EMERALD SLOT
Skapad av
Alekanderu
Startar 2018-08-26 20:00

Fristående uppföljare till GOLD FULCRUM och LIBERTY BELL.

OBS: alla moddar finns ännu inte i modlistan (eller på syncen), kommer upp snart.
Karta: Namalsk

ACE Advanced Medical system med följande inställningar:
- Mycket kort timer för revive (kräver PAK)
- 1 st PAK finns, bärs av medic. Alla kan använda PAK. PAK förbrukas ej.
- Ej advanced wounds
BAKGRUND

EMERALD SLOT är en förvaringsanläggning (klass C) belägen på ön Namalsk i Ryssland.
Ön är militärt område och är avlyst för allmänheten. Norra delen av ön är fortfarande aktivt använd av rysk militär; den södra delen är officiellt övergiven på grund av omfattande kontaminering från kemiska och radiologiska stridsmedel.

EMERALD SLOT är officiellt en nedlagd försvarsanläggning på den södra, övergivna delen av ön.
Inofficiellt har ryska myndigheter upplåtit anläggningen åt oss. Anläggningens yttre bevakning hanteras av trupper ur ryska inrikesministeriet, inre bevakning och bemanning av vår organisation.

Klockan 20:37 igår kväll sänds ett obegripligt radiomeddelande från anläggningen. Därefter upphör all kommunikation.

Klockan 21:35 skickas en larmstyrka ur öns garnison till anläggningen, enligt gällande avtal med ryska myndigheter. 22:07 rapporteras att de nått anläggningens närområde. Därefter upphör all kommunikation med larmstyrkan.

I enlighet med rådande bestämmelser har de lokala styrkorna övergått till att spärra av området och vår organisation har övertagit ansvaret för operationen.

01:24 landstiger EPSILON 5 på Namalsk.UPPGIFT

EPSILON 5 skall framrycka till EMERALD SLOT och genomsöka anläggningen, i syfte att undersöka orsaken till kommunikationsavbrottet samt bistå lokal personal.

EMERALD SLOT är förvaringsplats för ett föremål av K-klass. Det är av yttersta vikt att de inre säkerhets- och inneslutningssystemen hålls intakta. Om systemen ej längre är intakta, och anläggningen ej bedöms kunna återställas till fullgott skick, skall procedur SLOIKA-7 genomföras. Nödvändig utrustning för procedur SLOIKA-7 medförs av EPSILON 5. Ryska myndigheter är införstådda med möjligheten att SLOIKA-7 kan bli nödvändig och har påbörjat förberedelser.

Lokal militär chef har begärt att en samverkansofficer medföljer EPSILON 5, i syfte att underlätta kommunikation och samverkan med den ryska larmstyrkan, som fortfarande kan finnas i området. Organisationen har bifallit denna begäran. Eliminering av samverkansofficeren bedöms i nuläget som ej nödvändig, men han skall efter genomförd operation behandlas med amnesiframkallande medel av standardklass.Procedur SLOIKA-7

* Bär alltid reglementerad skyddsutrustning när SLOIKA-7 genomförs!
* Tillse att utrustningen står på jämnt och stadigt underlag.
* Använd korrekt lyftteknik - undvik ryggskador.
* Tillse att inga starka neutronkällor är aktiva inom en radie på 20 meter.
* Aptera primärtändningen genom att vrida RÖTT vred till läge A.
* Aktivera tritium-injektorn genom att vrida GRÖNT vred till läge 2.
* Tryck in och håll ned RÖD knapp samtidigt som nyckel införs i lås märkt T och vrids 90 grader åt höger.
* Tiduret är nu aktiverat. 10 minuters nedräkning (förinställd)
* Proceduren är nu avslutad. Genomför skyndsamt förflyttning till utanför minsta säkerhetsavstånd.

Arma3Sync
@ace3 @ace3_compat_rhs_afrf3 @ace3_compat_rhs_usf3 @ace3_particles @acex_a3 @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_terrains_maps @cup_units @cup_vehicles @cup_vehicles_ace_compat @cup_weapons @namalsk @niarms_niarsenal @rhs_afrf3 @rhs_usf3 @ryanzombies @task_force_radio_dev @tryk

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

EPSILON 5 (3 / 3)
Task Force Commander
Ekstranden
Samverkansofficer ur MVD
Alekanderu
Team 1 (5 / 5)
Team Leader
Dokuro
Operator (MG)
Mpenga
Operator (Marksman)
Metro
Operator (Engineer)
Dahlgren
Operator
sillburk
Team 2 (5 / 5)
Team Leader
MalmG
Operator (MG)
Stefan
Operator (Marksman)
Toktotte
Operator (Engineer)
Nikke
Operator
Bestefar
Team 3 (4 / 5)
Team Leader
Sjoquist
Operator (MG)
nodeath
Operator (Marksman)
Adams
Operator (Engineer)
paecmaker
Operator
Operationen har redan varit
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers