparentlyapparel.com/uploads/5/3/5/6/5356442/352616131.jpg

Nästan tre veckor senare är stora delar av Europa en glödande öken av radioaktiv aska. Inget fredsfördrag har slutits, kanske för att ingen statsledning finns kvar, men kriget har ändå ebbat ut på egen hand. För de få överlevarna gäller bara just överlevnad. Situationen är bortom desperat, många är strålskadade, andra galna av umbäranden och chock. Flyktingar, plundrare och desertörer sluter sig samman i rena rövarband som mördar och plundrar andra överlevande för att själva få mat för dagen.

www.wired.com/images_blogs/underwire/2009/11/road_cannibals_1200.jpg

Ni är den kvarvarande spillran av en utplånad amerikansk mekaniserad bataljon, och ni har lyckats hålla er undan det värsta radioaktiva nedfallet genom att gömma er i ett övergivet hotell.


ORIENTERING

I förrgår bedömde ni att strålningen hade avtagit så mycket att ni kunde genomföra längre utfärder i terrängen. Ni har rekat närområdet för att bilda er en uppfattning om situationen.

i.imgur.com/GV75kzm.jpg
I norr ligger staden GRAMMENDORF. Den har undgått total förintelse, men hårda strider verkar ha ägt rum söder om staden och den södra stadsdelen ligger i ruiner. Resterna av ett sovjetiskt pansarregemente håller staden. De befinner sig i en liknande situation som ni, men de är betydligt fler och starkare.

i.imgur.com/T2UzT64.jpg
Ryssarna är medvetna om er närvaro men är inte intresserade av att störa er så länge inte ni stör dem. De kommer dock troligen att öppna eld mot er om ni kommer för nära.

i.imgur.com/Bw3Rlv7.jpg
I öster ca 2 km genom skogen från er position ligger floden Udenhain. Ni känner inte till läget på andra sidan. Broarna över floden verkar helt blockerade och går inte att använda. De finns hursomhelst i Grammendorf, och dit kan ni inte bege er.


i.imgur.com/2UfLbFe.jpg
I söder och väster breder skogarna ut sig över den lätt kuperade terrängen. En dryg kilometer väster om er, strax bakom ett bergskrön, ligger FOB SCHWEFEL, en före detta NATO-befästning som nu hålls av en sovjetisk styrka av plutons storlek. Den blockerar vägen västerut och ni känner därför inte till mer om läget åt det hållet.

***

Underhållssituationen är kritisk. Ni har fortfarande ammunition, och ni har kunnat plundra ett närliggande sjukhus på sjukvårdsmateriel, men ni har inget bränsle till era fordon och - vad värre är - er mat har tagit slut. Ni kommer att svälta ihjäl om ni inte vidtar åtgärder.

Därtill är ert läge högst otryggt. Ryssarna i norr verkar visserligen vilja lämna er ifred för tillfället, men ni vet inte hur länge det kommer vara, och om de väl beslutar sig för att slå ut er kommer ni inte kunna stå emot dem. Därför är det angeläget att ni förflyttar er inom en snar framtid.

Som tur är kom en av era spaningspatruller i kontakt med en liten grupp överlevande civila. Deras ledare erbjöd sig att visa er till en säkrare tillflyktsort på andra sidan floden.
i.imgur.com/VPRXxpj.jpg
Det finns bara en hake: han kräver att ni som kompensation befriar hans bror, som hålls fången av det ryska förbandet i FOB Schwefel. När ni har gjort detta kommer han att ta er över floden.

För att visa sin goda vilja har han avslöjat ett sätt för er att få tag på den mat ni behöver, samt därtill bränsle till fordonen.

i.imgur.com/uVCkz84.jpg
Sydost om er position ligger en gammal herrgård. Den ockuperas nu av ett banditgäng, som uppenbart har tillgång till ett ansenligt matförråd. De har också minst en tankbil, som ni kan använda för att fylla på bränsle i era egna fordon.


UPPGIFT

Ni skall:

1. Säkra herrgården i sydost. Nedkämpa eller driv på flykt banditerna samt rekvirera tillräcklig mängd proviant och bränsle.

2. Återgå till bas, genomför TOLO av era fordon.

3. Säkra FOB Schwefel. Befria tillfångatagen civil samt återför denne till basen.

4. Invänta vidare instruktioner från er civile kontakt. Beredda genomföra fot- eller fordonsmarsch.


FIENDEN

Banditgänget vid herrgården består av ett okänt antal, bedömt minst 20, beväpnade män. De är en blandning av civila plundrare och desertörer från både WP och NATO. Samtliga banditer skall bekämpas skoningslöst, även om de bär amerikansk uniform.

FOB Schwefel hålls av en sovjetisk mekaniserad pluton inklusive minst en stridsvagn typ T-72. Nedkämpa samtliga WP-trupper som gör motstånd. Kapitulerande fiender skall behandlas enligt plutonchefs bedömning. Ni har dock inte resurser för att ta någon i fångenskap.


GENOMFÖRANDE

Allmänt

Enligt plutonchefs bedömning, inom följande ramar:

* Tillräcklig mängd proviant är minst 200 portioner mat samt 200 flaskor vatten. Minst denna mängd måste finnas hos plutonen vid uppdragets slutförande. I speltermer betyder det att minst 200 av respektive item-typ måste finnas i inventory eller cargo hos plutonen. Notera att en lastbil (motsv) är fullt tillräckligt för att transportera denna mängd.

* Den fångne civilisten måste föras tillbaka till hotellet.

* Förflyttningen till den nya tillflyktsorten kan genomföras först efter att bägge två ovanstående mål är uppnådda.

* Inledningsvis är fordonen obrukbara pga bränslebrist och besättningarna agerar som infanteri tills fordonen kan användas.

* Det är högst rekommenderat att FOB Schwefel inte anfalls utan understöd från stridsfordon.


Herrgården

i.imgur.com/sj2r7JT.jpg
i.imgur.com/mRAPVov.jpg
Banditerna har genomfört vissa improviserade fältarbeten för att befästa herrgården. Det finns också vaktposter i alla väderstreck samt enstaka patruller i det absoluta närområdet. Enligt er civila uppgiftslämnare har de åtminstone två bestyckade pickuper, men okänt om alla fordon är kördugliga.

i.imgur.com/RkpBxDq.jpg
i.imgur.com/SsMP9O6.jpg
Gården består av ett antal byggnader. Vissa av dem tycks användas som boningshus, andra för okänt syfte, möjligen förråd. Byggnaden längst i sydöst verkar utgöra någon form av fordonsgarage.


FOB Schwefel

Den fångne civilisten förvaras enligt uppgift i någon slags förstärkt byggnad eller befästning i mitten av FOB:en. Iaktta försiktighet vid rensning av bunkrar o dyl som inte är belägna vid utkanterna.


EGNA RESURSER

En stridsgrupp bestående av:
* Mekaniserad skyttepluton, reducerad
* 2 PBV typ M113 (stillastående pga bränslebrist)
* 1 stridsvagn typ M1 Abrams (stillastående pga bränslebrist)
* 1 pvrbgrupp typ TOW, fordonsburen på terrängbil (stillastående pga bränslebrist)

Noll bränsle till fordon.
Begränsad ammunition till stridsfordonen.
Medelgod tillgång till ammunition för handeldvapen samt personburna understödsvapen, men begränsade möjligheter till påfyllning.
God tillgång till sjukvårdsmateriel.
Begränsad tillgång till sambandsmateriel.


LEDNING

Ingen kontakt finns med högre ledning, om någon sådan fortfarande existerar.

Plutonchef samt gruppchefer har tillgång till radio. Radio finns även i fordonen.

Gå till diskussion
Arma3Sync
@ace3 @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_terrains_maps @cup_units @cup_vehicles @cup_vehicles_ace_compat @cup_weapons @cup_weapons_ace_compat @helvantis @hlcmods_ak @hlcmods_core @hlcmods_m60e4 @inv_items @mrt_accfncs @rhs_afrf3 @rhs_gref @rhs_usf3 @slaughter_assets @sma @sorviet_troops_afghanistan @task_force_radio @tf47_launchers @tf47_launchers_rhs @tryk @us_military_mod_a3

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Alpha (3 / 3)
Plutonchef
Granquist
Plutonsjukvårdare
JoelBitar
Förare/ordonnans
Dahlgren
Bravo (4 / 10)
Gruppchef
Operationen har redan varit
Stf gruppchef
Operationen har redan varit
KSP-skytt (M60)
Powder
KSP-assistent
Jarnan
Skyttesoldat (M72 LAW)
Operationen har redan varit
Robotskytt (M47 Dragon)
Barren
Skyttesoldat (M203)
Operationen har redan varit
Sjukvårdare
patrik20
PBV skytt (M113)
Operationen har redan varit
PBV förare (M113)
Operationen har redan varit
Charlie (9 / 10)
Gruppchef
fniffs
Stf gruppchef
Operationen har redan varit
KSP-skytt (M60)
Mpenga
KSP-assistent
LAXNACKE
Skyttesoldat (M72 LAW)
SgtApple
Robotskytt (M47 Dragon)
BFQ
Skyttesoldat (M203)
Trubb
Sjukvårdare
CptHellholm
PBV skytt (M113)
ZluskeN
PBV förare (M113)
Sjoquist
Delta (2 / 7)
Vagnchef (M1 Abrams)
Operationen har redan varit
Skytt (M1 Abrams)
Operationen har redan varit
Förare (M1 Abrams)
Operationen har redan varit
Chef robotgrupp (Humvee TOW)
Nikke
Skytt robotgrupp (Humvee TOW)
Operationen har redan varit
Förare robotgrupp (Humvee TOW)
matheez
Ingenjörssoldat
Operationen har redan varit
Spelledare (1 / 1)
Spelledare (Zeus)
Alekanderu
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers