En bro för lite
Skapad av
Alekanderu
Startar 2017-02-12 20:00

Karta: Celle 2
Apex krävs.
Advanced medical system med kort bleedout timer. PAK funkar endast vid medical facility/vehicle. Respawn finns i form av Zluskens respawnscript, se nedan.

19:30 Server uppe
19:40 Briefing för chefer
19:50 Info för samtliga
20:00 Spelstart
Bakgrund

80-talet går mot sitt slut. Berlinmuren faller, men Sovjetunionen ingriper militärt i Östtyskland för att förhindra en tysk återförening. Snart rullar pansarkolonnerna vidare västerut över gränsen till Västtyskland, och tredje världskriget är ett faktum.

Ni är en ihoprafsad amerikansk stridsgrupp. Fienden framrycker i ert område för att ta broarna över floden. Er uppgift är att fördröja fiendens framryckning, och att spränga broarna när ni måste dra er ur.Kartor över operationsområdet, från öster till väster:

i.imgur.com/eNJP7su.jpg
i.imgur.com/dJaNEBN.jpg
i.imgur.com/5t3tXoK.jpg
Scenariots upplägg - viktigt!

Uppdraget kommer att inledas med att ni behöver rensa bebyggelsen kring den första bron från resterna av en sovjetisk luftburen pluton. Ni är utgångsgrupperade ca 500m norr om målet.
Samtidigt skall ni också stoppa en fientlig spaningsstyrka innan den kan förena sig med fienden i byn.
Därefter skall ni fördröja fiendens huvudstyrka, som kommer framrycka från öster mot väster längs flodens norra strand.

Ni skall fördröja fienden så länge som möjligt, men minst en bro måste finnas intakt fram till klockan 18:00 in game (scenariot börjar ca 16:00 in game). När ni inte längre kan hålla en bro ska den sprängas. Laddningarna är förapterade (sprängkistor) och detoneras från en särskild kontrollbunker i anslutning till bron, markerad med en tysk flagga.

Uppdraget misslyckas om:
* Alla broar är förstörda innan klockan 18:00 (in game-tid)
* Fienden kontrollerar någon intakt bro vid klockan 18:00

Notera att om fienden får behärska området kring en kontrollbunker ostört i ca 2 minuter kommer han att lyckas oskadliggöra sprängladdningarna. Broarna kan dock fortfarande förstöras med tillräckligt kraftfull vapenverkan, t ex flygbombning.

Era två första uppgifter (rensa byn, stoppa spaningsstyrka) kommer ni behöva utföra samtidigt. Därför bör ni dela upp styrkan. Förslagsvis avdelas Thunder, Lightning och Littlebird till att bekämpa spaningsstyrkan medan övriga rensar byn.

Ni kommer hur som helst att behöva sätta igång omedelbart vid mission start. Det kommer alltså inte finnas möjlighet till briefing in game.

Flygunderstödet kommer att finnas tillgängligt från 15 min. Med andra ord får flygplanen lyfta efter att 15 min passerat.
Obs att flygbasen avgränsas i söder av en långsträckt no fly zone. Flyger man in där försvinner all ammunition från planet och man behöver då landa och lasta på igen. Detta för att tvinga fram en längre anflygning för att simulera att flygbasen inte ligger typ 3 km norr om stridsområdet.

Piloterna bör lyfta västerut. Ta sedan vänteläge över västra delen av kartan och anropa FAC. Obs att fienden har mycket starkt luftvärn längst i öster.
Samband - viktigt!

Stridsledningsnät - frekvens 50
Flygnät - frekvens 60

Dessa två frekvenser är reserverade och får ej ändras eller användas för annat.
Interna frekvenser inom fordon/grupper är valfria.
Frekvenser för samverkan mellan olika manöverenheter fastställs löpande under uppdraget vid behov.

Stridsledningsnät används för ordergivning från stridsgruppens chef till underställda manöverenheter, samt rapportering upp till stridsgruppschefen. Förstärkningar som anländer till stridsområdet [respawn] söker samband med ledningen på stridsledningsnätet för vidare order.

Flygnät används för kommunikation och samverkan mellan mark- och flygstridskrafter.
Respawn - viktigt!

Folk kommer att respawna i fireteams, dvs 4 pers åt gången. Det representerar att förstärkningar tillförs efterhand de blir tillgängliga. Mellan att man dör och att man respawnar är man automatiskt i spectator mode.

De som dör och respawnar kommer att få agera vanligt infanteri oavsett vilken roll de hade innan. Spawnpunkten kommer att vara i bakre område, där det kommer finnas ett gäng enkla fordon (typ Humvees och lastbilar) samt viss extra utrustning i lådor - inget fancy, bara några extra ksp och pansarskott.

När en grupp spawnar kommer någon i gruppen att bli gruppchef och få en radio. Er uppgift efter att ni spawnat är att kvickt samla ihop utrustning så att ni blir ett fullgott fireteam, ta sedan ett fordon och åk mot stridsområdet (följ bara floden österut tills ni hör smällarna). Försök få kontakt med ledningen på radio.

OBS alltså att när man dör, försvinner också den ursprungliga rollen! Om t ex stridsgruppens chef stupar och respawnar, är han alltså inte chef längre, utan då tar nästföljande fortfarande levande befäl över styrkan. Detta för att förluster ska ge verkliga effekter på organisationen, även om spelaren själv får komma tillbaka in i spelet i en annan roll.

Ingen avancerad utrustning kommer att ersättas eller finnas i reserv, utöver enklare infanterivapen (pskott, ksp, minor) samt fordon (terrängbilar, lastbilar). Det vill säga, om ni förlorar en stridsvagn så är den borta. Enda undantaget är om ett fordon förloras pga en bugg eller annat tekniskt fel.
Tillgängliga resurser

Er styrka består av:

Warlord - ledning - stridsgruppens chef, stf chef/FAC, förare/närskydd

Thunder - 1x M1A1 (strv) - vagnchef, skytt, laddare

Lightning - 2x HMMV TOW (pvtgb) - 2x skytt, 2x förare

Knight - 1x pansarskyttegrupp - 11x skyttesoldater
1x M113 (pbv) - skytt, förare

Viper - 1x M163A1 VADS (lvkv) - skytt, förare

Saint - 1x M113 ambulance (sjvpbv) - 2x sjukvårdare

Littlebird - 1x MH-6 Littlebird (spaningshkp) - pilot, andrepilot/observatör

Det finns förberedda eldställningar i tätorterna längs floden, samt mindre ammunitionsupplag. Utöver ovan uppräknade fordon disponerar styrkan ett par Humvees och en lastbil. Notera att det går att åka ovanpå stridsvagnen, får plats 8 passagerare.

Stridsgruppen har följande understöd tillgängligt:

Flyg
1x A-10 Thunderbolt - anropssignal GATOR 2-1

1x Hawker Harrier - anropssignal REFLEX 1-1

Ansvarig för samverkan med flyg är stridsgruppens stf chef tillika FAC.

Artilleri
Bataljonsartilleri i form av grk. Stridsgruppens chef eldleder. Kan eventuellt tillföras understöd av raketartilleri.
Fienden

Fienden består av tätförband ur 47:e gardespansardivisionen, med stridsvagnar av modell T-72, pansarskyttefordon BMP-1 och BTR-70 samt pansarspaningsfordon BRDM. Fienden kan understödjas av attackhelikopter, attackflyg samt artilleri.

Gå till diskussion
Arma3Sync
@ace3 @acex_a3 @ares @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_terrains_maps @cup_units @cup_vehicles @cup_vehicles_ace_compat @cup_weapons @cup_weapons_ace_compat @flankers_cup @fow @hlcmods_ak @hlcmods_core @hlcmods_g3 @hlcmods_m60e4 @mbg_buildings3 @mbg_celle2 @mig_21_pfm @rh_acc @rh_m4_a3 @task_force_radio @tryk @us_military_mod_a3 @zsn_coldwar @zsn_coldwar_hlc_east @zsn_coldwar_rh_west @zsn_soviet_troops_disclose

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Warlord - ledning (3 / 3)
Stridsgruppens chef
Dokuro
Stf chef / FAC
nibbles
Förare / närskydd
loffa
Thunder - M1A1 (strv) (3 / 3)
Lightning - HMMV TOW (pvtgb) (6 / 6)
Lightning 1 - Chef
MalmG
Lightning 1 - Skytt
LoneWalker
Lightning 1 - Förare
Mpenga
Lightning 2 - Chef
Vort
Lightning 2 - Skytt
Adams
Lightning 2 - Förare
xealot
Viper - M163A1 VADS (lvkv) (2 / 2)
Skytt
Inge
Förare
R8TeD
Knight 1 - pansarskyttegrupp (13 / 13)
Knight 1-1 - gruppchef
ZluskeN
Sjukvårdsman
CptHellholm
Fältarbetare
matheez
Knight 1-2 - omgångschef
Metro
Ksp-skytt (M60)
Subwaltz
Ksp-assistent
fluppen
Skyttesoldat (AT4)
Ultrarapid
Knight 1-3 - omgångschef
Nickyinsanity
Ksp-skytt (M60)
lovethebanana
Ksp-assistent
Integ
Skyttesoldat (AT4)
paecmaker
Knight Victor - M113 (pbv) - Skytt
Armalog
Knight Victor - M113 (pbv) - Förare
SWED
Saint - M113 Ambulance (sjvpbv) (1 / 2)
Chef/sjukvårdare
fniffs
Förare/sjukvårdare
Operationen har redan varit
Littlebird - MH-6 Littlebird (spaningshkp) (2 / 2)
Andrepilot / observatör
Nikke
Gator 2-1 - A-10 Thunderbolt (1 / 1)
Reflex 1-1 - Hawker Harrier (1 / 1)
Pilot
Sango
GM (1 / 1)
Reserv (skyttetrupp) [kommer få spela] (0 / 4)
Skyttesoldat
Operationen har redan varit
Skyttesoldat
Operationen har redan varit
Skyttesoldat
Operationen har redan varit
Skyttesoldat
Operationen har redan varit
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers