Vinternatt
Skapad av
Trubb
Startar 2017-01-08 20:00

En halv kilometer österut håller en fientlig TOLO-pluton på att gruppera i skogsbrynet. Motståndarnas bränsleförråd är nästan klart och din grupp har fått i uppgift att spränga det under kommande natt. Med kikaren mot ögonen ser du att ännu en vaktavlösning närmar sig bygget. Du gör en anteckning för att kunna rapportera vad du sett. Armbågarna smärtar efter att du har legat gömd och spanat hela natten. I tre dagar har du och jägargruppen ensamma spanat från en snöig markplätt i skydd av ett tungt nedsnöat buskage. Solen har gått ner. Du kontrollerar din utrustning, allt är med, Jägargruppen fortsätter uppdraget i skydd av nattens mörker.


December 2009, ryska trupper har landstigit i på flera platser i Sverige, men ännu är det inte för sent att nedkämpa dem innan de fått ordentligt fotfäste.
Vi spelar som en jägarpluton från armens jägarbataljon med uppgift att utföra fjärrspaning, störstrid, eldöverfall, och räder mot fiendens underhållslinjer och störa fortsatt kraftsamling för att hindra fienden från att skaffa sig ett bättre fotfäste i vårt land.Orientering
16 december 2009, kl. 02:45
Karta: Schwemlitz Winter
Rysk fallskärmstrupp har fällts i västerbotten, de har ännu inte nått Umeå och ryska trupper har inte lyckats skaffa sig ett starkt fotfäste på djupet på någon plats inom Sveriges gränser.
Vår pluton befinner sig för närvarande bakom fiendens linjer, och ska där utföra fjärrspaning och anfall mot fiendens underhållslinjer, och genom störstrid hindra fienden från att fortsätta sin framryckning.

Fienden utgörs av fallskärmssoldater utrustade med underhållsfordon, lätta pansarbilar, och trupptransportfordon. Fältartilleri har grupperats på för närvarande ej fastställd plats i området. Fienden rör sig främst mellan byarna i området dagtid, men plutonen har även uppmärksammat ett fåtal patruller kring förråd, samt regelbundna nattliga transporter av bränsle och ammunition längs skogsvägar i området under den gångna veckan. Fienden rör sig så gott som uteslutande längs befintliga vägar, och undviker att röra sig i terrängen där det är möjligt.

Inga andra egna förband verkar i området.

Inget eld- (artilleri) eller flygunderstöd (CAS) finns att tillgå i området, vid särskilt trängande behov kan Bombkapsel 90 fällas från JAS 39 Gripen mot mål plutonen ej är kapabla att själva slå ut.

För närvarande har plutonen samlats vid UPK 1834 7846 inför nattens stundande uppgifter.

Uppgift
Plutonen ska:
Överfalla och förstöra nattens materieltransport längs skogsvägarna mellan Bruchwedel och Probien. En lämplig plats för eldöverfallet har utsetts, men plutonen har ännu inte färdigställt strids- och skyddsställningar, samt mineringar längs vägen.
Koordinater för UFA är 1736 7718

Innästla sig till och förstöra ammunitions och bränslelagret i byn Probien samt förstöra de sambandsfordon som är grupperade öster om byn. Byggnader i byns södra del utgör förläggning för en rysk mekaniserad pluton, varför byns södra del bör undvikas och uppgiften utföras utan strid så långt det är möjligt.
Koordinater:
Lagerbyggnad: 1839 7740
Sambandsfordon: 1862 7732
Förläggning: 1845 7726

Fastställa position på, och genom sprängning, direkt strid eller eldledd Bk90 förstöra en rysk fältartillerigruppering i området sydöst om E4:an och väg 191.
I området kring den misstänkta grupperingsplatsen förväntas fiendens vaksamhet vara förhöjd.
Begränsning av sökområdet är:
Nordväst: 1962 7694
Nordöst: 2000 7705
Sydväst: 1969 7626
Sydöst: 2024 7603

Genomförande
Plutonen framrycker till fots från utgångspositionen till anfallsmålen. Samtliga uppgifter bör utföras med stor försiktighet, då plutonen befinner sig långt från egna förband och möjligheter till sjukvård är starkt begränsade.

Utförande av deluppgifter sker enligt Plutonchefs bedömning, med fördel i ovan nämnda ordning.

Uthållighet
Vid skadefall så skall kamrathjälp genomföras för att stoppa blödningar, därefter tar grupp- eller plutonssjukvårdaren över för att få soldaten stridsduglig.

Utöver buren ammunition finns ytterligare ammunition, pansarskott, minor och sprängmedel vid samlingsplatsen. Fördelning av denna sker enligt Plutonchefs order.

Plutonen förfogar inte över bildförstärkare, utan är istället utrustade med en stor mängd närlys och vapenlampor för att lysa upp sitt närområde.

Ledning
Enligt plutonschefs order.

Navigation
Samtliga soldater är utrustade med GPS-navigeringshjälpmedel av typen DAGR. MGRS-koordinater läses "höger sen upp", d.v.s. siffrorna i kartans över/underkant först, följt av de längs kartans höger/vänstersidor.
ttp3.dslyecxi.com/img/a3_mapreading_grids.jpg
Image from Dslyecxi's TTP3 Som för övrigt är rekommenderad läsning

Gå till diskussion
Arma3Sync
@ace3 @ace3_compat_rhs_afrf3 @ace3_particles @acex_a3 @ares @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_terrains_maps @mbg_buildings3 @mb_veg_adv @mrt_accfncs @rhs_afrf3 @schwemlitz @sfp @shacktac_user_interface @task_force_radio @tf47_launchers @thirsk

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Kalle Sigurd (2 / 2)
Plutonschef
Alekanderu
Ställföreträdande Plutonschef
Trubb
Erik Kalle (6 / 6)
Gruppchef
fniffs
Skyttesoldat Ksp 90
SuperSverker
Fältarbetare
Metro
Ställföreträdande gruppchef
R8TeD
Skyttesoldat Ksp 90
Nikke
Stridssjukvårdare
Monkey_King
Filip Kalle (6 / 6)
Gruppchef
ZluskeN
Skyttesoldat Ksp 90
LoneWalker
Fältarbetare
Fuzz
Ställföreträdande gruppchef
MalmG
Skyttesoldat Ksp 90
Stefan
Stridssjukvårdare
Dahlgren
Gustav Kalle (6 / 6)
Gruppchef
Toktotte
Skyttesoldat Ksp 90
Mpenga
Skarpskytt
Soodis
Ställföreträdande gruppchef
Nickyinsanity
Skyttesoldat Ksp 90
loffa
Stridssjukvårdare
Nielsen
Förstärkningssoldater (3 / 4)
Skyttesoldat
Sjoquist
Skyttesoldat
sundholm
Skyttesoldat
Bestefar
Skyttesoldat
Operationen har redan varit
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers