Gröna Farans Stridstaxi: Tredje Linjen
Skapad av
Trubb
Startar 2017-06-04 20:00

Då det gick lite sisådär pga ett par omedgörliga triggers i föregående försök så kör vi igen.
Denna gång med 100% mer fordonsställningar, och 60% mer 7.62.
Nu enbart tredje och sista deluppdraget, då det är lite mer omfattande.


Din grupp ligger nedgrävda i stridsställningar med era pansarvärnsrobotar när en fientlig mekaniserad pluton dyker upp på andra sidan fältet, en knapp kilometer bort. Du öppnar eld med den Rb 55 du bemannar, efter några sekunder slår roboten in i en av fiendens vagnar som slås ut och fattar eld. I nästa ögonblick reagerar fienden på beskjutningen och öppnar i sin tur eld mot er. Efter ytterligare några skott från robotar och pskott är ett flertal fientliga fordon skadade, men fienden är ännu inte nedkämpad och manövrerar mot er. Som tur är ligger en annan grupp ur din pluton i en flankerande stridsställning och kan slå ut de vagnar som ni inte fått stopp på. Några snabba salvor från bataljonens granatkastare blir dödsstöten för fienden.

September 2017, ryska trupper har landstigit i på flera platser i Sverige, men ännu är det inte för sent att nedkämpa dem innan de fått ordentligt fotfäste.
Vi spelar som en motoriserad skyttepluton från Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon med uppgift att utföra försvars- och fördröjningsstrid kring Stockholm, för att hindra fiendens luftlandsatta förband från att skaffa sig ett bättre brohuvud i vårt land.Orientering
23 september 2017, kl. 16:45
Karta: Leskovets
Rysk fallskärmstrupp har fällts i östra Svealand, de har ännu inte tagit några större städer i regionen, och ryska trupper har inte lyckats skaffa sig ett starkt fotfäste på djupet på någon plats inom Sveriges gränser.
Vår pluton befinner sig för närvarande i västra Uppland och ska genom försvars- och fördröjningsstrid hindra fienden från att fortsätta sin framryckning mot befolkningscentra.

Fienden utgörs av fallskärmssoldater utrustade med lätta luftburna stridsfordon, lätta pansarbilar, och trupptransportfordon. Fienden har grupperat granatkastare till stöd för sitt fortsatta anfall. Fienden framrycker främst längs befintliga vägar, i de fall där framryckning sker i terrängen föredras öppen terräng över skog.

Plutonen strider inom ramen för bataljonens stridsområde, vilket innebär att det kan förekomma andra egna förband som rör sig genom de bakre delarna av plutonens stridsområde.

Omfattande fältarbeten för att fördröja fienden har genomförts, liksom för att förbereda stridsställningar. Plutonen har även utförligt minerat vägarna och terrängen framför försvarslinjerna för att ytterligare hindra fiendens framryckning.

Eldunderstöd finns att tillgå i form av 12cm Grk från bataljonens granatkastarpluton, samt plutonens medhavda 8cm Grk.
Flygunderstöd (CAS) finns inte tillgängligt.

För närvarande har plutonen samlats bakom stridsområdet, för att därefter framrycka till, och gruppera vid, sin främsta försvarslinje.

Uppgift
Plutonen ska:
Fördröja och om möjligt nedkämpa fienden när denne framrycker från luftlandsättningområden mot tätorter i Upplandsområdet.

Koordinater för tredje försvarslinjen är 1338 1260, mot väst.

Genomförande
Plutonen framrycker uppsuttet från utgångspositionen till sin främsta försvarslinje.

Framryckning till andra eller tredje försvarslinje sker på Plutonchefs order, framryckningen sker uppsuttet i så stor mån det är möjligt.

Uthållighet
Vid skadefall så skall kamrathjälp genomföras för att stoppa blödningar, därefter tar plutonssjukvårdaren över för att få soldaten stridsduglig.

Utöver buren ammunition medförs ytterligare ammunition, pansarskott, samt robotar i fordonen.
Fördelning av denna sker på Gruppchefs order.

Ledning
Plutonssambandskanalen återfinnes på 70MHz.

CR: 100
EC: 110
FC: 120
GC: 130

Navigation
Samtliga soldater är utrustade med GPS-navigeringshjälpmedel av typen DAGR. MGRS-koordinater läses "höger sen upp", d.v.s. siffrorna i kartans över/underkant först, följt av de längs kartans höger/vänstersidor.
ttp3.dslyecxi.com/img/a3_mapreading_grids.jpg
Image from Dslyecxi's TTP3 Som för övrigt är rekommenderad läsning

Arma3Sync
@ace3 @ace3_compat_rhs_afrf3 @ace3_compat_rhs_usf3 @ace3_particles @acex_a3 @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_terrains_maps @fow @gos_leskovets @rhs_afrf3 @rhs_usf3 @sfp @task_force_radio @tf47_launchers

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Rudolf Johan (1 / 1)
Kompanichef
Trubb
Cesar Rudolf (3 / 3)
Plutonchef
Bestefar
Ställföreträdande Plutonchef
Dokuro
Sjukvårdare
CptHellholm
Erik Cesar (6 / 6)
Gruppchef (Pskott)
Alekanderu
Skyttesoldat (Rb 57)
Dahlgren
Kspskytt (Ksp 58)
Mpenga
Ställföreträdande Gruppchef (Pskott)
Nickyinsanity
Skyttesoldat (Rb 57)
Icegrin
Kspskytt (Ksp 58)
Sango
Erik Cesar Vagn (3 / 3)
Vagnchef/Grg-ladd
fniffs
Förare/Grg-skytt
Nikke
Filip Cesar (3 / 6)
Gruppchef (Pskott)
Operationen har redan varit
Rbs 55-skytt
Operationen har redan varit
Kspskytt (Ksp 58)
KebabAlex
Ställföreträdande Gruppchef (Pskott)
Monkey_King
Skyttesoldat (Rb 57)
Operationen har redan varit
Kspskytt (Ksp 58)
paecmaker
Filip Cesar Vagn (0 / 3)
Vagnchef/Grg-ladd
Operationen har redan varit
Förare/Grg-skytt
Operationen har redan varit
Skytt
Operationen har redan varit
Gustav Cesar (4 / 6)
Gruppchef (Pskott)
sillburk
Rbs 55-skytt
Toktotte
Kspskytt (Ksp 58)
Vort
Ställföreträdande Gruppchef (Pskott)
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (Rb 57)
flyingkaliber
Kspskytt (Ksp 58)
Operationen har redan varit
Gustav Cesar Vagn (3 / 3)
Vagnchef/Riktare
LoneWalker
Förare/Grk-skytt
Adams
Skytt/Grk-laddare
Danielsson
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers