Fjällbäck
Skapad av
Trubb
Startar 2018-02-25 20:00

En halv kilometer österut forsar en hög vårflod nere i ravinen. Motståndarnas brobygge är nästan klart och din grupp har fått i uppgift att spränga det under kommande natt. Med kikaren mot ögonen ser du att ännu en vaktavlösning närmar sig bygget. Du gör en anteckning för att kunna rapportera vad du sett. Armbågarna smärtar efter att du har legat gömd och spanat hela natten. I tre dagar har du och jägargruppen ensamma spanat från en lerig gräsplätt i skydd av ett buskage. Solen har gått ner. Du kontrollerar din utrustning, allt är med, Jägargruppen fortsätter uppdraget i skydd av nattens mörker.

Vi spelar som tre jägargrupper från Arméns Jägarbataljon som strider bakom fiendens linjer.1. Orientering
10 Juni 2018, kl. 03:30
Karta: Kobbvatn

Motståndaren:
Består av soldater och hemvärnsmän från den norska försvarsmakten.
Soldaterna härrör från Telemarksbataljonen och 2. Bataljon.
Fienden (imgur)

i. Telemarksbataljonen är en mekaniserad bataljon som är utrustad med stridsvagnar av typ Leopard 2A4 samt pansarskyttefordon. På grund av att järnvägsspåren i landet förstörts i stor omfattning tvingas de nu istället transportera sig norrut för egen maskin. En stridsvagnspluton samt en pansarskyttepluton befaras uppehålla sig i skogarna längs vägen någonstans norr om sjön Kobbvatnet.

ii. 2. Bataljon är ett lätt motoriserat infanteriförband, de skyddar tillsammans med Heimvaernet viktiga knutpunkter och infrastruktur i området. De övervakar och patrullerar skogarna kring de skyddsobjekt som Heimvaernet skyddar. De är beväpnade med eldhandvapen och patrullerar både till fots och uppsuttet.

iii. Heimvaernet skyddar och bevakar skyddsobjekt. Deras personliga utrustning har stora likheter med det svenska hemvärnets, och de patrullerar likt 2. Bataljon i terrängen kring skyddsobjekt.

Civilläget:
Merparten av civilbefolkningen i området har evakuerats eller inkallats som del av mobiliseringen.
Eventuella kvarvarande förväntas vara fientligt sinnade och kommer med stor sannolikhet rapportera svensk närvaro till norska förband.

Egna Förband:
Verkar inte i området.

Terrängen, väder och sikt:
Terrängen är kraftigt kuperad, vegetationen utgörs av fjällskog, myrar förekommer i stor utsträckning, liksom enstaka sjöar.
Vädret kommer under morgonen vara mulet med måttligt övergående regn, 15-20 grader. Nordvästlig vind som avtar under morgonen.
Framåt förmiddagen uppsprickande till halvklart och uppehåll.

Stridsindelning:
Samtliga grupper strider skiljt från varandra, med egna uppgifter och verksamhetsområden.

2. Uppgift
KALLE JOHAN genomför störstrid bakom fiendens linjer i syfte att försvåra samband och logistik för fienden.
ERIK KALLE: förstör radiomaster belägna N ALFHEIM (0895 9335) och slår mot ledningsplatsen som bör finnas i anslutning till masterna.
FILIP KALLE: lokaliserar förläggningsplats vid KORKVATNET (0661 9262) och slår alt. leder artillerield mot fi där.
GUSTAV KALLE: lokaliserar och slår mot förrådsplats som finns insprängd i berget O/NO SLOTTMYRAN (1145 9325)

3. Genomförande
Beslut i stort:
Målbild:
ERIK KALLE: Då uppgiften är löst har radiomasterna förstörts, den befarade ledningsplatsen bekämpats och ERIK KALLE har utnästlat till ÅSA.
FILIP KALLE: Då uppgiften är löst har förläggningsplatsen lokaliserats, fienden där har bekämpats med medförda vapen eller genom artillerield och FILIP KALLE har utnästlat till åSA.
GUSTAV KALLE: Då uppgiften är löst har förrådsplatsen lokaliserats och fiender, fordon, materiel där har bekämpats eller förstörts, och GUSTAV KALLE har utnästlat till ÅSA.

Genomförandeidé:
ERIK KALLE: Innästlar i området från 04:30, lokaliserar och förstör radiomasterna N ALFHEIM samt slår mot ledningsplatsen. Urnästlar senast 06:30.
FILIP KALLE: Innästlar i området från 04:30, lokaliserar och slår mot med egna vapen eller artilleri mot förläggningsplatsen. Urnästlar senast 06:30.
GUSTAV KALLE: Innästlar i området från 04:30, lokaliserar och slår mot förrådsplatsen. Urnästlar senast 06:30.

KALLE JOHAN: Efter samling vid ÅSA utnästlar plutonen samlat från området senast 07:00. Belägenhet för ÅSA:n meddelas på plutonsnätet efter att grupperna utfört sina uppgifter.

Insatsregler:
Eldöppnande i förhand sker på order från som lägst ställföreträdande gruppchef.
Fritt att slå mot infrastruktur för att lösa uppgiften.

4. Logistik
Inga möjligheter till ammunitionspåfyllnad finns.

Skadesystem: ACE3 Basic Medical.
Vid skadefall så skall kamrathjälp genomföras för att stoppa blödningar, därefter tar gruppens sjukvårdare över för att få soldaten stridsduglig.

5. Ledning
@Metro's Instruktion för flerkanalsinställning på AN/PRC-152

Plutonssamband: 70 MHz.

Inbördes grupperna:
ERIK KALLE: 110 MHz
FILIP KALLE: 120 MHz
GUSTAV KALLE: 130 MHz

Navigation
Samtliga soldater är utrustade med GPS-navigeringshjälpmedel av typen DAGR. MGRS-koordinater läses "höger sen upp", d.v.s. siffrorna i kartans över/underkant först, följt av de längs kartans höger/vänstersidor.
i.imgur.com/EOKkPCF.jpg
Image from Dslyecxi's TTP3 Som för övrigt är rekommenderad läsning

Arma3Sync
@ace3 @ace3_compat_rhs_afrf3 @ace3_compat_rhs_usf3 @ace3_particles @acex_a3 @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_terrains_cwa @kobbvatn @rhs_afrf3 @rhs_usf3 @sfp @task_force_radio_dev @tf47_launchers @xin-ponds

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Kalle Johan (1 / 1)
Erik kalle (5 / 8)
Gruppchef | Grt | Pskott
Operationen har redan varit
Stridssjukvårdare | Pskott
Ekstranden
Ksp-skytt | Ksp 90
Finarvas
Skarpskytt | Psg 90 | Pskott
Adams
Ställföreträdande Gruppchef | Grt | Pskott
R8TeD
Ksp-skytt | Ksp 90
Operationen har redan varit
Skyttesoldat | Rb 57
JoelBitar
Fältarbetare
Operationen har redan varit
Filip kalle (7 / 8)
Gruppchef | Grt | Pskott
Toktotte
Stridssjukvårdare | Pskott
Alekanderu
Ksp-skytt | Ksp 90
Mpenga
Skarpskytt | Psg 90 | Pskott
Metro
Ställföreträdande Gruppchef | Grt | Pskott
Operationen har redan varit
Ksp-skytt | Ksp 90
Soodis
Grg-skytt
Stefan
Grg-ladd
Dahlgren
Gustav kalle (0 / 8)
Gruppchef | Grt | Pskott
Operationen har redan varit
Stridssjukvårdare | Pskott
Operationen har redan varit
Ksp-skytt | Ksp 90
Operationen har redan varit
Skyttesoldat | Rb 57
Operationen har redan varit
Ställföreträdande Gruppchef | Grt | Pskott
Operationen har redan varit
Ksp-skytt | Ksp 90
Operationen har redan varit
Automatgevärsskytt | AG 90
Operationen har redan varit
Skyttesoldat / Observatör
Operationen har redan varit
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers