Operation Ochrana - "Snäll mot servern" edition
Skapad av
Alekanderu
Startar 2016-09-21 20:00

Signup är nu öppen.

Apex krävs.


Kort info

CDF (vi) vs ChDKZ (fi).
Karta: Summer Chernarus
Pansarskytte, low tech (iron sights, ingen gps, få radioapparater etc). Genomför diverse uppgifter inom angivet operationsområde.
Schema

19:30 - servern kommer upp
19:40 - chefsbriefing, frivilligt för övriga
19:50 - intro Advanced Medical samt allmän info
20:00 - operationen startar

OBS! Vi kör Advanced Medical system, då Basic är buggat.

Guide: http://ace3mod.co...l#advanced

TL;DR för vanliga spelare:
1. Sätt bandage (vilken typ som helst, alla bandage är bättre än inget).
2. Tillkalla medic.
Tidigare operation: http://anrop.se/o...php?id=670
Ny briefing

Orientering
Klockan är nu 18:00, ca 2 timmar efter er tidigare insats.

Efter eldöverfallet på en grkplut samt påföljande strider, bedöms nu området mellan väg 25 i väster, väg 23 i norr och väg 2 i söder/öster, som osäkert.

Fi har minst en grk som används för sporadisk beskjutning av vägarna runt området.

Civila uppgiftslämnare har berättat om minst ett pansarfordon som gömts undan av rebellerna i området. Okänd kör/stridsduglighet.

Väg 24 strax norr om Kamyshovo har minerats av rebeller, röjning pågår men denna del av vägen är ej farbar i nuläget.

Fiendens luftvärn gör flygspaning alltför riskabel, en helikopter har redan skjutits ned av lvrb från kullarna. Därför har vi bristfällig information om läget i operationsområdet.

Två patruller har skickats in i området. En patrull gick längs väg 25. De rapporterade någon form av aktivitet i slottet, okänt vad, de hade order om att inte lämna vägen. Samma patrull utsattes för finkalibrig eld från byn Msta, där vi inte har egna förband. Den andra patrullen skickades mot byn Tulga. De har ännu inte återvänt och svarar ej på anrop.

Ni har full handlingsfrihet inom operationsområdet. Vi bedömer att civilbefolkningen till största delen har lämnat området under eftermiddagen, kvarvarande är troligen rebellsympatisörer.

Order
Inom operationsområdet skall ni utföra följande uppgifter:
1. Sök efter och förstör fientliga pansarfordon.
2. Lokalisera och nedkämpa fi grk.
3. Spana mot slottet. Om chefen efter spaningen bedömer det genomförbart, rensa slottet, dock ej prio.
4. Rensa byarna Msta och Tulga från fiender.
5. Sök efter saknad patrull, undsätt dem vid behov.
6. Lokalisera haveriplatsen för den nedskjutna helikoptern, undsätt överlevande, omhänderta omkomna.
7. Bekämpa övriga upptäckta mål.

Egna resurser
Understöd ej tillgängligt då alla resurser krävs för pågående anfall i annat stridsavsnitt. Om en uppgift ej kan lösas med tillgängliga medel, har ni tillstånd att dra er ur.
Sjukvård: vid bataljonsstaben finns förbandsplats.
Underhåll: reparationsmöjligheter finns i anslutning till batstab.
Sidoförband: grkplut fortsatt grupperad vid bondgård längs väg 232. Egna förband håller Kamyshovo och Staroye. Alla resurser är uppbundna med andra uppgifter, förstärkningar därför ej tillgängliga.

Fienden
Fi styrka och sammansättning okänd. Bedömdes tidigare till spridda grupper, men våra underrättelser har upprepade gånger visat sig opålitliga. Minst ett pansarfordon av okänd typ ska finnas undangömt i området, okänd kör/stridsduglighet. Fi disponerar bedömt 1 st grk samt avancerat låghöjdsluftvärn.

Samband
Styrkan förväntas för närvarande agera autonomt då Tata stridsleder annat förband.

Anropssignaler:
Nachovy - styrkans chef / BTR
Zeleny - skyttegrupp
Cherny - BRDM
Bily - understödsgrupp.
Gammal briefing

BAKGRUND

Sydzagorien, nordöstra Chernarus, 2015.

hydra-media.cursecdn.com/dayz.gamepedia.com/5/52/ArmA2_Chernarus_factbook_map.jpg

Under flera år i slutet av 00-talet rådde ett lågintensivt inbördeskrig i regionen Sydzagorien, där den regionala rysktalande minoriteten kämpade för större autonomi mot centralstyret i Novigrad. Kriget tog slut i och med undertecknandet av Chernogorsk-fördraget, där regionen gavs större självstyre och CDF-styrkors närvaro begränsades, samtidigt som en rysk fredsbevarande styrka sattes upp.

Nu har förhandlingarna om framtiden för regionen strandat. De ryska kraven på ytterligare eftergifter från Chernarus sida har inte kunnat accepteras av regeringen. Som reaktion har ryssarna eskalerat situationen genom att erbjuda ryskt medborgarskap till alla i den lokala rysktalande minoriteten. I kombination med rysk uppvigling samt vapensmuggling har detta orsakat ett uppror. De regionala myndigheterna har kollapsat. Många lokala hemvärnsförband har anslutit sig till upproret, och flera militära förråd har plundrats av rebellerna. Den ryska fredsbevarande styrkan har inte ingripit, trots mängder av våld och övergrepp mot civila.

På grund av detta anser den chernarusiska regeringen att det föreligger ett omedelbart hot mot landets suveränitet och territoriella integritet. Därför anser sig regeringen inte längre bunden av Chernogorsk-fördraget, som reglerar militär närvaro i Sydzagorien. Mobilisering av Försvarsstyrkorna (CDF) inleddes för tre dagar sedan.

Idag, i gryningen, avancerade 1:a samt 4:e brigaderna ur CDF in i Sydzagorien, i syfte att återupprätta ordningen, freda landets territoriella integritet samt skydda civilbefolkningen. Strider uppstod genast.

På papperet består båda brigaderna av ca 2000 man vardera, med 3 mekaniserade bataljoner var samt understöds- och underhållsförband. I verkligheten har mobiliseringen gått långsammare än planerat och många förband har fortfarande stora personalvakanser. Kombinerat med betydande problem med materielen, så är förbandens styrka och stridsvärde lägre än förväntat. Den desperata situationen i regionen har dock gjort att man ändå gått in. Förstärkningar avses tillföras efterhand det blir möjligt.

Rebellerna har under dagen tryckts tillbaka och större delen av kustlandet kontrolleras av CDF. Man fruktade hårda gatustrider i Chernogorsk och Elektrozadovsk, men så skedde inte; stödet för rebellerna är lågt i kuststäderna. Istället drog sig rebellerna undan, upp bland skogarna och bergen.

Efter att skärmytslingar uppstått mellan de ryska fredsbevararna och CDF, har ryssarna dragit sig tillbaka till flygfältet vid Vybor. Regeringen har krävt att de lämnar landet, men ännu inte fått något svar.

Under eftermiddagen har pansarförband brutit igenom fiendens linjer och ryckt fram ända till Novy Sobor. För kvällen planeras ytterligare anfall från 1:a brigaden på västra fronten, som förhoppningsvis resulterar i att stora fiendestyrkor blir inringade och avskurna från basområdena i norr. Därtill skall 4:e brigaden göra mindre anfall för att binda fiendestyrkor. En större motståndsficka nära Elektrozavodsk skall också nedkämpas.

ORIENTERING
Ni är en improviserad pansarskyttetropp, det enda som hittills lyckats mobiliseras av 3:e kompaniet, 42:a bataljonen, 4:e brigaden. Bataljonsledningen har därför valt att ge er uppgiften att agera larmstyrka i bataljonsreserven. Ni står direkt under bataljonschefens befäl.

Er uppgift är alltså att agera larmstyrka, vilket innebär att ni börjar i vänteläge med hög beredskap. På order skall ni rycka ut och förstärka eller undsätta andra förband. Er utgångsgruppering är i anslutning till bataljonsstaben.

ORDER
Gör fordon och materiel marschfärdiga. Invänta vidare order. Hög beredskap.

FIENDEN
Upprorsmännen är välutrustade och organiserade. De består dels av beväpnade civila, dels lokala hemvärnsförband som har anslutit sig till upproret. Fienden kan uppträda såväl utan uniform som i egen uniform eller i CDF-uniform. Därtill har det siktats grupper av militär personal med modern rysk materiel, utan nationalitetsbeteckningar. Fienden har plundrat flera militära förråd och disponerar därför tung utrustning, inklusive ett antal pansarfordon, samt även grk och avancerat låghöjdsluftvärn (rysk mtrl).

EGNA RESURSER
1 motorskyttegrupp - ZELENY
1 BTR-70 (tksp) - NACHOVY
1 understödsgrupp (pvpj SPG-9 + tksp) - BILY
1 BRDM-2 (tksp) - CHERNY

Chef för styrkan är fordonschef BTR-70.

Begränsad tillgång till sambandsmateriel. Fordonsbesättningar samt gruppchefer har tillgång till radio.

OBS att understödsomgången utöver pvpjäsen också disponerar 1 st lavettmonterad tksp. Styrkechefen avgör vilka understödsvapen som skall grupperas, beroende på situationen.

Flygunderstöd - för närvarande ej tillgängligt. Fienden har tillgång till avancerat luftvärn (bedömt rysk mtrl) och flygvapnet har redan lidit förluster. Därför nyttjas flyg endast med stor försiktighet och på direkt order från brigadchef. CDF är också generellt dåligt utbildade i CAS varför flygverksamhet sällan sker i samverkan med markstyrkor.

Indirekt eld - bataljonsartilleri utgörs av tung grk. Tillgänglighet låg då understöd av anfallsförband har högre prioritet, men kan eventuellt tillföras styrkan vid behov.
På brigadnivå finns raketartilleri. Används för ytbekämpning av högprioriterade mål.

LEDNING
Styrkan är direkt underställd bataljonschefen, anropssignal TATA.

Arma3Sync
@ace3 @acex_a3 @advanced_towing @ares @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_terrains_maps @cup_units @cup_vehicles @cup_vehicles_ace_compat @cup_weapons @cup_weapons_ace_compat @mrt_accfncs @rhs_afrf3 @rhs_gref @rhs_usf3 @task_force_radio @tryk

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Nachovy - BTR-70 (3 / 3)
Styrkans chef / Fordonschef
Toktotte
Förare
MalmG
Zeleny - Skyttegrupp (9 / 12)
Gruppchef
Soodis
Stf gruppchef
Nikke
Ksp-skytt (PKM)
Megadeth
Ksp-skytt (PKM)
Operationen har redan varit
Ksp-assistent
Seastone
RPG-skytt
Granquist
RPG-assistent
Dahlgren
Skyttesoldat (RPG-26)
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (RPG-26)
Operationen har redan varit
Skarpskytt
JoelBitar
Sjukvårdare
Adams
Sjukvårdare
Alekanderu
Cherny - BRDM-2 (2 / 2)
Skytt / fordonschef
fniffs
Bily - Understödsgrupp (5 / 5)
Gruppchef
ZluskeN
Skytt SPG-9M
Mpenga
Assistent SPG-9M
Nickyinsanity
Skytt tung ksp
Rave
Assistent tung ksp
Vort
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers