Operation Ochrana [server uppe 19:30, op-start 20:00]
Skapad av
Alekanderu
Startar 2016-09-07 20:00

NYTT DATUM!
Har löst problemet från förra gången och missionet funkar nu finfint även på dedicated server.
Lägger därför upp denna igen med nytt datum, 7:e september.

Schema:
19:30 - servern kommer upp
19:45 - chefsbriefing, frivilligt för övriga
19:55 - allmän info
20:00 - operationen startar


***KORT INFO***
Prequel till OP Svoboda. CDF (vi) vs ChDKZ (fi).
Karta: Summer Chernarus
Pansarskytte, low tech (iron sights, ingen gps, få radioapparater etc). Genomför div. uppdrag efter order från högre ort. Uppgifterna delas ut löpande under operationen.

* * * * * *

BAKGRUND

Sydzagorien, nordöstra Chernarus, 2015.

hydra-media.cursecdn.com/dayz.gamepedia.com/5/52/ArmA2_Chernarus_factbook_map.jpg

Under flera år i slutet av 00-talet rådde ett lågintensivt inbördeskrig i regionen Sydzagorien, där den regionala rysktalande minoriteten kämpade för större autonomi mot centralstyret i Novigrad. Kriget tog slut i och med undertecknandet av Chernogorsk-fördraget, där regionen gavs större självstyre och CDF-styrkors närvaro begränsades, samtidigt som en rysk fredsbevarande styrka sattes upp.

Nu har förhandlingarna om framtiden för regionen strandat. De ryska kraven på ytterligare eftergifter från Chernarus sida har inte kunnat accepteras av regeringen. Som reaktion har ryssarna eskalerat situationen genom att erbjuda ryskt medborgarskap till alla i den lokala rysktalande minoriteten. I kombination med rysk uppvigling samt vapensmuggling har detta orsakat ett uppror. De regionala myndigheterna har kollapsat. Många lokala hemvärnsförband har anslutit sig till upproret, och flera militära förråd har plundrats av rebellerna. Den ryska fredsbevarande styrkan har inte ingripit, trots mängder av våld och övergrepp mot civila.

På grund av detta anser den chernarusiska regeringen att det föreligger ett omedelbart hot mot landets suveränitet och territoriella integritet. Därför anser sig regeringen inte längre bunden av Chernogorsk-fördraget, som reglerar militär närvaro i Sydzagorien. Mobilisering av Försvarsstyrkorna (CDF) inleddes för tre dagar sedan.

Idag, i gryningen, avancerade 1:a samt 4:e brigaderna ur CDF in i Sydzagorien, i syfte att återupprätta ordningen, freda landets territoriella integritet samt skydda civilbefolkningen. Strider uppstod genast.

På papperet består båda brigaderna av ca 2000 man vardera, med 3 mekaniserade bataljoner var samt understöds- och underhållsförband. I verkligheten har mobiliseringen gått långsammare än planerat och många förband har fortfarande stora personalvakanser. Kombinerat med betydande problem med materielen, så är förbandens styrka och stridsvärde lägre än förväntat. Den desperata situationen i regionen har dock gjort att man ändå gått in. Förstärkningar avses tillföras efterhand det blir möjligt.

Rebellerna har under dagen tryckts tillbaka och större delen av kustlandet kontrolleras av CDF. Man fruktade hårda gatustrider i Chernogorsk och Elektrozadovsk, men så skedde inte; stödet för rebellerna är lågt i kuststäderna. Istället drog sig rebellerna undan, upp bland skogarna och bergen.

Efter att skärmytslingar uppstått mellan de ryska fredsbevararna och CDF, har ryssarna dragit sig tillbaka till flygfältet vid Vybor. Regeringen har krävt att de lämnar landet, men ännu inte fått något svar.

Under eftermiddagen har pansarförband brutit igenom fiendens linjer och ryckt fram ända till Novy Sobor. För kvällen planeras ytterligare anfall från 1:a brigaden på västra fronten, som förhoppningsvis resulterar i att stora fiendestyrkor blir inringade och avskurna från basområdena i norr. Därtill skall 4:e brigaden göra mindre anfall för att binda fiendestyrkor. En större motståndsficka nära Elektrozavodsk skall också nedkämpas.

ORIENTERING
Ni är en improviserad pansarskyttetropp, det enda som hittills lyckats mobiliseras av 423:e kompaniet, 42:a bataljonen, 4:e brigaden. Bataljonsledningen har därför valt att ge er uppgiften att agera larmstyrka i bataljonsreserven. Ni står direkt under bataljonschefens befäl.

Er uppgift är alltså att agera larmstyrka, vilket innebär att ni börjar i vänteläge med hög beredskap. På order skall ni rycka ut och förstärka eller undsätta andra förband. Er utgångsgruppering är i anslutning till bataljonsstaben.

ORDER
Gör fordon och materiel marschfärdiga. Invänta vidare order. Hög beredskap.

FIENDEN
Upprorsmännen är välutrustade och organiserade. De består dels av beväpnade civila, dels lokala hemvärnsförband som har anslutit sig till upproret. Fienden kan uppträda såväl utan uniform som i egen uniform eller i CDF-uniform. Därtill har det siktats grupper av militär personal med modern rysk materiel, utan nationalitetsbeteckningar. Fienden har plundrat flera militära förråd och disponerar därför tung utrustning, inklusive ett antal pansarfordon, samt även grk och avancerat låghöjdsluftvärn (rysk mtrl).

EGNA RESURSER
1 motorskyttegrupp - ZELENY
1 BTR-70 (tksp) - NACHOVY
1 understödsgrupp (pvpj SPG-9 + tksp) - BILY
1 BRDM-2 (tksp) - CHERNY

Chef för styrkan är fordonschef BTR-70.

Begränsad tillgång till sambandsmateriel. Fordonsbesättningar samt gruppchefer har tillgång till radio.

OBS att understödsomgången utöver pvpjäsen också disponerar 1 st lavettmonterad tksp. Styrkechefen avgör vilka understödsvapen som skall grupperas, beroende på situationen.

Flygunderstöd - för närvarande ej tillgängligt. Fienden har tillgång till avancerat luftvärn (bedömt rysk mtrl) och flygvapnet har redan lidit förluster. Därför nyttjas flyg endast med stor försiktighet och på direkt order från brigadchef. CDF är också generellt dåligt utbildade i CAS varför flygverksamhet sällan sker i samverkan med markstyrkor.

Indirekt eld - bataljonsartilleri utgörs av tung grk. Tillgänglighet låg då understöd av anfallsförband har högre prioritet, men kan eventuellt tillföras styrkan vid behov.
På brigadnivå finns raketartilleri. Används för ytbekämpning av högprioriterade mål.

LEDNING
Styrkan är direkt underställd bataljonschefen, anropssignal TATA.

Arma3Sync
@ace3 @ares @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_terrains_maps @cup_units @cup_vehicles @cup_vehicles_ace_compat @cup_weapons @cup_weapons_ace_compat @mrt_accfncs @rhs_afrf3 @rhs_gref @rhs_usf3 @task_force_radio @tryk

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Nachovy - BTR-70 (3 / 3)
Styrkans chef / Fordonschef
Toktotte
Förare
MalmG
Zeleny - Skyttegrupp (10 / 12)
Gruppchef
nibbles
Stf gruppchef
Operationen har redan varit
Ksp-skytt (PKM)
Dahlgren
Ksp-assistent
Trubb
RPG-skytt
xealot
RPG-assistent
GjervaDa
Skarpskytt
JoelBitar
Skyttesoldat
Nikke
Sjukvårdare
IISwede
Ksp-skytt (PKM)
Operationen har redan varit
Ksp-assistent
Adams
Skyttesoldat
Seastone
Cherny - BRDM-2 (2 / 2)
Skytt / fordonschef
fniffs
Bily - Understödsgrupp (5 / 5)
Gruppchef
ZluskeN
Skytt SPG-9M
Mpenga
Laddare SPG-9M
Nickyinsanity
Skytt tung ksp
Subwaltz
Laddare tung ksp
fluppen
Tata - bataljonsledning (1 / 1)
Bataljonsledning
Alekanderu
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers