Operation Flampunkt - del 2
Skapad av
Alekanderu
Startar 2017-09-03 20:40

Viktig info:

Tre mindre missions samma kväll. Glöm inte bort att ta en slot på varje del!

Det är fritt att ta vilka slots man vill, men man ska undvika att ta samma slot mer än en gång under kvällen. Dvs: är man ksp-skytt på del 1 ska man vara något annat under del 2 och 3.

Moddar: CUP (ej terrains), HLC/NIARMS, FOW, Tryk, US Military Mod. Ej RHS denna gång.

1989. Berlinmurens fall leder till krig mellan NATO och WP.

Den självständiga ön Malden med sin stora flygbas är strategiskt viktig för bägge parter. Ön försvaras av sitt eget ålderdomliga nationalgarde samt en liten garnison ur USMC.

Sovjetiska marinstyrkor förbereder en invasion: operation Flampunkt.
Del 2

Under natten har strider brutit ut i Europa och på andra håll i världen. Operation Flampunkt sätts i verket. Invasionen kan börja.

Förbekämpning av viktiga mål pågår med flyg- och robotanfall. Mindre truppstyrkor luftlandsätts också för att ta viktiga punkter i väntan på att huvudstyrkan landstiger.

En sådan viktig punkt är ett batteri kustartilleri på öns ostkust. Batteriet är gammalt, kanonerna härstammar från andra världskriget, men kan ändå åsamka våra styrkor oacceptabla förluster om det inte nedkämpas. Tack vare sitt läge kan batteriet avge eld över en stor del av öns östra delar, däribland flygbasen, och behöver därför neutraliseras.

Batteriet kommer att förbekämpas med flyganfall, men våra resurser är inte tillräckliga för att garantera att målet utplånas. En pluton ur VDV har därför givits uppgiften att ta batteriet och förstöra kanonerna.

Plutonen medför en lätt granatkastare för eget understöd, samt rikligt med sprängmedel.

Batteriet bemannas av nationalgardister. Förutom kanonservisen finns också en närskyddspluton. Batteriet består av ett antal bunkrar, förbundna med betongvärn. Förbered er på närstrid!
Briefing

Högsta prioritet är att slå ut det norra batteriet, eftersom detta kan bestryka flygbasen med sin eld. Detta batteri måste slås ut till varje pris.

Övriga mål är ledningsbunkern samt det södra batteriet.

På kullen väster om norra batteriet tycks fienden ha inrättat en försvarsställning. Iaktta försiktighet.

Fienden har försvarsverk vid varje batteri, riktade inåt land. Vid ledningsbunkern finns också luftvärn grupperat.

Förhoppningen är att den inledande bekämpningen medelst attackflyg kommer slå ut stora delar av fiendens försvar, men ta inte detta för givet.

Karta:
i.imgur.com/EChJohS.jpg

Satellitbilder över målet (pilen anger norr):
i.imgur.com/l3cNkob.jpg
i.imgur.com/4U9zKVx.png

Zvezda - Ledning (1 / 1)
Plutonchef
ZluskeN
Voda - Understöd (2 / 2)
Chef GRK
Trubb
Riktare GRK
Stefan
Kochka 1 - Skyttegrupp (6 / 7)
Gruppchef
Toktotte
Stf gruppchef
Monkey_King
RPK-skytt
Adams
RPK-skytt
paecmaker
Pionjär
LoneWalker
Pionjär
Operationen har redan varit
Sjukvårdare
CptHellholm
Kochka 2 - Skyttegrupp (2 / 7)
Gruppchef
Operationen har redan varit
Stf gruppchef
Operationen har redan varit
RPK-skytt
Operationen har redan varit
RPK-skytt
Operationen har redan varit
Pionjär
Operationen har redan varit
Sjukvårdare
fniffs
Kochka 3 - Skyttegrupp (7 / 7)
Gruppchef
MalmG
Stf gruppchef
Nikke
RPK-skytt
Dahlgren
RPK-skytt
Mpenga
Pionjär
Metro
Sjukvårdare
Grip
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers