Ur elden i askan - Redux
Skapad av
Alekanderu
Startar 2016-09-04 20:00

OBS! Kräver troligen Apex - har du inte redan Apex, skaffa det eller kom på egen risk!

* * * KORT VERSION * * *

Året är 1987. Tre veckor efter kärnvapenkriget. Ni är en överlevande amerikansk pluton, utan högre ledning, utan kontakt med omvärlden och utan mat, vatten eller mediciner.

Därför skall ni:

* Driv bort det lilla banditgäng som under natten tagit sig in i förstaden Abstwind, nära hotellet.

* Inta en herrgård, besegra banditgänget som befäst den och rekvirera deras mat.

* Inta en by, besegra den sovjetiska pluton som håller den och rekvirera deras vattenförråd.

* Inta en gömma i en ruinstad, besegra banditerna som vaktar den och rekvirera deras medicinförråd.

* Maten, vattnet och medicinen skall återföras till hotellet (er bas) och tillfälligt förvaras där medan ni slutför uppgifterna.

* När samtliga tre ovanstående uppgifter är slutförda, skall ni bege er till en punkt längs floden där det enligt uppgift kan finnas båtar. Medför förnödenheterna! Ni behöver dem för att överleva.

* Ta er över floden.

* Förflytta er till en utpost på andra sidan floden, som kommer att bli er nya tillflyktsort. Om den hålls av banditer, driv bort eller nedkämpa dem.

Samband - Endast pluton- och gruppchefer har radio.

Sjukvård - ACE Basic Medical, ACE revive med 8 min bleedout timer, kräver att medic sätter epi för revive.

Husregler:

* Markörer eller ritade streck på kartan ska ej användas under strid eller förflyttning för att målange, sätta ut waypoints etc. Istället skall ni använda andra sätt, t ex koordinater eller utgångspunkter. Dock är det fullt tillåtet att markera eller rita på kartan under briefings där pluton/gruppchefer är samlade.

* Ni är i en överlevnadssituation, och därför kan det bli nödvändigt för er att använda er av erövrade vapen, fordon eller annan fiendemateriel. Dock gäller alltid att ombeväpning eller motsv endast får ske på order.

* Låt sjukvårdarna få vara sjukvårdare. För övriga soldater går det bra att ha ett par bandage och en morfinspruta på sig, men mer än så är för mycket.

******

***LÄNGRE VERSION***

INLEDNING

Den 11:e november 1987 utbryter det tredje världskriget.

www.apparentlyapparel.com/uploads/5/3/5/6/5356442/352616131.jpg

Nästan tre veckor senare är stora delar av Europa en glödande öken av radioaktiv aska. Inget fredsfördrag har slutits, kanske för att ingen statsledning finns kvar, men kriget har ändå ebbat ut på egen hand. För de få överlevarna gäller bara just överlevnad. Situationen är bortom desperat, många är strålskadade, andra galna av umbäranden och chock. Flyktingar, plundrare och desertörer sluter sig samman i rena rövarband som mördar och plundrar andra överlevande för att själva få mat för dagen.

www.wired.com/images_blogs/underwire/2009/11/road_cannibals_1200.jpg

Ni är den kvarvarande spillran av en utplånad amerikansk bataljon, och ni har lyckats hålla er undan det värsta radioaktiva nedfallet genom att gömma er i ett övergivet hotell.


ORIENTERING

I förrgår bedömde ni att strålningen hade avtagit så mycket att ni kunde genomföra längre utfärder i terrängen. Ni har rekat närområdet för att bilda er en uppfattning om situationen.

i.imgur.com/GV75kzm.jpg
I norr ligger staden GRAMMENDORF. Den har undgått total förintelse, men hårda strider verkar ha ägt rum söder om staden och den södra stadsdelen ligger i ruiner. Resterna av ett sovjetiskt pansarregemente håller staden. De befinner sig i en liknande situation som ni, men de är betydligt fler och starkare.

i.imgur.com/T2UzT64.jpg
Ryssarna är medvetna om er närvaro men är inte intresserade av att störa er så länge inte ni stör dem. De kommer dock troligen att öppna eld mot er om ni kommer för nära.

i.imgur.com/Bw3Rlv7.jpg
I öster ca 2 km genom skogen från er position ligger floden Udenhain. Ni känner inte till läget på andra sidan. Broarna över floden verkar helt blockerade och går inte att använda. De finns hursomhelst i Grammendorf, och dit kan ni inte bege er.


i.imgur.com/2UfLbFe.jpg
I söder och väster breder skogarna ut sig över den lätt kuperade terrängen. En dryg kilometer väster om er, strax bakom ett bergskrön, ligger FOB SCHWEFEL, en före detta NATO-befästning som nu hålls av en sovjetisk styrka av plutons storlek. Den blockerar vägen västerut och ni känner därför inte till mer om läget åt det hållet.

***

Underhållssituationen är kritisk. Ni har fortfarande ammunition, och ni har bränsle till era hjulfordon, men er pbv är strandsatt pga bränslebrist och - vad värre är - ni saknar mat, vatten samt nödvändiga mediciner. Ni kommer inte att överleva om ni inte vidtar åtgärder.

Därtill är ert läge högst otryggt. Ryssarna i norr verkar visserligen vilja lämna er ifred för tillfället, men ni vet inte hur länge det kommer vara, och om de väl beslutar sig för att slå ut er kommer ni inte kunna stå emot dem. Därför är det angeläget att ni förflyttar er inom en snar framtid.

Ni har genom dels spaningspatruller, dels kontakt med överlevande civila i området, lyckats etablera en bild av situationen och era möjligheter till överlevnad.

i.imgur.com/uVCkz84.jpg
Sydost om er position ligger en gammal herrgård. Den ockuperas nu av ett banditgäng, som uppenbart har tillgång till ett ansenligt matförråd. De har också minst en tankbil, som ni kan använda för att fylla på bränsle i era egna fordon, inklusive den M113 som för tillfället är stillastående.

I syd ligger byn Vollmerz. Den hålls av en sovjetisk styrka av uppskattningsvis plutons storlek. Vollmerz har ett mindre intakt vattentorn, som troligen innehåller icke-kontaminerat vatten. Det är okänt huruvida ryssarna i byn är en del av de större sovjetiska styrkorna som finns i Grammendorf, eller om de är desertörer. I det förstnämnda fallet är det troligt att ryssarna i Grammendorf kommer vilja hämnas. Men ert behov är så desperat att ni måste ta den risken.

I norr, i ruinstaden, har ni fått underrättelser om att banditer har förlagt en gömma, där de förvarar medicin. Gömman vaktas av en liten grupp banditer. Med tanke på att gömman är belägen mycket nära Grammendorf och därmed de sovjetiska styrkorna där, är det troligt att den existerar med ryssarnas goda minne. Ni vet att ryssarna och banditerna har viss byteshandel med varandra, och troligen därför låter ryssarna banditgömman vara ifred. Om stridsljud uppstår, är det möjligt att de kommer att vilja undersöka vad som pågår.

Under natten tycks dessutom en grupp banditer ha tagit sig in i förstaden Abstwind, helt nära hotellet. De verkar plundra de överlevande som finns i förstaden, och sporadisk skottlossning har hörts hela natten. Ett par civila som lyckats fly upp till hotellet har berättat om upprepade våldsdåd. Enligt de överlevande verkar inte banditerna tillhöra samma gäng som det som besitter herrgården, utan kommer från andra sidan floden, som de har tagit sig över med båtar.

Det finns bara en lämplig plats på den västra stranden där man kan stiga iland, och därför misstänker ni att ni kommer att hitta båtarna där.

Båtarna ger er en möjlighet att komma undan farorna på denna sida floden och förhoppningsvis hitta en säkrare plats där ni kan förskansa er och invänta någon slags räddningsaktion från eventuella överlevande myndigheter. Ni har på era kartor sett att det ligger en gammal utpost nära floden på östra sidan; den verkar som en mycket lämplig plats. Tyvärr är det troligt att andra har kommit till samma slutsats. Om så är fallet, måste ni driva bort dem.


UPPGIFT

Ni skall:

1.
Utföra följande uppgifter i valfri ordning:

* Säkra herrgården i sydost. Nedkämpa eller driv på flykt banditerna samt rekvirera tillräcklig mängd proviant.

* Inta byn Vollmerz. Nedkämpa eller driv på flykt de sovjetiska trupperna som håller byn, samt rekvirera tillräcklig mängd vatten.

* Anfall gömman i ruinstaden. Nedkämpa banditerna samt rekvirera tillräcklig mängd medicin.

* Om möjlighet uppstår: rekvirera även bränsle (tankbil el motsv) och för tillbaka till basen för att kunna fylla på bränslet i M113.

2.
Förflyttning till den punkt där båtar misstänks finnas. Alla förnödenheter skall medföras.

3.
Korsa floden.

4.
Förflyttning till den gamla utposten på andra sidan floden. Om den hålls av fiender, driv bort dem.


FIENDEN

Banditgänget vid herrgården består av ett okänt antal, bedömt fler än er, beväpnade män. De är en blandning av civila plundrare och desertörer från både WP och NATO. Samtliga banditer skall bekämpas skoningslöst, även om de bär amerikansk uniform. Banditerna har genom byteshandel med ryssarna fått tillgång till minst ett lättare pansarfordon, troligen BTR eller BRDM. Därtill har de ett antal civila fordon och terrängbilar, en del bestyckade.

Vollmerz hålls av en sovjetisk pluton, inklusive minst ett pansarskyttefordon typ BTR-60, kanske fler. Det är möjligt att denna styrka består av desertörer från den större styrkan i Grammendorf. Nedkämpa samtliga WP-trupper som gör motstånd. Kapitulerande fiender skall behandlas enligt plutonchefs bedömning. Ni har dock inte resurser för att ta någon i fångenskap.

Gömman i ruinstaden vaktas av en liten grupp banditer, ca 10 man. Samma typ som vid herrgården. Gömman ligger nära Grammendorf; de sovjetiska styrkorna där kan komma att ingripa om anfallet drar ut på tiden. I så fall bör ni skyndsamt dra er ur.


GENOMFÖRANDE

Allmänt

Enligt plutonchefs bedömning, inom följande ramar:

* Tillräcklig mängd förnödenheter är minst 200 portioner mat, 200 flaskor vatten samt medicinförrådet (representeras av 1 st ACE Medical Supply Crate (Advanced), kan bäras och lastas i fordon via ACE Interact). Minst denna mängd måste finnas hos plutonen vid uppdragets slutförande. I speltermer betyder det att tillräckligt antal av respektive item-typ måste finnas i inventory eller cargo hos plutonen. Notera att en lastbil (motsv) bör vara fullt tillräckligt för att transportera allt.


Herrgården

i.imgur.com/sj2r7JT.jpg
i.imgur.com/mRAPVov.jpg
Banditerna har genomfört vissa improviserade fältarbeten för att befästa herrgården. Det finns också vaktposter i alla väderstreck samt enstaka patruller i det absoluta närområdet. Enligt er civila uppgiftslämnare har de åtminstone två bestyckade pickuper, samt minst ett lätt pansarfordon, men okänt om alla fordon är kördugliga.

i.imgur.com/RkpBxDq.jpg
i.imgur.com/SsMP9O6.jpg
Gården består av ett antal byggnader. Vissa av dem tycks användas som boningshus, andra för okänt syfte, möjligen förråd. Byggnaden längst i sydöst verkar utgöra någon form av fordonsgarage.


Vollmerz

Vollmerz hålls av en sovjetisk styrka av uppskattningsvis plutons storlek. Minst ett pansarskyttefordon har siktats.


Gömman
i.imgur.com/xq1A0Ip.jpg

En mindre grupp på ca 10 banditer vaktar gömman. Endast lätt beväpning. Dock ligger gömman nära de sovjetiska trupperna i Grammendorf. Dessa har tillgång till tung materiel inklusive ett antal funktionsdugliga stridsvagnar. Om de hinner ingripa, behöver ni dra er ur omedelbart.

EGNA RESURSER

En pluton bestående av:
* 2 skyttegrupper
* 1 understödsgrupp
* 1 ledningsgrupp

Förutom handeldvapen disponerar plutonen 2 st tunga ksp samt 1 st pvrb modell TOW.

Ni har diverse hjulgående transportfordon (blandat militära och civila) samt 1 st pbv typ M113.

Bränsle finns till transportfordonen, dock ej till pbv (M113).
Medelgod tillgång till ammunition för handeldvapen samt personburna understödsvapen, men begränsade möjligheter till påfyllning.
God tillgång till sjukvårdsmateriel, dock saknas t ex antibiotika och andra mediciner ni behöver för överlevnad på lång sikt.
Begränsad tillgång till sambandsmateriel.


LEDNING

Ingen kontakt finns med högre ledning, om någon sådan fortfarande existerar.

Plutonchef samt gruppchefer har tillgång till radio.

Gå till diskussion
Arma3Sync
@ace3 @ares @ascz_postprocess @cba_a3 @chains_m27_law_pack @cup_terrains_core @cup_terrains_maps @cup_units @cup_vehicles @cup_vehicles_ace_compat @cup_weapons @cup_weapons_ace_compat @helvantis @hlcmods_ak @hlcmods_core @hlcmods_m60e4 @inv_items @rhs_afrf3 @slaughter_assets @sorviet_troops_afghanistan @task_force_radio @tryk @us_military_mod_a3 @zsn_coldwar

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Zulu - Plutonsledning (4 / 4)
Plutonchef
Runnan
Förare/fordonsmek
ZluskeN
Plutonsjukvårdare
Nikke
Skarpskytt (M14)
Megadeth
Alpha - Skyttegrupp 1 (7 / 8)
Gruppchef
Dokuro
Stf gruppchef (M203)
MalmG
Ksp-skytt (M60)
Hammahutz
Ksp-ladd
IISwede
Skyttesoldat (AT4)
Mpenga
Skyttesoldat (AT4)
Dethis
Skyttesoldat (M203)
Operationen har redan varit
Sjukvårdare
Jarnan
Bravo - Skyttegrupp 2 (6 / 8)
Stf gruppchef (M203)
Trubb
Ksp-skytt (M60)
Finarvas
Ksp-ladd
JoelBitar
Skyttesoldat (AT4)
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (AT4)
Dahlgren
Skyttesoldat (M203)
Operationen har redan varit
Sjukvårdare
xealot
Charlie - Understödsgrupp (6 / 7)
Gruppchef
fniffs
Stf gruppchef (M203)
matheez
Ksp-skytt (M2)
Seastone
Ksp-skytt (M2)
Stefan
Robotskytt (TOW)
Adams
Ass. robotskytt (TOW)
Operationen har redan varit
Sjukvårdare (Zeus, Admin)
Alekanderu
Reservplatser (kommer att få spela) (0 / 3)
Skyttesoldat
Operationen har redan varit
Skyttesoldat
Operationen har redan varit
Skyttesoldat
Operationen har redan varit
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers