Antler Strike
Skapad av
Alekanderu
Startar 2021-04-25 20:00

Detta event kräver Contact DLC.

Två uppdrag under kvällen, one life men med tidsbegränsad respawn-möjlighet. Total speltid ca 2 timmar inklusive briefing.

Avsikten är svårighetsgraden stegras, så att uppdrag 1 är kortare och lite lättare, medan uppdrag 2 är längre och mer utmanande.

Samma slots för bägge uppdragen, med undantag för att prickskytt + observatör i uppdrag 1 ersätts med en grg-omgång i uppdrag 2.
Man får gärna byta slots sinsemellan mellan uppdragen.

Vi spelar som en nutida version av Livonian Defense Forces (LDF).
i.imgur.com/DZvuJoe.png


Fienden är ryska luftburna förband (motoriserade/mekaniserade) samt specialförband.
i.imgur.com/8uKE07d.png
i.imgur.com/yg3E6nl.pngMission 1 - ca 30 min speltid
i.imgur.com/hBiuwVE.png

Fientliga specialförband har genomfört en helikopterburen räd mot en av LDF:s stabsplatser. Under räden sköt närskyddsförband ner en helikopter och skadade den andra på marken, varför fienden ännu inte lyckats urnästla. Överlevande ur stabspersonalen har gömt sig inne på området, och har via radio meddelat att fienden har tillfångatagit flera viktiga medlemmar av staben. En fientlig styrka rycker nu fram mot området i syfte att undsätta specialförbandet, och bedöms vara framme inom 30 minuter. Uppgiften måste vara löst innan dess.

En skyttepluton ur LDF finns tillgänglig i närområdet och skall:
* Återta och rensa stabsplatsen
* Nedkämpa fientligt specialförband
* Förhindra att fienden kan föra eventuella fångar ut ur området
* Om möjligt frita fångarna
* Om möjligt undsätta stabspersonal som är kvar på området

Fienden bedöms bestå av ca 10-15 man ur ett specialförband. De är relativt lätt utrustade, men besitter hög skicklighet och erfarenhet, och använder ljuddämpade vapen. De kan också ha försåtsminerat ingångar eller andra punkter i området.

Respawn är tillgänglig under en kort inledande period i uppdraget, därefter går det inte att respawna, och de som dör hamnar istället i spectator.


Mission 2 - ca 60 min speltid
i.imgur.com/ZpxgeNC.png

Fientliga mekaniserade förband har framryckt snabbt och hotar att inringa ett artilleriförband ur LDF. Enligt spaningsrapporter har framskjutna fientliga patruller skurit av den sista möjliga tillbakaryckningsvägen vid en vägkorsning. För att möjliggöra att artilleriförbandet kan dra sig ur inringningen, behöver denna väg öppnas. Fienden bedöms fortfarande vara så pass svag att ett anfall mot vägkorsningen kan ha goda chanser att lyckas, men fientliga förstärkningar kan befinna sig så lite som 30 minuter bort. Det egna artilleriförbandet står marschgrupperat och kommer att inleda tillbakaryckningen när det meddelats att vägen är öppen.

En skyttepluton ur LDF har avdelats för uppgiften och skall:
* Ta vägkorsningen
* Röja eventuella mineringar och öppna vägen för egna förbands tillbakaryckning
* Försvara vägkorsningen tills dess egna förband har passerat, därefter lösgöra sig ur striden och urnästla till fots i terrängen

Fienden vid vägkorsningen består av en förtrupp av tropps storlek i bepansrade terrängbilar. Eget spaningsförband (Romeo) har uppsikt över vägkorsningen och har rapporterat att fienden verkar ha grupperat sig för att blockera korsningen, eventuellt med hjälp av mineringar.
Fiendens huvudstyrka befinner sig minst 30 minuter bort och tycks utgöras av en stridsgrupp av kompanis storlek, med i huvudsak motoriserat skytte förstärkt av pansarskyttefordon typ BMP-2.

Respawn är tillgänglig under en kort inledande period i uppdraget, därefter går det inte att respawna, och de som dör hamnar istället i spectator.

Arma3Sync
@ace3 @ace3_compat_rhs_afrf3 @ace3_particles @acex_a3 @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_units @cup_vehicles @cup_vehicles_ace_compat @cup_weapons @cup_weapons_ace_compat @diwako_dui @grad_trenches @jsrs-soundmod @jsrs-soundmod-cup-vehicles @jsrs-soundmod-cup-weapons @rhs_afrf3 @task_force_radio_dev @tun_respawn_system @zen @zen_compat_ace

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Alpha 10 (4 / 4)
Plutonchef
IISwede
Plutonsjukvårdare
Ekstranden
Prickskytt / Grg-skytt
Metro
Observatör / Grg-laddare
R8TeD
Alpha 1 (gäster) (0 / 0)
Alpha 2 (6 / 8)
Gruppchef
Skalman
Stf gruppchef
Grip
Ksp-skytt (MG3)
Stefan
Ksp-laddare
Nikke
Fältarbetare
Inge
Stridssjukvårdare
Batziy
Skyttesoldat (P-skott)
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (P-skott)
Operationen har redan varit
Alpha 3 (8 / 8)
Gruppchef
ZluskeN
Stf gruppchef
Bestefar
Ksp-skytt (MG3)
Trubb
Fältarbetare
Nickyinsanity
Stridssjukvårdare
stS
Skyttesoldat (P-skott)
EagleEye
Skyttesoldat (P-skott)
JoelBitar
Högre befäl (1 / 1)
Högre befäl
Alekanderu
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers