P-mob 1981 [SFP] [COOP]
Skapad av
Alekanderu
Startar 2016-09-18 20:00

OBS! Kräver addons från SFP Dev!
Genom Arma3sync:
Lägg till följande URL som autoconfig,
http://arma3sync....autoconfig
SFP Dev,
http://sfp-dev.an...autoconfig

Schema:
19:30 - servern uppe
19:40 - briefing för chefer (frivilligt för övr)
19:50 - allmän info (samtliga)
20:00 - operationen startar

Året är 1981. Spänningen stiger mellan väst och öst. I skottlinjen: det neutrala Sverige.

Partiell mobilisering (P-mob ) beordras, för att höja tröskeln för strategiskt överfall samt underlätta framtida A-mob.

Ett av de förband som mobiliseras är 2. skyttepluton, 3. cykelskyttekompaniet, 41. lokalförsvarsbataljonen, Fo 61 (Västerbottens försvarsområde). Uppgift: försvara Umeå med omnejd.

Förbandet består av överåriga värnpliktiga, 35-40-åringar, som nu ca 15 år efter GU har avförts från sina ordinare brigadförband och placerats i ett lägre prioriterat lokalförsvarsförband. Många är familjefäder med jobb och karriärer runt om i landet - hur många kommer inställa sig när Kronan kallar?

Inkallelsen har hur som helst gått ut via brev och telefon. Ett antal inryckande har nu tagit sig till samlingsplatsen och väntar på transport till mobiliseringsplats...
PRAKTISK INFO
* Spelstart 20:00. Det går bra att komma senare och JIP:a in, men då får man ta en slot som "Sent inryckande" (begränsat antal).
* Sena inryckande: vid spawn, invänta hjälp och instruktioner från admin.
* ACE basic medical med revive. epi krävs för revive. Lång men ej oändlig timer. Endast medic kan sätta epi och ge blod. Kommer finnas en förbandsplats, i dess närhet kan alla ge epi & blod.
* 1 radio per grupp. Om gruppchef går ner, se till att plocka upp radion så fort som möjligt och anmäla uppåt. Gruppchefer: så länge det inte stör andra kan ni ha speaker igång på radion så att er grupp också hör radiotrafiken. Men sätt på headphone om ni är nära andra som pratar i radio så att de slipper höra sig själva.

UPPLÄGG
* Ni börjar vid en samlingsplats. Därifrån kommer ni att få transport till mobiliseringsplatsen.
* På mobiliseringsplatsen kommer ni att hämta ut er tilldelade materiel.
* Från mobplats ska ni genomföra förflyttning till förläggningsplats. Detta sker via cykeltolkning (se nedan).
* därefter upprätta förläggning, eldställningar osv.
* Vidare order följer. I första hand bevaknings- och spaningsuppgifter samt förberedande av försvarsställningar. Beredda utföra stridsuppgift: fördröj fi framryckning längs E4; avvärj fi luftlandsättning.


CYKELTOLKNING
Cykelskyttetrupp kan för längre förflyttningar tolka bakom motorfordon med hjälp av bogserlina (motsv).
* vid motorfordonet, välj "Deploy tow line".
* fäst linan vid cykeln genom "Attach tow line". Linan är ca 5 meter lång.
* vid cykeln, välj "deploy tow line", fäst vid nästa cykel osv. Rekommenderar högst 7-8 cyklar per bogserfordon.
* uppsittning på cykeln. Rör ej styret! Trampa ej! Cykeln följer automatiskt efter i kurvor. Obs: skarpa kurvor, ojämn terräng etc medför risk för avåkning och påföljande skador på personal.

OM CYKELN VÄLTER
* förbind skador.
* lyft/släpa (genom Ace interact) cykeln till slät mark.
* om cykeln fortsätter välta: gör uppsittning i den välta cykeln. Rör ej kontrollerna! Vänta tills du automatiskt lämnar cykeln.
* använd kommandot "Vänd cykeln".
OMRÅDESKARTA

i.imgur.com/ri4Guzl.jpg

KRIGSPLACERINGSORDER
Får endast uppvisas för totalförsvarsmyndighet, transportbefäl och biljettkontrollör

Förstör tidigare erhållen krigsplaceringsorder!

Om du inkallas till krigstjänstgöring skall du inställa dig vid samlingsplats
GUNNISBODA RASTPLATS, 5 KM NO SÄVAR
TÅGRESENÄRER AVSTIGNING UMEÅ C.
DÄRIFRÅN LÄNSBUSS TILL SÄVAR


Förbandskod: 22282D
Befattningsnummer: ___
Upprättad (datum): 1980-06-30
Din fältpostadress är: 54-97650
Avstigningsplats, tåg/buss: UMEÅ
Särskild mobbefattning: _____

Placerad i krigsbefattning som: SKSOLD CSKBAT
Inställelse skall ske först efter särskild order i form av beredskapslarm eller inkallelse genom radio, TV, telefon eller skriftligkrigstjänstgöringsorder


SAMLINGSPLATS - MOBILISERINGSPLATS
På krigsplaceringsordern står var du ska inställa dig, om du inkallas till krigstjänstgöring. Samlingsplats finns angiven på alla krigsplaceringsorder. Det är den plats där inryckande personal samlas för vidaretransport till respektive mobiliseringsplats. Från samlingsplatsen ordnas transport till mobiliseringsplatsen.

För att inställa dig till tjänst skall du resa på lämpligaste sätt. Spara kvitto så får du biljettkostnad återbetald vid inryckningen.
Endast resa i 2.a klass med tåg, båt eller buss ersätts.

UPPGIFT I STORT
41. lokalförsvarsbataljonen (cskbat 69) mobiliserar i UMEÅ med omgivning.

Huvuduppgift: försvara UMEÅ med kraftsamling SÄVAR. Fördröj fi framryckning längs E4 mot UMEÅ.

Beredduppgifter: Avvärj fi luftlandsättning i området. Försvara viktiga objekt.
MATERIEL

Personliga vapen:

Skyttegrp - 4x AK4, 4x kpist, shgr, rök
Grggrp - 8x kpist, shgr, rök
Plut.stab - 3x kpist, signalpistol, rök

Därtill har varje soldat personlig utrustning såsom uniform m/59, hjälm, skyddsmask, 2x första förband, spade (KLAS) etc. Plutonsjukvårdare och sjukvårdsmän har sjukvårdsväska med extra sjv-materiel.

OBS: det kommer att finnas 2 st ksp 58 + 8 st pskott att tillgå för plutonen men det kommer vara plutonchefen som fördelar dessa, finns därför inga ksp- eller pskott-slots.


Understödsvapen och annan utr:

Ett lokalförsvarsskyttekompani 69 (cykelskyttekompani) disponerar följande materiel:
www.armehandbok.se/images/B1280.PNG

3. lfskkomp saknar dock traktorer samt kärror och har istället rekvirerat civila fordon för motsvarande syfte.

Av detta tilldelas 2. plut följande:
1x Ra135
2x ksp 58
2x grg m/48
8x pskott 68
12x strvmina
16x truppmina
36x cykel m/42
1x lätt lastbil (civ)
3x förläggningstält
ORG

I skytteplutonen ingår:

3x skgrp (8 man)
1x grggrp
plutc, stf plutc
plutsjv

Hur många av dessa som faktiskt inställer sig vid mobiliseringen är högst oklart. Troligen kommer förbandets organisation att behöva improviseras i samband med mob. PlutC är hur som helst reservofficer och torde inställa sig.

Plutonen kommer att få materiel tilldelad enligt schemat ovan. PlutC ansvarar för omfördelning och utjämning.

Arma3Sync
@ace3 @acex_a3 @advanced_towing @antonov_an12_cub @ares @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_units @cup_vehicles @cup_vehicles_ace_compat @cup_weapons @mrt_accfncs @pook_bomber_pack @rds_civpack @sabre_aircraft_lib @sfp @sfp_dev_nightly @sfp_nightly @sfp_objects @sfp_objects_nightly @task_force_radio @tf47_launchers @tryk @vt5 @zsn_coldwar @zsn_soviet_troops_disclose

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

2. skyttepluton - Plutonsledning (3 / 3)
Plutonchef
nibbles
Stf plutonchef
CptHellholm
Plutonsjukvårdare
Stefan
1:a skyttegrupp (5 / 8)
Gruppchef (AK4)
fniffs
Stf gruppchef (kpist)
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (AK4)
Mpenga
Skyttesoldat (AK4)
Megadeth
Skyttesoldat (AK4)
Dahlgren
Skyttesoldat (kpist)
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (kpist)
Seastone
Sjukvårdsman (kpist)
Operationen har redan varit
2:a skyttegrupp (3 / 8)
Gruppchef (AK4)
Nikke
Stf gruppchef (kpist)
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (AK4)
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (AK4)
BFQ
Skyttesoldat (AK4)
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (kpist)
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (kpist)
Gripen
Sjukvårdsman (kpist)
Operationen har redan varit
3:e skyttegrupp (5 / 8)
Gruppchef (AK4)
IISwede
Stf gruppchef (kpist)
MalmG
Skyttesoldat (AK4)
Jarnan
Skyttesoldat (AK4)
GjervaDa
Skyttesoldat (AK4)
Alwandy
Skyttesoldat (kpist)
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (kpist)
Operationen har redan varit
Sjukvårdsman (kpist)
Operationen har redan varit
Grg-grupp (7 / 8)
Gruppchef
Trubb
Stf gruppchef
Operationen har redan varit
Grg-skytt (grg m/48)
Hammahutz
Grg-laddare
Mysfarbrorn
Grg-skytt (grg m/48)
noggy
Grg-laddare
Vort
Skyttesoldat
xealot
Sjukvårdsman
JoelBitar
Funktionärer (2 / 2)
Funktionär 1
ZluskeN
Funktionär 2
Sango
Kompanistab (1 / 1)
Kompanichef (GM)
Alekanderu
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers