Nordbat 2: BA01
Skapad av
Trubb
Startar 2017-04-09 20:00

Januari 1994, inbördeskrig råder i forna Jugoslavien, Bosnien utgör slagfält för en uppsjö grupper med olika agendor och mål, etnisk rensning av motparten verkar dock finnas på alla inblandades bord.
Bataljonens uppgift är att utgöra fredsbevarande styrka under FN-mandat, och därmed att skydda civilbefolkningen från de tre krigande parterna.
Vi spelar som en fiktiv vakt- och eskortpluton som är del av BA01 i Nordbat 2, för dagen förstärkt med en grupp från en pansarvärnsrobotpluton. Plutonen är utrustad med modifierade finska pansarterrängbilar.Orientering
20 Januari 1994, kl. 04:00
Karta: FDF Podagorsk
Inbördeskriget i Bosnien fortsätter, efter massakern i Stupni Do har den Svenska Bosnienbataljonen BA01 utsatts för ett flertal attacker av de tre stridande parterna som alla anser att svenskarna hjälper övriga parter i konflikten.
Läget är fortsatt spänt, men svenskarna har efter ett flertal incidenter hävdat sig nog för att få allt större rörelsefrihet i området, risken för attacker är dock fortfarande överhängande.

De fientligt sinnade parterna utgörs av reguljära och gerillatrupper från Serbiska, Kroatiska, och Muslimska förband och grupper. Alla tre stridande parter är utrustade med pansarskyttefordon, stridsvagnar, lastbilar och personbilar. Utöver detta har det förekommit attacker med granatkastare, pansarvärnspjäser, tunga kulsprutor och pansarvärnsrobotar mellan de stridande parterna, mot FN-trupp, samt inte minst mot civilbefolkningen.

Inga andra egna förband verkar för närvarande i området.
Inget eld- (artilleri) eller flygunderstöd (CAS) finns att tillgå.

Uppgift
Plutonen ska:

Eskortera en mattransport från Camp Oden till byn Berezniki och avvärja eventuella hot mot denna.
Risknivån bedöms vara allmänt låg, men plutonen uppmanas vara vaksam på sin omgivning på grund av tidigare attacker mot FN-trupperna.

Genomförande
Utförande av deluppgifter sker enligt Plutonchefs bedömning, i den ordning de uppkommer.

Plutonen framrycker uppsuttet i de tilldelade fordonen.

Uthållighet
Utöver buren ammunition förs ytterligare ammunition, pansarskott, och rök- och spränghandgranater med i fordonen. Fördelning av denna sker på som lägst Gruppchefs order.

Vid skadefall så skall kamrathjälp genomföras för att stoppa blödningar, därefter tar sjukvårdsgruppen India Victor över för att få soldaten stridsduglig.

Då slumpmässiga beskjutningar har riktats mot FN-förbanden i Bosnien, medför plutonen en Tgb 30 med reparationsutrustning och extra däck till pansarterrängbilarna i konvojen.

Plutonen förfogar inte över bildförstärkare, och enbart gruppchefer och dessas ställföreträdare är utrustade med handburna radioapparater.

Detta ställer stora krav på de spelare som saknar kommunikationsutrustning, till exempel bör du som skytteslusk repetera de order du får av din gruppchef för att säkerställa att alla uppfattar dem.

Ledning
70: plutonssambandsnät
Inbördes grupperna gäller de frekvenser som tilldelas vid spelstart.
Vagnsbesättningar har tillgång till en interimsmässig intercom-lösning.

Navigation
Samtliga soldater är utrustade med GPS-navigeringshjälpmedel av typen DAGR. MGRS-koordinater läses "höger sen upp", d.v.s. siffrorna i kartans över/underkant först, följt av de längs kartans höger/vänstersidor.
ttp3.dslyecxi.com/img/a3_mapreading_grids.jpg
Image from Dslyecxi's TTP3 Som för övrigt är rekommenderad läsning

Gå till diskussion
Arma3Sync
@ace3 @ace3_compat_rhs_afrf3 @ace3_compat_rhs_gref3 @ace3_compat_rhs_usf3 @ace3_particles @acex_a3 @ares_mod_achilles_expansion @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_terrains_maps @fdf_podagorsk @rhs_afrf3 @rhs_gref @rhs_usf3 @sfp_nightly @task_force_radio @tf47_launchers

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Bataljonschef (1 / 1)
Överste Ulf Henricsson
Trubb
Victor Lima (3 / 3)
Echo Victor (3 / 3)
Vagnschef
fniffs
Förare
matheez
Echo Victor 1 (5 / 6)
Gruppchef
Dokuro
Kspskytt
Monkey_King
Skyttesoldat
dx_dt
Ställföreträdande Gruppchef
Metro
Kspskytt
Operationen har redan varit
Skyttesoldat
paecmaker
Foxtrot Victor (3 / 3)
Vagnschef
Sill
Förare
Schnitti
Foxtrot Victor 1 (4 / 6)
Gruppchef
IISwede
Kspskytt
Seastone
Skyttesoldat
Knopen
Ställföreträdande Gruppchef
MrSleaze
Kspskytt
Operationen har redan varit
Skyttesoldat
Operationen har redan varit
Golf Victor (3 / 3)
Vagnschef
MalmG
Golf Victor 1 (4 / 6)
Gruppchef
Toktotte
Grg-skytt
Mpenga
Grg-ladd
Vort
Ställföreträdande Gruppchef
Operationen har redan varit
Rbs56-skytt
Nikke
Rbs56-assistent
Operationen har redan varit
India Victor (1 / 3)
Gruppchef/Sjukvårdare
CptHellholm
Förare/Sjukvårdare
Operationen har redan varit
Sjukvårdare
Operationen har redan varit
Lokala truckförare (1 / 2)
Borislav
Bestefar
Dragomir
Operationen har redan varit
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers