Kosackerna rider igen
Skapad av
rund
Startar 2022-09-25 20:00

Någon gång under kalla krigets första hälft.
Det kosackiska kavalleriet har behandlats styvmoderligt och betraktas som förlegat av männen i Moskva. Er bataljon har dock lyckats hålla sig kvar i tjänst genom modiga insatser i det upproriska Polen.
De kapitalistiska amerikanerna har fått för sig att stödja en imperialistiskt pådriven utbrytarkamp från några rötägg i Chernarussiens norra provinser. Ert kompani har getts den storslagna möjligheten att delta i att driva bort den imperialistiska hären från fälten runt Stary Sobor, en liten by som länge har haft en central roll i närområdets spannmålsproduktion.
Motståndaren har tagit kontroll över tre tämligen viktiga platser:
1. Kabaninos spannmålsförvaring
2. Stary Sobors spannmålskvotsberäkningskontor
3. Spannmålstransportförbundets bostäder i Vyshnoye
Dessa platser måste tas tillbaka för att områdets ekonomiska kalkyl ska stämma med projektionerna.

Motståndaren
Motståndaren är ett skyttekompani understödda av en kulsprutepluton och en okänd mängd pansarskyttefordon.

Egna förband
Kompaniet kommer att anfalla med maximalt en pluton åt gången. Vi är osäkra på om detta beror på att vi ska vara ärorika eller om partiet letar efter ursäkter att lägga ned vårt förband. Plutonerna framför sina egna BTR-vagnar.

Civila och andra parter
Alla goda medborgare har blivit ombedda att gömma sig i jordkällarna. Det föreligger extremt liten risk att ni stöter på dem.

Polera era sablar och putsa era stövlar. Tänk att än en gång få sitta upp på BTRen i gallop.

Arma3Sync
@3cb_factions @ace3 @ace3_compat_rhs_afrf3 @ace3_compat_rhs_gref3 @ace3_compat_rhs_usf3 @ace3_particles @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_terrains_maps_2 @diwako_dui @grad_trenches @jsrs-soundmod @jsrs-soundmod-reloading @jsrs-soundmod-rhs-afrf @jsrs-soundmod-rhs-gref @jsrs-soundmod-rhs-usaf @rhs_afrf3 @rhs_gref @rhs_usf3 @task_force_radio_dev @trubb_utilities @tun_respawn_system @zen @zen_compat_ace @zsn_visselpipa

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Alfa 10 (1 / 2)
Kavallerilöjtnant
Operationen har redan varit
Sjukvårdsman och fanbärare
Daffman
Alfa 1 (Gäster) (0 / 0)
Alfa 2 (8 / 8)
Kavallerisergeant
JoelBitar
Sjukvårdsman
BanAzze
Skyttesoldat
Robinio
Furir
Struwe
Kulspruteskytt
R8TeD
Grenadjär (Handburet pansarvärnsgranatgevär)
917_Bror
Skytt tillika vagnchef (BTR)
loffa
Förare (BTR)
Nickyinsanity
Alfa 3 (7 / 8)
Kavallerisergeant
IISwede
Sjukvårdsman
Bestefar
Skyttesoldat
Metro
Kulspruteskytt
Stefan
Grenadjär (Handburet pansarvärnsgranatgevär)
Trubb
Skytt tillika vagnchef (BTR)
MalmG
Förare (BTR)
Operationen har redan varit
NKVD (1 / 1)
Observatör
rund
Extraplatser (0 / 4)
Extraplats (KOMMER ATT FÅ SPELA)
Operationen har redan varit
Extraplats (KOMMER ATT FÅ SPELA)
Operationen har redan varit
Extraplats (KOMMER ATT FÅ SPELA)
Operationen har redan varit
Extraplats (KOMMER ATT FÅ SPELA)
Operationen har redan varit
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers