Shtrafrota (WW2)
Skapad av
Alekanderu
Startar 2017-02-26 20:00

September 1944
Thirsk, Finska viken

Ön Thirsk är strategiskt belägen i Finska viken nära Viborg och Leningrad. Den tillhörde tidigare Finland men avträddes till Sovjetunionen efter Vinterkriget. Fascisterna intog ön 1941 - nu skall den äntligen befrias. 390. divisionen har tilldelats uppgiften.

Tyskarna har inrättat sig till försvar längs vägen till huvudorten Thirsk, och vår framryckning går långsamt. Därför har divisionschefen beslutat att ett diversionsanfall skall genomföras för att vilseleda fienden och få denne att omfördela sina styrkor. Denna uppgift förväntas medföra stora förluster och ges därför till divisionens strafförband.

478. straffkompaniet skall till varje pris anfalla staden Thirsk, för att om möjligt inta och säkra staden, men i varje fall för att binda så stora tyska styrkor som möjligt. Anfallet kommer att ske genom sjöburen landstigning över viken norr om staden.

Resurser finns inte tilldelade för att överföra hela kompaniet på en gång. Därför har de bästa mannarna och den bästa utrustningen organiserats i en stötpluton, som leder anfallet. I första vågen finns också en minröjargrupp som ska bana väg genom eventuella minfält.
Förstärkningsmanskap kommer att tillföras efterhand.


Divisionschefen har beordrat att de soldater ur kompaniet som uppvisar särskilt mod och kampvilja, skall efter genomförd uppgift överföras till ett ordinarie förband. Ansvaret för urvalet har överlämnats till kompaniets politiske officer.

Ingen reträtt kommer att tillåtas. Feghet inför fienden bestraffas med döden. Endast med blod kan ni sona era brott mot fosterlandet. Kom ihåg kamrat Stalins ord: inte ett steg tillbaka!
Resurser

478. straffkompaniets ordinarie utrustning utgörs av uniform, gevär Mosin-Nagant, handgranater, fältspadar samt bajonett.

Då straffkompaniet nyligen tillförts ett stort antal förbrytare, har kompaniet ett underskott på gevär. Därför är huvudbeväpning för varannan man bajonett.

Vapen, ammunition och sjukvårdsmateriel må rekvireras från såväl fallna kamrater som fiender. Ingen övrig fientlig utrustning får användas utan kompanichefs tillåtelse. Otillåtet användande av fientliga uniformsplagg bestraffas med döden.

Kompaniet har inför denna uppgift fått följande specialutrustning tilldelad ur divisionens reservförråd:
2 st ksp typ Maxim
1 st medeltung granatkastare
2 st lätta ksp typ DP
6 st kpist typ PPsh
2 st automatgevär typ SVT
Pansarvärnshandgranater modell RPG-6
2 st kikarsikte till gevär
2 st bärbara radioapparater
12 st stålhjälmar
4 st kikare
4 st kartor över stridsområdet
4 st kompasser
4 st armbandsur

Divisionschefen förväntar sig att utrustningen återlämnas efter uppgiftens slutförande. Stöld och förskingring bestraffas med döden.

Transport: Överfarten sker i amerikansk landstigningsbåt, erhållen via Lend-Lease.

Underhåll: Extra ammunition kommer att medföras vid överfarten.

Sjukvård: Kompanisjukvårdare finns hos kompanistaben. OBS! Strikta order gäller om att endast skadade som kan fortsätta slåss skall behandlas. Inga resurser ska ödslas på de som är satta ur stridbart skick.
Praktisk info

Basic medical system, ingen revive.

Använder Zluskens respawn system. Respawn sker i stridspar, dvs 2 pers åt gången. Inledningsvis respawnar man på andra sidan viken. Landstigningsbåt kommer gå skytteltrafik för att frakta över förstärkningar - när ni respawnat, vänta på båten. Eventuellt kommer respawn-punkten att flyttas senare under uppdraget (om detta är möjligt rent praktiskt) om/när kompaniet lyckas tränga in i staden. Det finns ca 100 respawns totalt, om de förbrukas så är också kompaniet förbrukat.

Det är kompanichefens ansvar att organisera förstärkningarna i vettiga grupper och fördela dem vidare till där de behövs bäst.

Det är inte tillåtet att på eget initiativ ge sig in i striderna, utan när man anländer som förstärkning ska man anmäla sig till kompanistaben.

Om kompchef eller övrig chef dör och sedan respawnar så är denne inte längre chef utan bara vanlig skyttesoldat. Istället går befälet över till näste man i befälsordningen.

Befälsordning:
Kompchef -> stf kompchef -> gruppchef 1 -> gruppchef 2 -> politisk officer (utser efterträdare)

Det kommer att finnas 2 (två) st radioapparater totalt. Rekommenderas att en finns vid kompstab/understöd och den andra framme vid skyttegrupperna, som förslagsvis leds av antingen kompchef eller stf kompchef.

Arma3Sync
@ace3 @acex_a3 @ares @ascz_postprocess @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_units @cup_vehicles @cup_vehicles_ace_compat @cup_weapons @ewk_cigs @fow @ifa3lite @ifa3_ace3_compatibility @ifa3_objects_lite @ifa3_terrains_lite @iron-front-arma-3-faces-of-war-compatibility-patch @murshun_cigs @task_force_radio @thirsk

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

478. Straffkompaniet - Kompanistab (5 / 5)
Kompanichef
fniffs
Stf kompanichef
ZluskeN
Ordonnans / eskort
Seastone
Politisk officer
Alekanderu
Sjukvårdare
CptHellholm
1:a stötgrupp (6 / 9)
Gruppchef (PPsh)
Operationen har redan varit
Stf gruppchef (SVT)
Nickyinsanity
Ksp-skytt (DP)
Wedde
Ksp-laddare
Mpenga
Kpist-skytt (PPsh)
paecmaker
Kpist-skytt (PPsh)
Integ
Skarpskytt
R8TeD
Pionjär
Operationen har redan varit
Rapportkarl
Operationen har redan varit
2:a stötgrupp (5 / 9)
Gruppchef (PPsh)
Dokuro
Stf gruppchef (SVT)
Metro
Ksp-skytt (DP)
lovethebanana
Ksp-laddare
SWED
Kpist-skytt (PPsh)
Operationen har redan varit
Kpist-skytt (PPsh)
Operationen har redan varit
Skarpskytt
Adams
Pionjär
Operationen har redan varit
Rapportkarl
Operationen har redan varit
Minröjargrupp (4 / 8)
"Frivillig"
Grip
"Frivillig"
Operationen har redan varit
"Frivillig"
Sango
"Frivillig"
Inge
"Frivillig"
Operationen har redan varit
"Frivillig"
Operationen har redan varit
"Frivillig"
Vort
"Frivillig"
Operationen har redan varit
Understöd (under kompchefs befäl) (4 / 6)
Ksp-skytt (Maxim)
Operationen har redan varit
Ksp-assistent
Operationen har redan varit
Ksp-skytt (Maxim)
Nikke
Ksp-assistent
loffa
Chef granatkastare
Trubb
Assistent granatkastare
Stefan
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers