Björnen gick över berget - del 2
Skapad av
Alekanderu
Startar 2017-04-16 20:45

1980-tal. Sovjet i Afghanistan.

Tre kortare uppdrag under samma kväll.

Läs instruktionerna nedan innan anmälan!

Alla ska byta slots inför varje deluppdrag. Dvs om man är RPG-skytt på del 1, kan man ta vilken slot som helst _utom_ RPG-skytt på del 2. Detta inkluderar befälsroller. Se det som ett utmärkt tillfälle att prova på grupp/plutonchefsrollen under enklare former.
Del 2 av 3

i.imgur.com/d9CvRQ2.jpg

Orientering

Under en tid har nattlig helikoptertrafik av okänt ursprung observerats mellan Pakistan och områden med stark mujaheddin-närvaro.

Det misstänks röra sig om transporter av krigsmateriel från imperialistiska makter till gerillan. Helikoptrarna flyger under vår radartäckning och vi har ännu inte lyckats skjuta ner någon.

Underrättelser har nu inkommit om att en helikopter av okänt ursprung tvingats nödlanda i byn Bastam, troligen pga motorproblem.

Bastam är ett ökänt mujaheddin-näste. ANA har inte haft kontroll över området på flera månader.

Enligt uppgiftslämnaren står helikopter på gårdsplanen till moskén i Bastam.

Er pluton är den enda tillgängliga rörliga styrkan i området. Ni skall därför omedelbart förflytta er till UFA Elena, belägen ca 2 km från byn. Därefter skall ni ta moskén och omhänderta helikoptern och dess last.

Mujaheddinstyrkor kommer att finnas i området. Ni kommer att behöva slå er in.

Det är viktigt att helikoptern eller lasten inte förstörs. Helst ska också besättningen tas levande. Därför kommer artilleri- eller flygunderstöd inte att kunna riktas mot moskén. Undvik också eldgivning med spränggranater mot moskén.

Det finns ett stort antal civila i området. Obeväpnade civila utgör inte mål och skall inte bekämpas. Låt dock inget fördröja er framryckning. Kom ihåg att varje byggnad eller ställning varifrån eld avges eller misstänkt fientlig aktivitet observeras, skall betraktas som fientlig och om nödvändigt bekämpas med alla nödvändiga medel.


Order

* Framryck från UFA Elena till moskén.
* Ta moskén.
* Tillse att helikoptern samt eventuell last tas intakt.


Resurser

Styrkan består av två skyttegrupper samt en pansartropp (ry: bronegruppa). Plutonchefen avgör hur framryckning sker.

Då denna uppgift ges med mycket kort varsel, är möjligheten till understöd begränsad.

En rote Su-25 kommer att understödja ert anfall genom flyganfall riktat mot ett misstänkt motståndsnäste i er framryckningsväg, markerad med grönt kryss på kartan.


Fienden

Mujaheddin bedöms ha betydande styrkor i området. De kommer att vara försvarsgrupperade i syfte att fördröja oss så länge som möjligt. Detta är dock inte enbart till nackdel för oss - behovet att skydda moskén gör att fienden inte kommer kunna tillämpa sin vanliga störstrid utan tvingas hålla sina positioner, varför vi har goda möjligheter att utnyttja vår överlägsna eldkraft.

Mujaheddin-krigarna är beväpnade med automatkarbiner, kulsprutor och raketgevär. Därtill finns tunga kulsprutor och pansarvärnspjäser i området.

Vägen samt den gröna zonen är troligen inte minerad, dels eftersom det finns många civila i området, dels eftersom mujaheddin själva använder vägen för fordonstransport. De kringliggande kullarna är dock troligen minerade och bör undvikas.

Flygspaning har tidigare identifierat flera möjliga befästningar, som kan användas av mujaheddin. De är markerade med gröna cirklar på kartan. OBS att det är oklart vilka befästningar som faktiskt är bemannade. Därtill kan mujaheddin förväntas försvarsgruppera i lämpliga ställningar i terrängen samt i byggnader.


Samband och ledning

Plutonchef samt gruppchefer i skyttegrupperna har radio.

Fordonsbesättningarna har radio för intern kommunikation. Vagnchefer har också flerkanalig radio för kommunikation uppåt.Referenslitteratur:
http://handle.dti.../ADA316729

Ledning (2 / 2)
Plutonchef
Soodis
Plutonsjukvårdare
Alekanderu
Skyttegrupp 1 (5 / 7)
Gruppchef
Nikke
Stf gruppchef
Operationen har redan varit
Ksp-skytt (PKM)
Operationen har redan varit
Ksp-laddare
Monkey_King
RPG-skytt (RPG-7)
Mpenga
RPG-laddare
ZluskeN
Skarpskytt
Trubb
Skyttegrupp 2 (6 / 7)
Gruppchef
Metro
Stf gruppchef
Sango
Ksp-skytt (PKM)
Knopen
Ksp-laddare
Styrbjorn
RPG-skytt (RPG-7)
Seastone
RPG-laddare
Operationen har redan varit
Fältarbetare
IISwede
Bronegruppa (7 / 7)
BMD-1 - Vagnchef / troppchef
Toktotte
BMD-1 - Skytt
HagbardHedning
BMD-1 - Förare
Bestefar
BTR80 - Skytt
MalmG
BTR80 - Förare
Stefan
BTR70 - Skytt
Johaansson
BTR70 - Förare
Sill
Reserv (2 / 4)
Reserv
Inge
Reserv
dx_dt
Reserv
Operationen har redan varit
Reserv
Operationen har redan varit
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers